اطلاعیه

مقاله ترجمه شده در خصوص  پیامدهای ارزش منصفانه مبتنی بر حسابداری ادغام

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده حسابداری ارزش منصفانه

ترجمه مقاله حسابداری مالی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی  خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H224

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Procedia – Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۶  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۹  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۴۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۵:  در خصوص  پیامدهای ارزش منصفانه مبتنی بر حسابداری ادغام

عنوان انگلیسی:

On the Implications of Fair Value Based Merger Accounting

چکیده فارسی:

حسابداری ترکیب واحدهای تجاری به طور رسمی برای اولین بار در سال ۱۹۷۰ و به هنگام اعلام آرای شماره ۱۶ (ترکیب واحدهای تجاری) و شماره ۱۷ (دارایی های نامشهود) توسط هیئت اصول حسابداری در مجموعه قوانین آمریکا پدید آمد. پس از آن، هیئت استانداردهای حسابداریِ مالی آمریکا  استانداردهای R)141SFA) و ۱۶۰ SFAS را اعلام کرد. این مقاله تلاش می‌کند تا حسابداری ادغام را در بافتار استانداردهای مذکور و مفاد مرتبط تحلیل کند چرا که این مفاد و استانداردها بر نقش ارزش منصفانه حسابداری و سنجش‌ها تاکید می‌کنند. علاوه بر این، به منظور توضیح مخالفت نسبی مجموعه های حسابداری با روش اتحاد منافع، ارزیابی دقیقی از روش های اتحاد منافع و روش خرید در حسابداری ادغام ارائه می شود. همچنین استانداردهای SFAS، IFRS و استانداردهای هندی در مورد ترکیب واحدهای تجاری که الزامات استفاده از روش تصاحب را اعلام می کنند به دقت بررسی می شوند.

کلیدواژه ها: گزارشگیری مالی، ارزیابی ارزش منصفانه، ترکیب واحدهای تجاری: روش های اتحاد منافع و خرید در حسابداری ادغام، روش تصاحب: (R) 141 SFAS؛ ۱۶۰ SFAS؛ ۳ IFRS.

۱. مقدمه

گام های اولیه جهت تدوین یک چارچوب رسمی حسابداری برای ترکیب واحدهای تجاری در سال ۱۹۷۰ و توسط هیت اصول حسابداری (APB) در آمریکا به هنگام اعلام رای شماره ۱۶ (ترکیب واحدهای تجاری) برداشته شد. این استانداد دو روش مختلف برای حسابداری ترکیب واحدهای تجاری پیش روی ما می گذارد: (۱) روش اتحاد منافع و (۲) روش خرید (اندروز، ۲۰۰۹). اتحاد منافع به منظور ادغام های با سطح مشابه استفاده می شود. در این نوع ادغام ها، حقوق قانونی رای گیری از یک شخص به شخص دیگر منتقل می شود. دارایی ها و دیون انتقال دهنده به ترازنامه ی شخص تحویل گیرنده اضافه می شوند. در این روش، برای گزارشگیری از ارزش های تاریخی استفاده می شود و این مسئله منجر به استهلاک بالاتر دارایی های مشهود و نامشهود و سود خالص کمتر می شود. پیامد دیگر این رویکرد این است که چون هیچ گونه معامله ی واقعی در عمل رخ نمی دهد، امکان تشخیص سرقفلی وجود ندارد. علاوه بر این، از آنجا که سود خالص هر دو شرکت با استفاده از اصل ساده ی جمع به هم اضافه می شوند، بهبود آنی در وضعیت سود به وجود می آید. به دلیل تمام این عوامل، روش «اتحاد منافع» روش انتخابیِ کارآفرینان برای گزارشگیری از ترکیب واحدهای تجاری است. با وجود این، عیب اساسی «اتحاد منافع» این است که افزایش های تحقق نیافته در سودآوری در صورت-های مالی گزارش شده نشان داده می شود.

Abstract

Accounting for business combinations appeared formally for the first time in statute books in the United States in 1970 when Accounting Principles Board (APB) promulgated Opinion No. 16 (Business Combinations) and Opinion No. 17 (Intangible Assets). The US Financial Accounting Standards Board (FASB hereinafter) subsequently issued SFAS 141(R) and SFAS 160. This paper attempts to analyze merger accounting in the context of the aforesaid standards and related provisions as they stand en presnti underscoring the role therein of fair value accounting and measurements. Additionally, a critical evaluation of the pooling & purchase methods of merger accounting is presented in an effort to explain the relative aversion of accounting bodies to the pooling method. Contextual SFAS, IFRS and Indian standards on business combinations that mandate the use of the acquisition method are also elaborated.