اطلاعیه

مقاله ترجمه شده فرمولاسیون تئوری حسابداری به عنوان یک ابزار برای هماهنگی بین المللی استانداردهای حسابداری

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده استانداردهای حسابداری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H294

سال نشر: ۲۰۱۱

نام ناشر (پایگاه داده): Global Research Publishing

نام مجله: Journal of Innovative Research in Management and Humanities

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۶   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۶۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  فرمولاسیون تئوری حسابداری به عنوان یک ابزار برای هماهنگی بین المللی استانداردهای حسابداری

عنوان انگلیسی:

Accounting Theory Formulation as a TOOL for Enhancing International Harmonization of Accounting Standards

چکیده فارسی:

بررسی منابع نشان می دهد که حسابداری یک تکنیک در چارچوبی نظری مطلق می باشد که متشکل از اصول و شیوه هایی است که به عنوان یک حرفه به دلیل سودمندی و منطق خود پذیرفته شده است ، متقاعد کردن متخصصان رشته های دیگر صرفا با گفتن اینکه “این یک تکنیک بوده است ” بسیار دشوار است. این مشکل پیچیده تر می گردد زیرا حسابداران در سراسر جهان استانداردهای مختلفی از حسابداری را اتخاذ می نمایند که متناسب با آب و هوای اقتصادی است که در آن عمل می کنند. این مقاله بر فرمولاسیون تئوری حسابداری به عنوان ابزاری به منظور افزایش استانداردهای حسابداری یکسان متمرکز گردیده است.

روش سنتی و جدیدی برای فرمول تئوری حسابداری مورد بحث قرار گرفته اند و توصیه های اصلی بدین گونه بودند که مجموعه ای از استانداردهای حسابداری جهانی باید توسعه یابد تا تکیه گاه استانداردهای حسابداری بین المللی موجود و هماهنگ کننده تمام استانداردهای محلی و بین المللی موجود باشد به طوری که یک مبنای مشترک از گزارشگری مالی در سطح جهان وجود داشته باشد. این نظریه ها باید توسط حسابدار حرفه ای برای جلوگیری از رسوایی های عمومی و سردرگمی به کار گرفته شوند.

کلمات کلیدی: استاندارد حسابداری ، گزارش دهی کالی، یکسان سازی، واقعیت های اقتصادی، پیامدهای اقتصادی

۱-مقدمه

در نتیجه تغییرات سریع در محیط های اقتصادی و اجتماعی، حسابداران باید با مشکلات جدیدی روبرو شوند، که توضیحات سنتی حسابداری به نظر می رسد برای آنها اعمال نمی شوند. حسابداران در حال حاضر مسئول مشتری و اشخاص ثالث می باشند. در حال حاضر متقاعد کردن متخصصان رشته های دیگر صرفا با گفتن اینکه “این یک تکنیک بوده است ” بسیار دشوار است”. برای این منظور ارائه چارچوبی مرجع که در آن توسعه روش های  حسابداری به عنوان مبنا باشد، تئوری حسابداری که از اصول و شیوه هایی تشکیل شده است معرفی گردید.

یک تئوری جامع حسابداری باید ارائه دهنده قوانینی برای به رسمیت شناختن اهداف خاص اقتصادی مربوطه و اندازه گیری ارزش مشخصه این اهداف اقتصادی باشد و همچنین یک مبنایی برای قضاوت یک عمل مشخص فراهم سازد که آیا این عمل خوب یا بد در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر، تئوری جامع باید به ما بگوید که چگونه درآمد و سرمایه را به درستی اندازه گیری کنیم.

باید از همان ابتدا اعتراف نمود که هیچ نظریه جامعی از حسابداری در حال حاضر وجود ندارد. به جای نظریه های مختلف در منابع وجود داشته اند و همچنان در حال مطرح شدن هستند. چگونه، ما بدین گونه فرض می کنیم که اصل اعتقادی تئوری حسابداری امکان پذیر است. در این رابطه، هندریکسون و اریک تلاش کرده اند تا ثابت کند که تئوری حسابداری امکان پذیر است.

بنابراین، نظریه حسابداری ممکن است به عنوان استدلال منطقی در قالب مجموعه ای از اصول گسترده تعریف شود که (۱) ارائه دهنده یک چارچوب کلی مرجع است که توسط آن عمل حسابداری می تواند وضع گردد و (۲) توسعه شیوه ها و روش های جدید را رهبری نماید. همچنین می تواند برای توضیح شیوه های موجود به منظور به دست آوردن درک بهتری از آنها مورد استفاده قرار گیرد (هندریکسون، ۱۹۸۲).

طبق نظریه درک (۱۹۸۵) ” از وظایف و تعهدات کسی که چیزی را از طرف شخص دیگری مدیریت می کند حساب پس دادن است.”

 Abstract:

Literature reviews show that accounting is practiced within an implicit theoretical framework composed of principles and practices that have been accepted by the profession because of their alleged usefulness and logic, it is increasingly difficult to convince the specialist of other disciplines merely by saying “this has been the practice”. This difficulty is further compounded as accountants across the globe adopt different accounting standards that best suit the economic climate in which they operate.

This paper focuses on the accounting theory formulation as tool to enhance uniform accounting standards. The traditional and new approaches to accounting theory formulation was discussed and the main recommendations were that a set of universal accounting standard should be developed to back already existing international accounting standard and harmonization of all local and international standards so that there will be a common basis of financial reporting globally. The theories should be adhered to by Practicing Accountant to avoid public scandal and confusion.

Keywords: accounting standard, financial reporting, harmonization, Economic reality, economic consequences