اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تمرکز مالکیت، اظهار نظر حسابرسی اصلاح شده و تغییر حسابرس

این مقاله علمی پژوهشی(ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۲۶ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باش

کد محصول: H876

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: North American Journal of Economics and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۶ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۵۹۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ : تمرکز مالکیت، اظهار نظر حسابرسی اصلاح شده و تغییر حسابرس: شواهد و روش جدید

عنوان کامل انگلیسی:

Ownership concentration, modified audit opinion, and auditor switch: New evidence and method

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

این مطالعه به بررسی موضوعات ذیل می‌پردازد: ۱) چگونه ساختار مالکیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس بر رابطه بین رفتار مدیریت سود و اظهار نظر حسابرس تأثیر می‌گذارد. ۲) ساختار مالکیت چگونه بر رابطه بین اظهار نظرحسابرس و تغییر حسابرس تأثیر می گذارد. نتایج نشان داد که سطح مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس به طور مثبت با تمایل به انتشار اظهار نظر حسابرسی اصلاح شده (MAO) توسط حسابرسان هتگامی که ساختار مالکیت آنها بسیار متمرکز است، مرتبط است. با این حال، در چنین شرایطی انتشار MAO با تغییر حسابرس مرتبط نیست. همچنین، سطح بالای مدیریت سود با تمایل به انتشار MAO هنگامی که ساختار مالکیت شرکت ها تمرکز کمتری دارد، مرتبط نیست. علاوه بر این، انتشار MAO ممکن است احتمال تغییر حسابرس را افزایش دهد. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که حسابرسان ممکن است ترجیحات سهامداران کنترل‌کننده واقعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را در هنگام انشتار اظار نظر حسابرسی رعایت کنند. علاوه بر این، رفتار «خرید اظهار نظر حسابرس» توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس نیز تحت تأثیر ساختار مالکیت شرکت های بورسی است.

کلمات کلیدی: تمرکز مالکیت، مدیریت سود، اظهار نظر حسابرسی اصلاح شده، تغییر حسابرس، چین

۱.مقدمه

حسابرسی خارجی یک مکانیسم حاکمیت شرکتی مهم برای کیفیت اطلاعات حسابداری شرکت های بورسی می باشد. شرکت‌های حسابداری انتصاب شده مسئول حسابرسی خارجی برای شرکت‌های بورسی هستند. پس از انجام فرآیندهای حسابرسی، حسابرسان اظهار نظر حسابرس را در مورد اینکه آیا صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس از استانداردها پیروی می کند یا خیر، ارائه خواهند کرد. اظهار نظر حسابرس نه تنها منعکس کننده کیفیت اطلاعات حسابداری است، بلکه تصمیمات عملیاتی برای شرکت های بورسی و تصمیم سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. اصول اساسی برای قضاوت در مورد اینکه آیا حسابرسان مسئولیت های خود را انجام می دهند به این بستگی دارد که آیا اظهار نظرهای حسابرسی واقعاً کیفیت اطلاعات حسابداری را منعکس می کند یا خیر. ادبیات موجود در رابطه با مسئولیت حسابرسان در این مورد تفاوت معناداری دارد. چن، چن و سو (۲۰۰۱)، ژانگ و لیو (۲۰۰۲)، لی، وانگ و وانگ (۲۰۰۴)، لی، وانگ و وانگ (۲۰۰۵) دریافتند که حسابرسان به احتمال زیاد نظرات حسابرسی اصلاح شده را برای شرکت های دارای مدیریت سود بالا ارائه می‌کنند. در مقابل، لی، هوانگ و وانگ (۲۰۰۱)، بو و وو (۲۰۱۱) به این نتیجه رسیدند که بین نظرات حسابرسی تعدیل شده با رفتار مدیریت سود شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد. این بحث ها در ادبیات کشورهای دیگر نیز وجود داشته است. با توجه به داده های جمع آوری شده از آمریکا، فرانسیس و کریشنان (۱۹۹۹) و بارتوف، گل و تسویی (۲۰۰۱) پیشنهاد می کنند که سطح بالای مدیریت سود، امکان اظهار نظر حسابرسی اصلاح شده توسط حسابرسان را افزایش می دهد. با این حال، باتلر، لئون، و ویلنبورگ (۲۰۰۴) دریافتند که سطح رفتارهای مدیریت سود برای آن دسته از شرکت‌هایی که نظرات حسابرسی اصلاح شده به آنها ارائه شده است، به طور معناداری بالاتر از سایرین نیست. بر اساس دو بیانیه چالش برانگیز، اولین سوالی که این مقاله مطرح می کند این است که آیا عوامل دیگری وجود دارد که به طور قابل توجهی بر رفتارهای حسابرسی خارجی حسابرسان تأثیر گذارند؟ …

