اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تجدید فعالیت های مشاوره ای گسترده در Big 4 و کیفیت حسابرسی

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۲۰ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۵۴ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H625

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Accounting, Organizations and Society

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۵۴  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۶۱۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  تجدید فعالیت های مشاوره ای گسترده در Big 4 و کیفیت حسابرسی

عنوان کامل انگلیسی:

The revival of large consulting practices at the Big 4 and audit quality

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

Big 4 از اواخر دهه ۲۰۰۰ شرکت های مشاوره ای متعددی را اکتساب کرده است و نهادهای نظارتی نگران این هستند که تمرکز روی فعالیت های مشاوره ای بر کیفیت حسابرسی از طریق فرهنگ موسسه حسابرسی تأثیر منفی بگذارد. شرکت های حسابرسی با این استدلال که تخصص به دست آمده از طریق مشاوره می تواند دانش وارد شده به حسابرسی را بهبود بخشد ،با  نگرانی نهادهای نظارتی مقابله می کنند. با استفاده از یک طرح تفاوت در تفاوت ،ما بسته به نوع اکتساب تفاوت های جزئی در وضعیت  ارائه مجدد صورت های مالی به عنوان یک شاخص کیفیت حسابرسی و اکتساب شرکت های برنامه ریزی منابع سازمانی (غیر- ERP) به عنوان شاخصی  برای اکتسابات مرتبط با حسابرسی – (غیر حسابرسی-) ،پیدا کردیم. کیفیت حسابرسی در سطح دفتر محلی پس از اکتساب شرکت های مشاوره ای که خدماتی مربوط (نامربوط) به حسابرسی را ارائه میدهند، افزایش (کاهش) می یابد. مصاحبه های نیمه ساختاریافته از ۱۷ متخصص حسابرسی بسیار باتجربه نشان می دهد که اکتساب شرکت های مشاوره به طور مثبت (منفی) بر کیفیت حسابرسی از طریق انتقال تخصص (تغییر فرهنگ به سمت تجاری سازی) در زمانی که خریدها مربوط به حسابرسی هستند(نیستند)، تأثیر می گذارد. بنابراین ، به نظر می رسد تأثیر اکتساب شرکت مشاوره ای بر کیفیت حسابرسی به میزان ارتباط خدمات شرکت های اکتساب شده با حسابرسی ، بستگی دارد.

کلید واژه ها: کیفیت حسابرسی، مشاوره ،PCAOB ،خدمات غیر حسابرسی

۱.مقدمه

تصمیمات بسیاری از ذینفعان در مورد وام ، سرمایه گذاری ، اعتبار ، عرضه و غیره به کیفیت حسابرسی بستگی دارند. نهادهای نظارتی که حافظ منافع این گروه ها هستند ، مدتهاست نگران تأثیر خدمات غیر حسابرسی بر کیفیت حسابرسی هستند. به عنوان مثال ، در سال ۱۹۸۴ ، رئیس هیئت استانداردهای حسابداری مالی اظهار داشت: “ضروری است … خدمات اضافی ارائه شده توسط شرکت های حسابداری، مسئولیت اصلی شرکت در حسابرسی صورت های مالی را تضعیف نکند” (کرک ، ۱۹۸۴ ، ص ۲۹) . از نظر تاریخی ، نگرانی های قانونگذاران ناشی از استقلال بوده است: از این نظر که آیا کیفیت حسابرسی برای مشتریان حسابرسی که خدمات غیر حسابرسی قابل ملاحظه ای خریداری کرده اند ، آسیب می بیند یا خیر. این نگرانی ها با محدودیت در انواع خدمات غیر حسابرسی که ممکن است شرکت های حسابداری از طریق قانون Sarbanes-Oxley در سال ۲۰۰۲ (SOX) به مشتریان حسابرسی ارائه دهند ، به اوج خود رسید. از زمان SOX ، شرکت های حسابداری به طور فزاینده ای خدمات غیر حسابرسی را به مشتریان غیر حسابرسی خود ارائه می دهند (لیسیچ و همکاران ، ۲۰۱۹)…

