اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مدل سازی فرآیند کسب وکار: دیدگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h150

قیمت فایل ترجمه شده ۱۸۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۸

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۷ صفحه  WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مدل سازی فرآیند کسب وکار: دیدگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری

عنوان انگلیسی:

Business process modeling: An accounting information systems perspective

چکیده فارسی:

تعاریف بی شماری در مورد فرآیند کسب وکار را می توان در پژوهش ها یافت که در ادامه، یکی از مهمترین آنها ذکر شده است: ” یک فرآیند کسب وکار، مجموعه ای از فعالیت ها می باشد که یک یا چند نوع از ورودی ها را گرفته و یک خروجی ایجاد می کند که این ارزش به مشتری می باشد.” (Champy,Hammer1993). تعریف آنها، بر تحول و طبیعت ارزش افزوده ی فرآیندهای کسب وکار تأکید می کند. برای این موضوع خاص، و در نتیجه برای این مقاله، ما به گسترده ترین تفسیر ممکن از روند بلند مدت کسب وکار، پایبند خواهیم بود.

مدل، نمایش ساده و یا انتزاع بخشی از جهان است، و بنابراین مدل فرآیند کسب وکار، نمایش ساده ای از یک فرآیند کسب وکار می باشد. بازهم، برای اهداف ساده سازی، ما به گسترده ترین تفسیر ممکن از مدل روند بلند مدت کسب وکار پایبند خواهیم بود. برای مثال، و اینکه ما به طور کامل درک کردیم که این یک مورد بیش از حد ساده شده می باشد (فروشندگان هندرسون،۲۰۱۱)، ما به عنوان نوع خاصی از مدل روند کسب وکار، نمونه ای از انتولوژی(هستی شناسی) یک شرکت را در نظر می گیریم. دیدگاه پژوهشی مدلسازی فرآیند کسب وکار (BPM)، گسترده و پیچیده است، و در درجه اول منجر به طیف گسترده ای از استفاده هایی از چنین مدل ها و زوایای مختلفی می شود که این تحقیق آنها را انجام داده است.

فقط موارد زیر را در نظر می گیریم: نمایش مدل های as-is، اعتبارسنجی  مدل های as-is، بنا کردن علوم دستوری BPM از نظر اونتولوژی (هستی شناسی) در سطح بالاتر، نمایش فرآیندهای کسب وکاری که امکان ارزیابی دارند (مانند محاسبه زمان و هزینه)، نمایش فرآیندهای کسب وکار to-be برای تجزیه وتحلیل و اهداف شبیه سازی، ترجمه بین نمادهای مدل فرآیند کسب وکار برای استفاده های مختلف، و مشخصات برای توسعه و اجرای سیستمهای IT. اینها همه موضوعاتی هستند که بخشی از دیدگاه پژوهشی BPM می باشند و تجزیه وتحلیل ها و ساختار عمیقی از چنین حوزه وسیعی، فراتر از این مقاله است.

با این حال، شکل۱ چارچوبی را طراحی می کند که به ما اجازه می دهد (۱) برخی جریان های پژوهشی در این زمینه را شناسایی کنیم، و (۲) چهار مقاله ای را که بخشی از این مسئله خاص هستند را قرار دهیم. ادامه ی این مقاله به صورت زیر شرح داده شده است. سپس ما، به طور خلاصه، سه جزء اصلی شکل۱ را مورد بحث قرار می دهیم (۱) تعریف مدل های فرآیند کسب وکار در سطوح مختلف انتزاع، (۲) تحقیقات بین لایه ای، و (۳) تحقیقات درون لایه ای. سپس ما دیدگاه پژوهشی  BPMرا از دیدگاه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) مورد بحث قرار خواهیم داد.

در نهایت، به طور خلاصه، در مورد چهار مقاله ای که بخشی از این مسئله خاص بوده و در مورد کمک آنها به پژوهش های AIS بحث خواهیم کرد.

Abstract

Countless definitions of the term business process can be found in the literature (Lindsay et al., 2003), with the following being one of the most cited: “A business process is a collection of activities that takes one or more kinds of input and creates an output that is of value to the customer” (Hammer and Champy, 1993). Their definition emphasizes the transformation and value-added nature of business processes. For this special issue, and thus this editorial, we adhere to the broadest possible interpretation of the term business process. A model is a simplified representation or abstraction of a part of the world, and a business process model is therefore a simplified representation of a business process. Again, for simplicity purposes, we adhere to the broadest possible interpretation of the term business process model. For example, and we fully understand that this is an over-simplification (Henderson-Sellers, 2011), we consider an instantiation of an enterprise ontology as a special type of business process model. The business process modeling (BPM) research landscape is vast and complex, and this is primarily due to the wide variety of uses of such models and the different angles from which the research is conducted. Consider just the following: representation of as-is models, validation of as-is models, grounding of BPM grammars in terms of upper-level ontologies, representations of business processes that enable assessment (such as calculating time and cost), representation of to-be business processes for analysis and simulation purposes, translation between business process model notations for different uses, and specifications for the development and implementation of IT systems. These are all topics that are part of the BPM research landscape, and an in-depth analysis and structuring of such a vast area is beyond the scope of this editorial. However, Fig. 1 sketches a framework that allows us to (1) identify some of the research streams in this area, and (2) position the four papers that are part of this special issue. The remainder of this editorial is organized as follows. Next, we briefly discuss the three main components of Fig. 1: (1) definition of business process models at different levels of abstraction, (2) intra-layer research, and (3) inter-layer research. We then discuss the BPM research landscape from an accounting information systems (AIS) perspective. Finally, we briefly discuss the four papers that are part of this special issue and their contribution to the AIS literature.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.