اطلاعیه

مقاله انگلیسی با حسابداری هزینه در آنالیز بهره وری جداسازی پسماندهای جمع آوری شده

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده حسابداری

مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده مدیریت محیط زیست

دانلود ترجمه مقاله حسابداری مالی

مقالات انگلیسی درباره حسابداری هزینه

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H227

سال نشر: ۲۰۱۶

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Journal of Environmental Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۵  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۵۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی ۲۰۱۶ :  حسابداری هزینه در آنالیز بهره وری جداسازی پسماندهای جمع آوری شده: یک طرح پیشنهادی

عنوان انگلیسی:

Full cost accounting in the analysis of separated waste collection efficiency: A methodological proposal

چکیده فارسی:

بازیافت با هزینه های اضافی برای شهرداری جهت جداسازی زباله های جامد MSW همراه است. هدف از روش حاضر،تدوین و اجرای یک ابزار مدیریت الکترونیکی حسابداری هزینه های کامل(FCA) برای محاسبه هزینه مجموعه کاملی از انواع زباله است. تجزیه و تحلیل ما با هدف درک بهتر مشکلات FCA در عمل در بخش MSW می باشد. ما FCA  را به عنوان یک روش پیشنهادی ارائه نمودیم که در آن با استفاده از هزینه های استاندارد و مقادیر واقعی برای محاسبه هزینه مجموعه ای جداگانه و تمایزنیافته می باشد.

روش ما اجازه می دهد تا تجزیه و تحلیل بهره وری هزینه و تعیین معیار،غلبه بر مشکلات مربوط به انتخاب های حسابداری شرکت های خاص و سیاست های مدیریت سود و سیاست های خرید را داشته باشد. روش ما اجازه می دهد تا تعیین و واریانس تجزیه و تحلیل شده بتواند مورد استفاده برای شناسایی علل عملکردی و راهنمایی مدیران برای استفاده از استانداردها جهت استقرار منابع موثرتر به کار برود. این روش را می توان توسط شرکت های بدون حسابداری با مدیریت پیچیده اجرا نمود.

کلمات کملیدی:حسابداری کامل هزینه ها،هزینه جمع اوری زباله،هزینه های استاندارد،تجزیه و تحلیل هزینه واریانس

۱-مقدمه

مجموعه ضایعات جداشده در هسته اصلی مدیریت سیستم زباله بوده و نشان دهنده مجموعه هزینه های کلیدی است. جمع آوری زباله می تواند تا بیش از ۷۰%زباله جامد شهری تولید شده msw را به عنوان هزینه برای سیستم داشته باشد. مجموعه زباله های جدا با هزینه های اضافی برای بازیافت آن اغلب جبران نمی شود. از سوی دیگر مجموعه زباله جدا می تواند هزینه پایین تری برای دفن کردن یا سوزاندن داشته باشد. براورد مناسب و نظارت بر هزینه جمع واری زباله ضروری برای تعریف مقرذون به صرفه ترین استراتژی جحمع اوری زباله می باشد و افزایش بهره وری از ضایعات در روند جمع آوری به وجود می آید و اجتناب از تحمیل نرخ بیش از حد مالیات بر شهروندان را به دنبال دارد.

 در طول ۲۰ سال گذشته چند مطالعه در مورد تجزیه و تحلیل هزینه های مدیریت MSW در کشورهای مختلف انجام شده است . ارائه انواع روش ها و ابزارها برای اندازه گیری عملکرد مالی برای جمع آوری زباله و حمل و نقل و فرایندهای دفن وجود داشته است. این روش ها شامل کارت امتیازی متوازن و رده یکپارچه و مدیریت مواد زائد و شاخص کل بوده است که توسط دانشمندان مورد تجزیه و تحلیل قرار  گرفته است. در ایالت متحده،تجربیات اولیه از تصویب کامل روش حسابداری هزینه ها FCA در سال ۱۹۸۰ انجام شد. با اتوجه به مزایای این روش می توان حفظ محیط زیست را در آمریکا در استفاده از FCA ترویج داد که از اواسط ۱۹۹۰ برای جمایت از تصمیم گیرندگان دولت محلی جهت طراحی برنامه MSW بوده است که اطمینانی از گزارش موثر هزینه ها به شهروندان ارائه شد و به دنبال آن یک سیستم پرداخت در نظر گرفته شد.

Abstract

Recycling implies additional costs for separated municipal solid waste (MSW) collection. The aim of the present study is to propose and implement a management tool – the full cost accounting (FCA) method – to calculate the full collection costs of different types of waste. Our analysis aims for a better understanding of the difficulties of putting FCA into practice in the MSW sector.

We propose a FCA methodology that uses standard cost and actual quantities to calculate the collection costs of separate and undifferentiated waste. Our methodology allows cost efficiency analysis and benchmarking, overcoming problems related to firm-specific accounting choices, earnings management policies and purchase policies. Our methodology allows benchmarking and variance analysis that can be used to identify the causes of off-standards performance and guide managers to deploy resources more efficiently. Our methodology can be implemented by companies lacking a sophisticated management accounting system.