اطلاعیه

مقاله ترجمه شده  بررسی مسائل خودگزینی و درونزایی در رابطه بین هزینه یابی و عملکرد مبتنی بر فعالیت

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h155

قیمت فایل ترجمه شده ۱۸۵۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۵  صفحه  WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده  بررسی مسائل خودگزینی و درونزایی در رابطه بین هزینه یابی و عملکرد مبتنی بر فعالیت

عنوان انگلیسی:

Assessing self-selection and endogeneity issues in the relation between activity-based costing and performance

چکیده فارسی:

این تحقیق رابطه بین اتخاذ ABC و عملکرد را که با مسائل اقتصادسنجی بی نتیجه و آزار دهنده هستند، بررسی می کند. این مطالعه تحقیقات قبلی را که بررسی ارتباط بین اتخاذ ABC و چهار اندازه گیری عملکرد کارخانه های تولیدکننده (بهبود چرخه زمانی، بهبود کیفیت، بهبود هزینه، و سودآوری) پرداخته اند، گسترش می دهد و به ارزیابی گرایش انتخاب و ماهیت درون زایی ارتباط آنها می پردازد. من از مدل هکمن (۱۹۷۹) برای ارزیابی گرایش انتخاب نمونه و رویکرد ولدریج (۲۰۰۲) ۲SLS-IV، برای بررسی درونزایی استفاده کردم. پس از کنترل گرایش انتخاب نمونه و درونزایی، ضریب ABC در روش هکمن و ABC در روش ۲SLS-IV در مقایسه با ضریب ABC در روش OLS به طور قابل توجهی بالاتر می شود. علاوه بر این، هر دو نسبت معکوس میلز، تحت آزمون F مدل هکمن، و هاسمن ، تحت روش ولدریج ۲SLS، مثبت و معنادار هستند، و حضور هر دو گرایش انتخاب نمونه و درونزایی را تایید می کند. به طور کلی، متوجه شدم که کنترل گرایش انتخاب نمونه و درونزایی در درستی ارزیابی اهمیت ارتباط عملکرد ABC ضروری می باشد.

کلمات کلیدی: ؛ ABC ؛ گرایش انتخاب؛ درونزایی؛ عملکرد

مقدمه

ارتباط حسابداری هزینه های سنتی از اواسط ۱۹۸۰s تغییرات بسیاری داشته است. خانا (۲۰۰۲) استدلال می کند که شکست اولیه سیستم های هزینه یابی سنتی، ناتوانی در ارائه بازخورد مفید برای درک و تخصیص هزینه های سربار بود. دویل (۲۰۰۲) نیز نشان می دهد که سیستم های سنتی دارای ناتوانی بالقوه ای محسابه اندازه و تنوع محصولات دارند. برای مثال، یک آیتم بزرگتر یا پیچیده تر ممکن است درآمد بیشتری تولید کند و همچنین ممکن است مصرف، بزرگتر از هزینه های سربار فرض شود . برور، جوراس و برونلی (۲۰۰۳) استدلال می کند که این مسائل برای کاهش سودآوری کلی شرکت پتانسیل دارند. بنابراین، هزینه یابی مبتنی بر فعالیت (از این پس ABC) به جبران پذیرفته شده برای محدودیت قابل توجهی از سیستم حسابداری هزینه سنتی، تبدیل شده است (میشرا و ویسمن، ۲۰۰۱).

سیستم ABC به عنوان یک ابزار کلیدی برای بهبود شیوه های کسب و کار در سازمان پیشنهاد شده است (. کوپر و زوود، ۱۹۹۰؛ فاستر و سوینسون، ۱۹۹۷؛ اندرسون، ۱۹۹۵ مک گووان و کالمر، ۱۹۹۷؛ شیلد، ۱۹۹۵). موضوع اصلی سیستم ABC این است که استفاده از آنها منجر به بهبود هزینه محصول و مزیت رقابتی می شود (بریمسون، ۱۹۹۱؛ رافیش و ترنی، ۱۹۹۱)، چونABC به هزینه های مرتبط با فعالیت های متمرکز است، در نتیجه به ارزیابی این که آیا این فعالیت ها ارزش افزوده دارند یا نه اجازه می دهد، بدین ترتیب امکان درک اینکه چگونه تاثیر بیشتر، هزینه ها را کاهش می دهد، را فراهم می نماید (کوپر و زوود، ۱۹۹۰؛ فاستر و سوینسون، ۱۹۹۷). علاوه بر این مزایای کاهش هزینه، استفاده از ABC ابزار نظارت بر عملکرد در حال انجام را می دهد (پلیر، ۱۹۹۸) و، در واقع، بسیاری از سازمان ها دریافته اند که دستیابی به افزایش عملکرد می تواند با اجرای سیستم ABC به بهترین نحو انجام شود(کامپتون، ۱۹۹۶).

Abstract

Studies investigating the relation between ABC adoption and performance are inconclusive and plagued with econometric problems. This study extends prior research to investigate the association between ABC adoption and four manufacturing plant performance measures (cycle-time improvement, quality improvement, cost improvement, and profitability) and to assess selection bias and the endogenous nature of their relationship. I use the Heckman (1979) model to assess sample selection bias and the Wooldridge (2002) 2SLS-IV approach, to investigate endogeneity. After controlling for sample selection bias and endogeneity, the coefficient of ABC under the Heckman method and ABCfit under the 2SLS-IV method becomes significantly higher compared to the coefficient of ABC under the OLS method. In addition, both the inverse Mills ratio, under the Heckman model, and Hausman F-test, under the Wooldridge 2SLS approach, are positive and significant, confirming the presence of both sample selection bias and endogeneity. Overall, I find that controlling for sample selection bias and endogeneity is essential in properly assessing the significance of ABC-performance association.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.