اطلاعیه

 مقاله ترجمه شده خلق دانش توسط مشاوران و دانشگاهیان برای بکارگیری آن در حسابداری مدیریت بخش عمومی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی  خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h21

قیمت فایل ترجمه شده ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲

سال نشر:  ۲۰۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۳

عنوان فارسی:

 مقاله ترجمه شده خلق دانش توسط مشاوران و دانشگاهیان برای بکارگیری آن در حسابداری مدیریت بخش عمومی : یافته های اولیه و توصیه هایی برای تحقیقات آتی

عنوان انگلیسی:

Knowledge creation for practice in public sector management accounting by consultants and academics: Preliminary findings and directions for future research

چکیده فارسی:

چکیده

این تحقیق در مورد خلق دانش توسط مشاوران و دانشگاهیان برای بکارگیری آن در حسابداری مدیریت بخش عمومی می باشد. تحقیق حاضر نشان می دهد که محققان بر اهمیت کاربرد تأکید می نمایند، اما از آنجایی که آنها باید تحقیقات خود را در مجلات بین المللی به چا‍پ برسانند، در مورد چشم اندازهای یک ارتباط متقابل مؤثر بین کاربرد و تحقیق نگرانیهایی دارند. ارتباط محققان با مشاوران محدود شده است. مشاوران به دلیل فشارهای کار روزانه خود، دسترسی محدودی به تحقیقات دانشگاهی دارند. نقطه شروع خلق دانش توسط مشاوران، مسایل ومشکلاتی است که در عمل به وجود می آید، این دانش باید برای استفاده ی عملی مناسب باشد واغلب ترکیبی است از دانش صریح ودانش ضمنی. با این وجود، مصاحبه ما با محققان نشان میدهد که دانش ایجاد شده توسط برخی از آنها علم محور و بنیادی است در حالی که تحقیقات سایرین بیشتر مشکل محور وکاربردی می باشد. تحقیق ما به دو گروه واسطه یعنی محققان مشاور و مشاوران شاغل در مراکز تخصصی شرکتهای خود اشاره می کند که هر دوی آنها می توانند موانع ارتباط بین مشاوره و تحقیق را از میان بردارند.

واژگان کلیدی: دانشگاهیان، مشاوران، حسابداری مدیریت بخش عمومی.

بخشی از ترجمه مقاله انگلیسی

۵- بحث و توصیه هایی برای تحقیقات آتی

هدف این تحقیق بررسی این بوده است که در چه مواردی خلق دانش در زمینه حسابداری مدیریت بخش دولتی توسط مشاوران و محققان متفاوت است و آیا عدم درک مشترک یا ارتباط بین آن دو، بعد عملی دانش ایجاد شده را تحت تاثیر قرار میدهد. جدول ۳ و نمودار ۱ خلاصه ای از یافته های این تحقیق را نشان می دهد.

جدول ۳ نشان می دهد که خلق دانش توسط مشاوران از مشکلاتی که در عمل وجود دارد آغاز می شود، باید در عمل قابل اجرا باشد و اینکه ترکیبی از هر دو نوع دانش صریح و ضمنی می باشد. این مطلب بر اساس انتظارات ما است. با این وجود، مصاحبه با محققان تصویری متفاوت تر را نشان می دهد، بر طبق انتظار همه محققان دانش صریح ایجاد میکند و برخی دانشی تولید میکنند که علم محور و بنیادی است، اما تحقیقات دیگران بیشتر مشکل محور و کاربردی است، که این مطابق با انتظارات ما نمی باشد.

