اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه عوامل تعیین کننده توانایی حسابرس برای کشف تقلب: عوامل داخلی و خارجی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه inarah مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۲۲ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H832

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): inarah

نام مجله:  International Journal of Science, Technology & Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۴۳۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ : عوامل تعیین کننده توانایی حسابرس برای کشف تقلب: عوامل داخلی و خارجی

عنوان کامل انگلیسی:

Determinants Of Auditor’s Ability To Detect Fraud: Internal And External Factors

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

تعداد سالانه موارد تقلب رخ داده در اندونزی افت و خیز زیادی داشته و بیشترین موارد زیان های دولتی ناشی از تقلب در پنج سال گذشته ، در سال ۲۰۲۰ ثبت شده است. هدف از این مطالعه بررسی عوامل تعیین کننده داخلی (تجربه و تردید حرفه ای) و خارجی (افزایش گزارشگری فساد(افشاگری) و فشار بودجه زمانی) بر توانایی حسابرسان در کشف تقلب می باشد. نمونه گیری با استفاده از روش پیمایشی انجام شد و داده ها در قالب پرسشنامه ای که در اختیار پاسخ دهندگان یعنی حسابرسان داخلی سازمان بازرسی قرار گرفت جمع آوری شده و تعداد ۵۵ نمونه تهیه شد. آزمون داده ها با استفاده از آزمون رگرسیون چندگانه با استفاده از برنامه SPSS نسخه ۲۳ انجام شد. نتایج نشان داد که عوامل داخلی متشکل از تجربه و تردید حرفه ای و عوامل خارجی یعنی افشاگری بر توانایی حسابرسان در کشف تقلب تأثیر مثبت دارد. در همین حال، فشار بودجه زمانی تأثیری بر توانایی حسابرسان برای کشف تقلب ندارد.

کلمات کلیدی: کشف تقلب، تجربه حسابرسی، تردید حرفه ای، گزارشگری فساد(افشاگری) ، فشار بودجه زمانی

۱.مقدمه

صورت های مالی یکی از جنبه هایی است که توسط ذینفعان زیادی از جمله مردم و دولت در ارزیابی عملکرد شرکت استفاده می شوند [۱]. با توجه به [۲] فرض می شود گزارش حسابرسی مالی توسط طرف های مختلف برای اهداف مختلف مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، صورت های مالی ذاتا معمولاً در برابر تحریفات عمده و مسائل امنیتی آسیب پذیر هستند. انجمن بازرسان تایید شده تقلب (ACFE) ، تقلب را به عنوان اعمالی تعریف می کند که خلاف قانون است و با هدف خاصی مانند ارائه گزارش های نادرست به طرف های دیگر انجام می شود. اعمال متقلبانه توسط افرادی از داخل یا خارج از سازمان برای منافع شخصی یا گروهی انجام می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به سایر طرف ها آسیب می رساند [۳]. تعداد سالانه موارد تقلب رخ داده در اندونزی پر نوسان می باشد. بر اساس داده های دیده بان فساد اندونزی [۴] در رابطه با روند برخورد با پرونده های فساد در بازه زمانی ۲۰۱۶ تا نیسمال اول ۲۰۲۰، تعداد کل پرونده های فساد اداری ۲۱۰ مورد ،در سال ۲۰۱۶، ۲۶۶ مورد در سال ۲۰۱۷، ۱۳۹ مورد در سال ۲۰۱۸ ، ۱۲۲ مورد در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ و ۱۶۹ مورد در اواسط سال ۲۰۲۰ بوده است. ، ICW اظهار داشت که ارزش زیان های دولت به ۲۸.۸ تریلیون Rp رسیده است که بیشترین زیان دولتی در سال ۲۰۲۰ برابر با ۱۸.۱ تریلیون Rp بوده است…

محدودیت ها و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده

این مطالعه محدودیت هایی دارد که ممکن است روی نتایج تحقیق ما تأثیرگذار باشند که در ادامه آنها را بیان می کنم. توزیع پرسشنامه در زمان هایی انجام شد که پاسخ دهندگان خیلی پرمشغله بودند. بنابراین این تا حدودی می توانند مانند مانعی برای فرآیند پاسخ دادن به پرسشنامه عمل کرده باشد. بر اساس محدودیت های تجربه شده توسط محقق، بهتر است تحقیقات آینده پرسشنامه ها را زمانی توزیع کنند که پاسخ دهندگان در دوره های مشغله کاری زیادی قرار ندارند به طوری که تعداد پاسخ دهندگان بیشتر گردد و حیطه نمونه تحقیق گسترش یابد و بنابراین نتایج تحقیق به شکل وسیع تری قابل تعمیم گردد. همچنین عوامل خارجی و داخلی وجود دارند که ممکن است روی توانایی حسابرس برای شناسایی تقلب تأثیرگذار باشند و بنابراین تحقیقات آینده می توانند آنها را بررسی و آزمایش کنند.

Abstract

Fraud cases that occur in Indonesia have fluctuated every year and in 2020 the number of state losses due to fraud is the largest in the last five years. The purpose of this study was to determine the effect of internal factors (experience and professional skepticism) and external (whistleblowing and time budget pressure) on the ability of auditors to detect fraud. Sampling using a survey method in the form of a questionnaire given to respondents, namely internal auditors the inspectorate and produced as many as 55 samples. Data testing was carried out by multiple regression testing using the SPSS version 23 program. The results showed that internal factors consisting of experience and professional skepticism and external factors, namely whistleblowing, had a positive effect on the ability of auditors to detect fraud. Meanwhile, time budget pressure does not prove to have an effect on auditors’ ability to detect fraud.

Keywords: Fraud detection, audit experience, professional skepticism, whistleblowing, time budget pressure

I.INTRODUCTION

 Financial statements are one of the aspects used by stakeholders consisting of many constituents including the public and the government in assessing company performance [1]. According to [2] assume a financial audit report is that the report will be used by various parties for various purposes. However, the financial statements themselves are usually vulnerable to material misstatement and security issues. The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) defines fraud as acts that are against the law and carried out with a specific purpose such as providing false reports to other parties. Fraudulent acts carried out by people from inside or outside the organization for personal or group gain that directly or indirectly harm other parties [3].Fraud acts that occur in Indonesia continue to fluctuate from year to year. According to data from Indonesia Corruption Watch [4] regarding the trend of cracking down on corruption cases in the period 2016 to semester 1 2020, the total number of corruption cases was 210 consecutive cases in 2016, 266 cases in 2017, 139 cases in 2018, 122 cases in 2017. 2019, and 169 cases in mid-2020. Of all these cases, ICW stated that the value of state losses reached Rp. 28.8 trillion, with the largest state losses in 2020 of Rp. 18.1 trillion…

Limitations and Suggestions

 This study has several limitations that may affect the research results achieved. The following are limitations in this study. The distribution of the questionnaires was carried out at times that were quite busy for the respondents. So this is a bit of an obstacle in the process of filling out the questionnaire. Based on the limitations experienced by the researcher, it is better for further research to distribute questionnaires when the respondents are not in busy periods, so that the number of respondents becomes more and can expand the scope of the research sample so that the research results can be generalized more broadly. In addition, there are many other external and internal factors that might affect the auditor’s ability to detect fraud, so that it can be tested for future research.

مقالات مرتبط با این موضوع

ترجمه مقاله در مورد حسابداری

مقاله ISI در مورد حسابداری رفتاری

دانلود مقاله انگلیسی در مورد حسابرسی

دانلود مقاله در مورد تخلفات مالی با ترجمه

دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه