اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه ذخایر زیان وام و کیفیت حسابرسی: شواهدی از بانک های اسلامی MENA و بانک های متعارف

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۵ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۳۸ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H746

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   The Quarterly Review of Economics and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۸ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۵۳۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  ذخایر زیان وام و کیفیت حسابرسی: شواهدی از بانک های اسلامی MENA و بانک های متعارف

عنوان کامل انگلیسی:

Loan loss provisions and audit quality: Evidence from MENA Islamic and conventional banks

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

این مقاله به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود از طریق ذخایر زیان وام در بین بانک‌های متعارف و بانک های اسلامی فعال در کشورهای منطقه MENA می‌پردازد. با استفاده از روش گشتاور تعمیم‌یافته (GMM) و اثرات تصادفی، دریافتیم که Big-4، حسابرسی مشترک، اندازه کمیته حسابرسی و استقلال کمیته حسابرسی اقدامات مدیریت سود مدیران بانک‌های اسلامی را محدود می‌کنند. در مقابل، مکانیسم‌های کمیته حسابرسی بر اقدامات مدیریت سود در بانک‌های متعارف تأثیری ندارد. ما همچنین دریافتیم که در کشورهایی که دچار بحران سیاسی هستند میزان مدیریت سود در بانک‌های اسلامی در مقایسه با بانک‌های متعارف ،کمتر است. با استفاده از آزمون T و آزمون رتبه ای علامت دار ویلکاکسون ، دریافتیم که کیفیت حسابرسی در بانک های متعارف در مقایسه با بانک های اسلامی پایین تر است. یافته های ما پیامدهایی برای سیاستگذاران دارد زیرا به آنها کمک می کند تا قوانین مربوط به کیفیت حسابرسی و استانداردهای حسابداری را ارتقا دهند. همچنین بینش های مفیدی در مورد عوامل موثر بر مدیریت سود در بانک های متعارف و اسلامی منطقه MENA ارائه می دهد.

کلمات کلیدی: کیفیت حسابرسی، مدیریت سود، ذخایر زیان وام، بانک های اسلامی و متعارف، کشورهای منطقه MENA

۱.مقدمه

در طول دهه گذشته، محققان دانشگاهی و قانون گذاران بر دستکاری سود از طریق ذخایر زیان وام در بخش بانکی تمرکز کرده اند. موضوع مدیریت سود در بانک ها نسبت به موسسات غیرمالی به دلیل اهرم مالی بالا مشکل سازتر است و مدیران بانک ها به دلیل این که برای تامین مالی به سپرده گذاران و بانک مرکزی متکی هستند، ریسک بیشتری می کنند. مطالعات قبلی گزارش کرده اند که ذخایر زیان وام فرصتی را برای مدیران بانک‌های اسلامی و متعارف فراهم می‌کند تا از اختیارات خود استفاده کرده و سود و درآمد را تحریف کنند، زیرا مدیران ، ذخایر زیان وام را برای جذب زیان‌های اعتباری برآورد شده که فعالیت‌های اصلی تجاری را تشکیل می‌دهند پیش بینی می کنند (بیتی، کی و پترونی، ۲۰۰۲). ؛ کاوالو و مجنونی، ۲۰۰۲؛ فونسکا و گونزالس، ۲۰۰۸؛ کاناگارتنم، لیم، و لوبو، ۲۰۱۰؛ پینتو و پیکوتو، ۲۰۱۸). بنابراین، اطمینان از کیفیت بالای گزارشگری مالی بانک ها برای جلوگیری از مسائلی مانند ذخایر زیان وام ضروری است. با این حال، سطح بالای اهرم و عدم شفافیت بانک‌ها موجب افزایش ریسک شده و مدیران را به دستکاری سود تشویق می‌کند. سطح عدم تقارن اطلاعاتی بین نماینده (مدیر بانک) و اصل (مالک) به دلیل مدیریت سود افزایش می یابد که منجر به کاهش کیفیت سود گزارش شده می شود (قطینه، آهنگ، و وو، ۲۰۱۳)…

۵: نتیجه گیری

مقاله ما با به کارگیری نمونه ای مشتمل بر ۱۳۷۸ مشاهده از بانک های اسلامی و متعارف که در کشورهای منطقه MENA فعال هستند، مسیر جدیدی را برای بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود باز کرده است. این مطالعه شواهد تجربی را ارائه می‌کند که نشان می‌دهند شاخص های Big-4، Co-Audit (حسابرسی مشترک)، IAC و ACS مدیران بانک‌های اسلامی را در استفاده از مدیریت سود محدود می کنند. در عین حال، یافته‌های ما نشان می‌دهد که مکانیسم‌های کمیته حسابرسی، مدیریت سود را در بانک‌های متعارف محدود نمی‌کند. علاوه بر این، اثرات تصادفی و نتایج رگرسیون GMM نشان می دهند که چند شاخص از ویژگی های بانک به طور منفی و معناداری با مدیریت سود مرتبط هستند. علاوه بر این، نتایج آزمون تی و آزمون رتبه ای علامت دار ویلکاکسون نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری در مقادیر میانگین هر دو شاخص مدیریت سود و کیفیت حسابرسی وجود دارد، به طوری که بانک‌های اسلامی در مقایسه با بانک‌های متعارف احتمال بیشتری برای ارائه حسابرسی با کیفیت بالا همراه با سطح پایین مدیریت سود دارند. علاوه بر این، ما دریافتیم که دستکاری درآمد در  بانک‌های متعارفی که در کشورهای دارای بحران سیاسی فعالیت می‌کنند، بیشتر است..

Abstract

This paper examines the impact of audit quality on earnings management through loan loss provisions among both conventional and Islamic banks operating in MENA countries. Using the Generalised Method of Moments (GMM) and Random Effects, we found that Big-4, Co-audit, audit committee size, and audit committee independence restrain earnings management practices of Islamic bank managers. In contrast, audit committee mechanisms do not influence earnings management practices in conventional banks. We also found that the extent of earnings management is lower in Islamic banks operating in countries experiencing turmoil as compared to conventional banks. Using the T-test and the Wilcoxon Signed-ranks, we found that the audit quality in conventional banks is lower compared to Islamic banks. Our findings have implications for policymakers since it helps them to enhance the regulations regarding audit quality and accounting standards. It also provides helpful insights into the determinants of earnings management in both conventional and Islamic banks operating in MENA countries.

Keywords: Audit quality, Earnings management, Loan loss provisions, Islamic and conventional banks, MENA countries

۱.Introduction

During the last decade, academic researchers and regulators focused on the manipulation of earnings through loan loss pro-visions in the banking sector. The issue of earnings management is more problematic in banks as compared to non-financial institutions due to high leverage, and bank managers take more risk since they rely on depositors and the central bank for funding. Prior studies reported that loan loss provisions provide an opportunity to managers in Islamic and conventional banks to use their discretion and misrepresent earnings since managers estimate loan loss provisions to absorb estimated credit losses that constitutes the main business activities (Beatty, Ke, & Petroni, 2002; Cavallo& Majnoni, 2002; Fonseca & Gonzalez, 2008; Kanagaretnam, Lim,& Lobo, 2010; Pinto & Picoto, 2018). Therefore, it is essential to ensure that the financial reporting of banks is of higher quality to avoid such issues like loan loss provisions. However, the high lever-age level and opacity of banks increase the risk, which encourages managers to manipulate earnings. The level of information asymmetry between the agent (bank manager) and principles (owners) increases due to earnings management that reduces reported earnings quality (Quttainah, Song, & Wu, 2013)…

۵.Conclusion

Our paper sheds new light on the association between audit quality and earnings management by employing a sample of1378 observations of Islamic and conventional banks operate inMENA countries. This study provides empirical evidence that Big-4, Co-audit, IAC, and ACS restrain managers of Islamic banks from engaging in earnings management. At the same time, our findings show that audit committee mechanisms do not constrain earnings management in conventional banks. Furthermore, random effects and GMM regression results suggest that several bank2Panel A represents the subsamples based on small bank, low growth, low profitability and high leverage, whereas, Panel B outlines the subsamples of banks with low liquidity, before and after the financial crisis and political turmoil. characteristics proxies are negatively and significantly linked to earnings management. Besides, the T-test and Wilcoxon Signed-ranks results document that there is a significant difference in the mean values of both earnings management and audit quality proxies, where Islamic banks are more likely to provide high-quality auditing with a low level of earnings management compared with conventional banks. Additionally, we found that conventional banks that operate in political turmoil countries are involved in a high level of earnings manipulation…

مقالات مرتبط با این موضوع

ترجمه مقالات حسابداری

ترجمه مقالات حسابرسی

ترجمه مقاله در مورد کیفیت حسابرسی

ترجمه مقاله در مورد مدیریت درآمد

ترجمه مقاله در مورد بانکداری اسلامی

ترجمه مقاله در زمینه مطالعات اسلامی

ترجمه مقاله در مورد  اقتصاد اسلامی

ترجمه مقاله در مورد وام

مقاله انگلیسی جدید با ترجمه