نمودار ۱ نشان می دهد همانطور که انتظار می رفت مشاوران در پاسخ به نیازها و تقاضایی که در عمل وجود دارد، دانش تولید میکنند. با این حال برای محققان، تاثیر عمل کمتر است؛ برخی از انها از عمل به عنوان یک منبع الهام بخش برای کارهای خود بهره میگیرند، اما عمدتا به این منظور است که در مورد نوآوری های حسابداری مدیریت در عمل بیندیشند و یا نظریه ارائه نمایند؛ در حالیکه دیگر محققان به علت فشار ناشی از سوی همتایان دانشگاهی خود کمتر به جنبه کاربردی توجه می کنند. تاثیرات متقابل بین مشاوران و محققان محدود می باشد. مشاوران از تحقیق علمی فاصله گرفته اند، و برخی محققان تنها به طور جزئی به مشاوره می پردازند، عمدتا در نقش هایی که برای تخصص دانشگاهی آنها ضروری است. از جهات بسیاری، محققان مشاور جایگاهی واسطه بین مشاوران و محققان دارند. از آنجائیکه مشاوران ارتباط مستقیمی با دانش علمی ندارند، مصاحبه هایی با مشاوران شاغل در مراکز تخصصی شرکت های خود که در انتخاب و انتشار دانش حاصل از منابع مختلف از جمله تحقیق علمی نقش مهمی دارند، نیز انجام شد.

مشاوران ممکن است آنقدر مشغول کار روزانه خود برای مراجعه کنندگان باشند که وقت ندارند دانش خود را از طریق ارتباط با دنیای وسیع خلق دانش که دانشگاهیان در آن نقش اصلی را دارند، به روز نمایند. بعلاوه، محققان با یک فاصله زیاد بین الزامات کار تحقیقاتی خود و انچه که در عمل نیاز است، روبرو هستند. این تحقیق به مشکلات ارتباط بین مشاوران و دانشگاهیان اشاره میکند. همینطور که نمودار ۱ نشان می دهد این مشکلات توسط محققان مشاور و مشاوران شاغل در مرکز تخصصی شرکت خود، کم می شود. ترکیب جدول ۳ و نمودار ۱ همچنین نشان می دهد که دانش صریح (یعنی ابزارها، الگوها، قوانین و مقررات) راحت تر بین سه گروه محققان منتقل می شود تا دانش ضمنی ایجاد شده توسط مشاوران. این دانش ضمنی در ارتباط با اجرا و کاربرد نوآوری های حسابداری مدیریت در سازمانهای دولتی می باشد. دانشگاهیان تمایل دارند که از این دانش ضمنی کمتر استفاده کنند، چون به آسانی قابل ارزیابی نیست، با این وجود این نوع دانش برای شناخت دلایل مدیریت دولتی جدید غیر موثر و نوآوری های حسابداری مدیریت مرتبط، مفید می باشد.

اگر چه این تحقیق مبتنی بر تعداد اندکی مصاحبه شوندگان است، آنها مبنایی مفید برای اندیشیدن در مورد مفاهیم کاربردی بیشتر ارائه می کنند.

اولأ، جدول ۳ نشان می دهد که برخی محققان دانشگاهی، تحقیقاتی انجام میدهند که می تواند مستقیما در عمل به کار گرفته شود، خصوصا تحقیقات کاربردی و مشکل محور. با این حال در سایر موارد، خلق دانش آکامیک کمتر عملی است، حداقل در دوره های کوتاه مدت یا میان مدت. تحقیق در مورد مسائل بنیادی به روش علم محور دانش علمی عمیقی در مورد این مسئله ارائه می کند. این لزومأ به آن معنا نیست که زمانی که نتایج تحقیق منتشر می شوند، آن مسأله یک موضوع مهم است که باید به کار گرفته شود. بعلاوه حتی اگر به عنوان مشکلی در عمل تلقی شود، تحقیق علم محور می تواند به معنای این باشد که یافته های تحقیق راه حل های واضح و عملی را در رابطه با ان مشکل ارائه نمی کند. برای مثال مالمی و گرنلوند (سال ۲۰۰۹) نشان می دهند یافته های حاصل از تحقیق دانشگاهی اغلب کاربردی نیستند. با این وجود در طولانی مدت یافته های چنین تحقیقاتی می تواند باعث اندیشیدن در مورد مشکل و راه حل های ممکن آن شود که برای افراد حرفه ای قابل کاربرد می باشد و یا یافته های تحقیق برای آنها به تفصیل شرح داده می شود، به گونه ای که در حل مشکلات آنها کارساز باشد. در نتیجه حتی اگر تحقیق دانشگاهی هنگامی که منتشر می شود نامربوط به افراد حرفه ای تلقی گردد، ممکن است به تدریج و در طول زمان جنبه کاربردی پیدا کند.

