اطلاعیه

مقاله ترجمه شده آیا از سود تقسیمی به عنوان انتقال سیگنال به بازار استفاده می شود

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:h139

قیمت فایل ترجمه شده  ۱۶۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۲

سال نشر: ۲۰۰۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۱ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده آیا از سود تقسیمی به عنوان انتقال سیگنال به بازار استفاده می شود

عنوان انگلیسی:

Use Dividends to Signal or Not: An Examinztion of the UK Dividend Payout Patterns

چکیده فارسی:

در این تحقیق الگوی سود پرداختی در مورد تمام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انگلیس مورد بررسی قرار گرفت. سپس الگوهای مختلف سود پرداختی توسط شرکتها با سیاستهای تقسیم سود مورد مقایسه قرار گرفت. بر اساس مشاهدات تجربی، اینچنین استدلال شد که سیگنال (علامت) سود تقسیمی عموما در مورد همه شرکتها بکار نمیروند. همچنین نتیجه گیری شد که سیاست تقسیم سود با توجه به نوع صنعت تعیین نمیشود خصوصا زمانی که شرکتها از سود تقسیمی بعنوان علامت (سیگنال) استفاده میکنند. بعلاوه مشخص گردید که میزان اطلاعات محرمانه سهامداران، ارزش بازار شرکت و ارزش دفتری دارائی های شرکت برای تعیین اینکه آیا شرکت ها از سود تقسیمی به منظور علامت (سیگنال) استفاده میکنند یا نه، مهم است.

 واژگان کلیدی: سیگنال دهی سود تقسیمی، الگوی پرداخت، سیاست تقسیم سود

مقدمه

کاپلن و وستون مدعی بودند که اگرچه مدلهای علامت دهی سود تقسیمی توضیح  میدهند که چطور یک سیاست تقسیم سود بهینه تحقق مییابد اما هیچ یک از این مدلها نمیتواند تفاوت در الگوی سود پرداختی شرکتها را توضیح دهد. در این مقاله، ما یک رویکرد جدید را برای بررسی الگوی سود پرداختی شرکتهای پذیرفته شده در بورس انگلیس بکار میبریم.

ما قصد داریم آزمون کنیم که آیا الگوهای سود پرداختی مشاهده شده در عمل با فرضیه سیگنال (علامت دهی) سود تقسیمی هماهنگ است؟

مدلهای علامت دهی سود تقسیمی قدیمی فرض میکردند که همه مدیرن از سود تقسیمی به منظور سیگنال در مورد آینده شرکت استفاده میکنند. همانطور که کاپلن و وستون مطرح کردند (۱۹۹۲)، وظیفه اصلی مدلهای سیگنال (علامت دهی) سود تقسیمی در اصل نشان دادن این است که چطور سیاست تقسیم سود بهینه میتواند باعث توازن هزینه ها و منافع شود. بهر حال ما معتقدیم که فرضیه سیگنال (علامت دهی) سود تقسیمی قدیمی عموما برای همه شرکتها در همه زمانها بکار نمیرود. بعضی شرکتها از سود تقسیمی برای سیگنال دهی استفاده میکنند اما برخی شرکتهای دیگر این کار را نمیکنند.

برخی از مدیران به اهمیت سیگنال سود تقسیمی پی برده اند. الگو های سود پرداختی شرکتها نتیجه مستقیم سیاست تقسیم سود شرکتهاست که به قصد مدیریت در استفاده از سود تقسیمی به منظور سیگنال دهی مربوط است. در نهایت باید گفت که برخی از الگوهای سود پرداختی با تئوری های سیگنال (علامت دهی) سود تقسیمی هماهنگ هستند اما برخی هماهنگ نیستند.

برای به اثبات رساندن ادعایمان، ما الگوهای سودپرداختی شرکتهای پذیرفته شده در بورس انگلیس را در ۵ گروه طبقه بندی کردیم:

۱)               یکنواخت (ثابت) ( پرداخت مبلغ ثابت به عنوان سود سهام)

۲)               DPS درصد ثابتی از EPS

۳)               DPS با یک نرخ ثابتی رشد پیدا میکند.

۴)               بی قاعده  و   ۵) بدون پرداخت سود سهام .

Abstract:

We examine the dividend pay out patterns for all UK listed industrial companies featured in the FTSE All Share Index for the period 1992‐۱۹۹۸. Then we match the pay out patterns to different dividend policies. From our empirical observations, we argue that dividend signalling does not universally apply to all firms. We also report our evidence that there is no industry norm for dividend policy, particularly when firms have decided whether to use dividends to signal or not. In addition, we found that the percentage of insiders’ share holdings, market capitalisation and as set book values are statistically significant for determining whether firms use dividends to signal or not.

Keywords: Dividend signalling, Pay out pattern, Dividend policy

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.