۷.جمع بندی

این مقاله این موضوع را بررسی می کند که آیا نظرات حسابرسی اصلاح شده منعکس کننده اطلاعات حسابداری واقعی از نظر تمرکز مالکیت متفاوت هستند یا خیر و همچنین تأثیر نظرات حسابرسی بر شرکت های حسابداری را نیر بررسی می کند. نتایج تجربی نشان می دهد که مسئولیت پذیری حسابرس تا حد زیادی تحت تأثیر تمرکز مالکیت شرکت ها قرار دارد. در شرکت هایی با تمرکز مالکیتی بالا، سهامداران کنترل کننده یا عمده به دلیل نفوذ بیشتر می توانند انتصاب موسسات حسابداری را کنترل کنند. از این رو حسابرسان تمایل بیشتری به ارائه نظرات اصلاح شده بر اساس اطلاعات حسابداری واقعی دارند تا انتظارات سهامداران کنترل کننده یا عمده را برآورده سازند. علاوه بر این، در این مورد هنگام استفاده از نظرات حسابرسی اصلاح شده ، احتمال تغییر حسابرس کمتر است. برعکس، در شرکت‌های با تمرکز مالکیت پایین، در صورتی که شرکت فاقد ذینفع واحدی باشد که قدرت مطلق برای تصدی مدیریت شرکت‌ها را داشته باشد، مجمع عمومی سالانه به یک امر رسمی تبدیل می‌شود. در این مورد، انتصاب شرکت حسابداری برای اهداف حسابرسی به احتمال زیاد توسط مدیریت داخلی تصمیم گیری می شود (لی، هوانگ و وانگ ۲۰۰۱). از این رو حسابرسان تمایل دارند که رفتارهای مدیریت سود را نادیده بگیرند. علاوه بر این، اگر حسابرسان تصمیم بگیرند که نظرات حسابرسی اصلاح شده را ارائه دهند، احتمال اخراج شرکت های حسابداری توسط شرکت های بورسی افزایش می یابد…

Abstract

This study investigates: 1) how does the ownership structure of listed firms influence the relation between their earnings management behavior and auditor opinion; 2) how does the ownership structure influence the relation between the auditor opinion and auditor switch. We find that the level of listed firms’ earnings management is positively associated with the propensity of being issued modified audit opinions (MAOs) by auditors when their ownership structure is highly concentrated. However, the issuance of MAOs is not associated with the auditor switch under such condition. On the contrary, a high level of earnings management is not associated with the propensity of being issued MAOs when firms’ ownership structure is less concentrated. Further, the issuance of MAOs may increase the likelihood of auditor switch. The empirical findings suggest that auditors may cater for the preferences of the real controller of listed firms when issuing audit opinions. Moreover, the “auditor opinion shopping” behavior by listed firms is also affected by listed firms’ ownership structure.

Keywords: Ownership concentration, Earnings management, Modified audit opinion, Auditor switch, China

۱.Introduction

External auditing is an important corporate governance mechanism for accounting information quality of listed firms. The accounting firms appointed are responsible for the external auditing for listed firms. After the auditing processes, the auditors will present auditor opinion regarding whether the financial statements of listed firms are following the standards. The auditor opinions not only reflect the accounting information quality, but also directing the operation decisions for listed companies and investment decision for investors. The underlying principles to judge whether the auditors fulfill their responsibilities depend on whether the auditing opinions truly reflect the accounting information quality. Existing literature has significant difference related to whether auditors are responsible for this. Chen, Chen, and Su (2001), Zhang and Liu (2002), Li, Wang and Wang (2004), Li, Wang and Wang (2005) found out that auditors are more likely to give modified audit opinions for high earnings management companies. On the contrary, Li, Huang and Wang (2001), Bo and Wu (2011) conclude that there is no significant relationship between modified audit opinions with earnings management behavior of the firms. The arguments existed in literature in other countries as well. According to data collected from America, Francis and Krishnan (1999) and Bartov, Gul, and Tsui (2001) suggest that high level of earnings management increases the possibility of auditors giving modified audited opinion. However, Butler, Leone, and Willenborg (2004) discover that the level of earnings management behaviors for those companies who were given modified audited opinions are not significantly higher than others. Based on the two controversial statements, the first question that this paper put forward is whether there are other factors significantly affect the external auditing behaviors for auditors…

۷.Conclusion

This paper mainly examines whether modified audit opinions reflect true accounting information in terms of different ownership concentration, as well as the effect of audit opinions to accounting firms. The empirical results show that the accountability of auditor is largely affected by ownership concentration of companies. In high-concentrated ownership companies, the controlling or major shareholders can control the appointment of accounting firms due to the fact that they have more influence on the business of companies. Hence auditors are more likely to present modified opinions based on real accounting information in order to meet the expectations of controlling or major shareholders. Moreover, the chances of terminating the appointment are lower when using modified audit opinions in this case. On the contrary, in low-concentrated companies, the annual general meeting tends to become a mere formality if the company lack of single stakeholder who has absolute power to take charge of companies. In this case, the appointment of accounting firm for auditing purpose is more likely to be decided by internal management (Li, Huang and Wang 2001). Hence auditors tend to ignore the earnings management behaviors. Moreover, if auditors choose to give modified audit opinions, it will increase the possibility that the accounting firms will be dismissed by listing companies…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله حسابداری با ترجمه

ترجمه مقاله در مورد حسابرسی

ترجمه مقاله درباره ساختار مالکیت

ترجمه مقاله در مورد مدیریت سود

دانلود رایگان مقاله با ترجمه