۵.جمع بندی

SEC و PCAOB نگران رشد فعالیت های مشاوره ای Big 4 هستند. ما شواهدی در مورد تأثیرات این توسعه از طریق اکتساب بر کیفیت حسابرسی در سطح دفتر حسابرسی محلی ارائه می دهیم. به طور کلی ، نتایج ما ، از طریق تجزیه و تحلیل تجربی و هم از طریق مصاحبه های نیمه ساختاری ، حاکی از آن است که نوع اکتساب شرکت های مشاوره ای حائز اهمیت می باشد. یعنی احتمال تحریف در سطح دفتر حسابرسی محلی  پس از اکتساب یک شرکت مشاوره ای که خدماتی را ارائه می دهد که مربوط (نامربوط) به فعالیت حسابرسی است ، کاهش می یابد (افزایش می یابد). این نشان می دهد برخی از اکتسابات شرکت مشاوره ای (به عنوان مثال ، موارد مرتبط با ERP و تجزیه و تحلیل داده ها) دانش مرتبط با حسابرسی را بهبود می بخشند. با این حال ، سایر خریدها ممکن است بر کیفیت حسابرسی از طریق فرهنگ دفتر محلی تأثیر منفی بگذارد…

Abstract

The Big 4 have acquired numerous consulting firms since the late 2000s, and regulators are concerned that a focus on consulting practices could negatively affect audit quality through audit firm culture. Audit firms counter by arguing that expertise gained through consulting can improve knowledge brought to audits. Using a difference-in-differences design, restatements as an audit quality proxy, and enterprise resource planning- (non-enterprise resource planning-) related acquisitions as a proxy for audit- (non-audit-) related acquisitions, we find nuanced support for both positions, depending on acquisition type. Audit quality increases (decreases) at the local office level after the acquisition of consulting firms that provide services that relate (do not relate) to the audit. Semi-structured interviews of 17 highly-experienced audit practitioners suggest that consulting firm acquisitions positively (negatively) affect audit quality through expertise transfer (shifting the culture towards commercialism) when acquisitions are (are not) audit-related. Thus, the effect of consulting firm acquisitions on audit quality appears to depend on how closely the acquired services are related to the audit.

Keywords: Audit quality ,Consulting, PCAOB, Non-audit services

۱.Introduction

 Numerous stakeholders depend on audit quality to make lending, investment, credit, supply and many other decisions. Regulators, who are supposed to represent these parties’ interests, have long been concerned with the effect of non-audit services on audit quality. For example, in 1984, the Chair of the Financial Accounting Standards Board stated “It is essential … additional services offered by accounting firms don’t detract from the firms’ major responsibility of auditing financial statements” (Kirk, 1984, p. 29). Historically, regulators’ concerns focused on independence: whether audit quality would suffer for audit clients that purchased substantial non-audit services. These concerns culminated in restrictions on the types of non-audit services that accounting firms may provide audit clients via the Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX). Since SOX, accounting firms have increasingly provided non-audit services to their non-audit clients (Lisic et al., 2019)…

۵.Conclusion

 The SEC and PCAOB are concerned with the growth of the Big 4 consulting practices. We provide evidence on the effects of this growth by acquisition on audit quality at the local audit office level. Overall, our results, both from empirical analyses and semistructured interviews, suggest that the type of consulting firm acquisition matters. That is, the likelihood of misstatement decreases (increases) at the local audit office level after acquiring a consulting firm that provides services that relate (does not relate) to the audit practice. This suggests some consulting acquisitions (e.g., those related to ERPs and data analytics) provide auditrelevant knowledge. However, other acquisitions may negatively affect audit quality through local office culture…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله بیس حسابداری ۲۰۲۱ با ترجمه

مقاله انگبیسی حسابرسی ۲۰۲۱ با ترجمه 

مقالات انگلیسی  درباره کیفیت حسابرسی ۲۰۲۱ با ترجمه