اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه مسائل اتخاذ استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h185

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۸   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۵۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته حسابداری:  مسائل اتخاذ استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط (SME)

عنوان انگلیسی:

Issues in the adoption of international financial reporting standards (IFRS) for small and medium-sized enterprises (SMES)

چکیده فارسی:

در حال حاضر شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) در حوزه های قضایی مختلف، توجه بسیار زیادی را بخود جلب کرده اند و در نتیجه معرفی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط، به عرصه حسابداری جهانی ​​وارد شده اند. این مطالعه به بررسی انتقادی IFRS برای شرکت های کوچک و متوسط ​​از جمله روند توسعه و پیاده سازی استانداردها می پردازد. علاوه بر این، به منظور بررسی مسائل و موضوعات مربوط به توسعه و پیاده سازی IFRS برای شرکت های کوچک و متوسط، این مطالعه از چارچوب دیدگاه سودمندی برای تصمیم گیری و تئوری سلسله مراتب ​​استفاده می کند. این مطالعه شواهدی را ارائه می کند که اتخاذ IFRS برای شرکت های کوچک و متوسط، چالشی برای نهادهای غیر عمومی پاسخگو بوده اند و چندین موضوعات مفهومی و عملی با IFRS برای شرکت های کوچک و متوسط ​​وجود دارد. با انجام این مطالعه، تجزیه و تحلیل ها و بینش ارائه شده مفاهیمی برای تجدید نظر در IFRS برای شرکت های کوچک و متوسط ارائه خواهد کرد و در بیان پیچیدگی های آینده در روند همگرایی SME کمک خواهد کرد.

کلید واژه ها:IFRS برای شرکت های کوچک و متوسط، همگرایی حسابداری، سازمان های غیر عمومی پاسخگو، SME ها، تحول گزارشگری مالی

مقدمه

در حال حاضر شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) در حوزه های قضایی مختلف، توجه بسیار زیادی را بخود جلب کرده اند و نیز در نتیجه معرفی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط، به عرصه حسابداری جهانی گام نهاده اند. در حالی که بسیاری از کشورهاIFRS  کامل را برای نهادهای عمومی مسئول اتخاذ کرده اند، آنها تمایلی به قبول این مجموعه استانداردهای پیچیده، دشوار و پر هزینه برای نهادهای غیرعمومی پاسخگو، به ویژه شرکت های کوچک و متوسط نداشتند(دنگ-دوک ، ۲۰۱۱، فیرنلی و هاینز ، ۲۰۰۷؛  تیرال، وودوارد، و رخیمبکووا ، ۲۰۰۷). بنابراین IFRS برای شرکت های کوچک و متوسط حاصل فرآیند دقیق پیشگامی توسط هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB) برای معرفی یک نسخه ساده شده از IFRS  کامل با کاهش شناخت قابل توجه و اصول اندازه گیری و الزامات افشا می باشد. IFRS برای شرکت های کوچک و متوسط در پیش بینی اینکه آنها توسط نهادهایی که پاسخگویی عمومی ندارند بکار برده خواهد شد اما صورت های مالی با هدف کلی برای کاربران خارجی فراهم می سازند، مطرح بوده است (IASB، ۲۰۰۹). ذکر این موضوع مهم می باشد که اکثر نهادها در سراسر جهان توسط SME ها (آلپ و اوستانداگ ،۲۰۰۹) نشان داده می شوند. علاوه بر این، بخش SME  به عنوان بخش اصلی اقتصادهای بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در نظر گرفته می شود. این بخش سهم زیادی در ایجاد اشتغال، نوآوری فنآورانه و بازده اقتصادی دارد (به چن ، ۲۰۰۶؛ OECD، ۲۰۰۵؛ ردی ، ۲۰۰۷ مراجعه کنید). قبل از معرفی از IFRS برای شرکت های کوچک و متوسط در سال ۲۰۰۹، حوزه های قضایی شخصی اصول حسابداری پذیرفته شده محلی (GAAP) و یا IFRS کامل برای اهداف گزارشگری مالی نهادهای غیر عمومی پاسخگو و شرکت های کوچک و متوسط را در سراسر جهان پذیرفتند (آلپ و اوستونداگ، ۲۰۰۹؛ تیرال و همکاران، ۲۰۰۷).IASB  معتقد است که احتمالا اتخاذ IFRS برای شرکت های کوچک و متوسط،  دسترسی SME ها به منابع مالی بین المللی را از طریق و اطلاعات مالی با کیفیت بالا و هماهنگ شده افزایش می دهد(IASB، ۲۰۰۹). این احتمال وجود دارد که یک زبان گزارشگری مالی جهانی به وجود خواهد آمد که مقایسه بین المللی و تشخیص جهانی شرکت های کوچک و متوسط را در سراسر جهان افزایش می دهد. بنابراین، انتظار می رود این تغییرات، دستیابی به موفقیت بزرگی برای شرکت های کوچک و متوسط باشد اگر منافع درک شده به صورت مناسب توسط کشورها به رسمیت شناخته شود و آنهاIFRS  را برای شرکت های کوچک و متوسط بکار گیرند.

Abstract

Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in various jurisdictions are currently attracting enormous attention and have also stepped into the global accounting reporting arena as a result of the introduction of International Financial Reporting Standards (IFRS) for SMEs. This study critically reviews the IFRS for SMEs including the development and implementation process of the standards. Furthermore, it applies the framework of decision usefulness theory and the pecking order theory to evaluate issues pertaining to the development and implementation of IFRS for SMEs. This study provides evidence that IFRS for SMEs have been a challenge for non-publicly accountable entities to adopt and there are several conceptual and practical issues with IFRS for SMEs. The analyses and insights provided by this study will have implications for revising the IFRS for SMEs and will assist in addressing future complications in the SME convergence process.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.