دومأ، از آجا که مشاورین عمدتا تحت تاثیر آنچه که درمجلات حرفه ای می خوانند و یا آنچه که در مورد آن با همکارانشان مذاکره می کنند، قرار می گیرند، این نکته حائز اهمیت است که محققان دانشگاهی کار خود را نه تنها درمجلات علمی بلکه در مجلات حرفه ای و یا کتابها به چاپ می رسانند. به این ترتیب دانش علمی، کاربردی تر است.

این موضوع به مشاورین و سایر افراد حرفه ای این امکان را می دهد که از تحقیقات علمی انجام شده در زمینه های کاری خود مطلع شوند. بعلاوه مهم آن است که مشاورین توسط انجمن های حرفه ای و شرکت های خود وادار به بروزرسانی منظم دانش خود شامل دانش بدست آمده است تحقیقات علمی می شود.

سومأ، محققان حسابداری مدیریت بخش عمومی به تصمیم گیری بهتر کمک می کنند. آنها از طریق در دسترس قرار دادن یافته های خود در سطح وسیع به این مهم دست می یابند و این امر اهمیت انتشار یافته های تحقیق علمی در میان افراد حرفه ای را بیشتر می کند. اگر تحقیقات دانشگاهی جنبه کاربردی داشته باشد، انتظار می رود که این تحقیقات از سوی سهامداران به عنوان انجمن های افراد حرفه ای و عموم مردم به طور گسترده تری حمایت شود. بر اساس تحقیق شاپیرو و دیگران (۲۰۰۷) دو بعد می تواند برای نشان دادن جنبه کاربردی تحقیق به کار رود : محتوای آن و نحوه انتقال. بعد محتوا، به حوزه ای برمیگردد که در آن به مسائلی که برای افرا د حرفه ای مهم هستند، می پردازد؛ در حالیکه بعد نحوه انتقال، به انواع رسانه ای اشاره می کند که به وسیله آن تحقیق در دسترس افراد حرفه ای قرار میگیرد. با توجه به این تفاوت می توان راههای متعددی را پیشنهاد کرد که در آن جنبه کاربردی حسابداری مدیریت بخش عمومی افزایش می یابد. با توجه به اینکه شغل بسیاری از محققان کاملأ دانشگاهی است -یعنی پس از دریافت مدرک PhD به تدریس و تحقیق در محیط دانشگاه می پردازند- محتوای تحقیق آنها می توانست کابردی تر باشد، البته در صورتی که آنها قادر به بر عهده گرفتن شغلهای موقت یا پاره وقت در بخش عمومی باشند. ما اذعان داریم که اهمیت رو به افزایش چاپ مقالات در مجلات پژوهشی بین المللی باعث افزایش هزینه فرصت زمان صرف شده در عمل و باافراد حرفه ای می شود، اما سردبیران مجلات حرفه ای و تحقیقاتی بین المللی می توانند با حمایت از تحقیقات کاربردی این هزینه ها را کاهش دهند (ون هلدن و نورث کات،۲۰۱۰). به علاوه بر اساس بحث بالا در مورد بعد نحوه انتقال جنبه کاربردی، محققان نباید کارهای خود را تنها در مجلات تحقیقاتی به چاپ رسانند، بلکه باید حمایت شوند تا یافته های خود را در دسترس مخاطب حرفه ای هم قرار دهند، برای مثال از طریق چاپ در مجلات حرفه ای و نوشتن کتاب و یا آموزش اجرایی. در جهت دسرسی به این امر روسای دانشکده و سایر مدیران دانشگاه می توانند فعالیتهای کاربردی را به عنوان عنصری در سیستم های ارزیابی عملکرد دانشگاهی تلقی کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.