اطلاعیه

مقاله ترجمه شده حسابداری مدیریت در مقابل بحث حرفه پزشکی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h193

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Critical Perspectives on Accounting

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۴   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۸۵۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ISI ترجمه شده رشته حسابداری:  حسابداری مدیریت در مقابل بحث حرفه پزشکی: برتری در بحث مراقبت های بهداشت عمومی- مطالعه موردی دانمارک

عنوان انگلیسی:

Management  accounting versus medical profession discourse:  Hegemony in a public health care debate  – A case from  Denmark

چکیده فارسی:

این مطالعه از گفتمان، ایدئولوژی و برتری به عنوان یک پایه نظری برای بررسی توسعه گفتمان قطبی حسابداری مدیریت و حرفه پزشکی طی معرفی اصلاحات NPM در بحث مراقبت های بهداشتی عمومی، با استفاده از دانمارک به عنوان یک مطالعه موردی، استفاده می کند. ۱۹۴ مقاله روزنامه و ۷۳ مقاله حرفه پزشکی از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸، با استفاده از بحث تجزیه و تحلیل انتقادی مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که گفتمان حسابداری مدیریت، به ایدئولوژی برتری تبدیل می شود که در بحث معنای عمومی گنجانده شده است. سه نتیجه عجیب و غریب از این برتری بدست می آید؛ عدم وجود پزشکان در بحث عموم مردم، ایجاد یک پدیده ترسناک به این معنی که عواقب منفی اصلاحات در سوم شخص سرزنش می شود، به طور معمول سیستم، و در نهایت تغییر به معنای کیفیت خدمات بهداشتی درمانی ارائه شده از دیدگاه پزشکی تمرکز بیمار محور به تمرکز کمی از طریق استدلال منطقی. این موضوع حرفه پزشکی را در یک وضعیت دشوار که مربوط به سوگند ایدئولوژیک بقراط آنها می شود در مقابل تمرکز بازده NPM قرار می دهد. با این حال، آنها پذیرش تدریجی اصلاحات حسابداری مدیریت را در بحث حرفه پزشکی خود انتخاب می کنند.

کلمات کلیدی: مدیریت عمومی جدید، حسابداری مدیریت، بحث تجزیه و تحلیل، انتقادی

مقدمه

این مطالعه به بررسی حسابداری مدیریت و گفتمان حرفه پزشکی در توسعه اصلاحات مدیریت عمومی جدید (NPM) در دانمارک می پردازد. بررسی انتقادی گفتمان (CDA) برای تجزیه و تحلیل دیدگاه های متفاوت در بحث مراقبت های بهداشتی یعنی استدلال منطقی اقتصادی در مقابل عقلانیت انسان دوستانه پزشکی استفاده می شود. حسابداری مدیریت، با ریشه در اقتصاد نئو کلاسیک (رایان[۱] و همکاران، ۲۰۰۲)، به این بحث های اقتصادی که در آن استفاده از نشانه شناختی بودجه، هزینه، صرفه جویی، کارایی و بهره وری معانی فراتر از تمرین های سنتی تکنیک های حسابداری را بیان می کند، ارتباط نزدیکی دارد (آرنولد[۲] و همکاران، ۱۹۹۴؛ میلر[۳]، ۱۹۹۴؛ اوکس[۴] و همکاران، ۱۹۹۴؛. کوپر[۵]، ۱۹۹۵؛ ساموئل[۶] و همکاران، ۲۰۰۵؛ شاپیرو[۷]، ۲۰۰۵؛ واتکینز و آرینگتون[۸]، ۲۰۰۷). امروزه اصطلاحات حسابداری مدیریت، و مدل ها برای افزایش این نقاط کانونی استفاده می شود، که فعالیت اجتماعی گسترده تر خدمات عمومی در کنار ظهور NPM وارد شده است (لاپسلی و رایت[۹]، ۲۰۰۴ ؛ واتکینز و آرینگتون، ۲۰۰۷؛ کورونماکی[۱۰]، ۲۰۰۸؛ کورونماکی و همکاران، ۲۰۱۱). دیدگاه مخالفی وجود دارد که گفتمان حرفه پزشکی به یک ایدئولوژی انسان دوستانه سلامت ، بیماری و مرگ انسان متکی است (دیچ[۱۱]، ۱۹۷۳؛ فوکولت[۱۲]، ۱۹۹۴). دیدگاه حسابداری مدیریت ثابت کرده است که در سطوح گوناگون در موسسات دولتی، پیچیده و مشکل ساز است (لیولین[۱۳]، ۱۹۹۳؛ پترسن[۱۴]، ۲۰۰۴؛ لیولین و نورثکات[۱۵]، ۲۰۰۵)، و تنش بین سیاست گذاران، متکی بر گفتمان حسابداری مدیریت، و متخصصان پزشکی اغلب آشکار است

این مطالعه یک زاویه متفاوت درمورد تنش توضیح داده در بالا ارائه می دهد. بر خلاف مطالعات قبلی، روش های حسابداری داخلی مربوط به موسسات مربوطه را بررسی نمی کند. در عوض، از CDA برای بررسی بحث در بخش هایی از رسانه های عمومی استفاده می کند. CDA یک ابزار زبانی است که تحلیل گفتمان از جمله تجزیه و تحلیل مفصل متن برای حمایت از یافته های گفتمان را گسترش می دهد. تجزیه و تحلیل بر بحث های روزنامه ها و مجلات پزشکان پس از تشدید NPM ارائه شده از طریق اصلاحات خاص دانمارک؛ اصلاحات ساختاری متمرکز است. این رویکرد دنبال می شود و منطقه تحت تحقیق پژوهش حسابداری که ۲۰ سال پیش رخ داده است را گسترش می دهد (آرنولد و همکاران، ۱۹۹۴؛ اوکس و همکاران، ۱۹۹۴). این امر روش های مورد استفاده در مطالعات قبل را افزایش می دهد و به ادبیات تحقیق درمورد گفتمان بحث رسانه در حسابداری کمک می کند. با توجه به فایرکلو[۲۲] (۱۹۹۵) گفتمان های موجود در رسانه های خبری را می توان به عنوان یک فرایند ایدئولوژیک اهمیت اجتماعی قابل توجه در نظر گرفت، که باعث می شود این روش در بحث حسابداری مدیریت در خدمات اجتماعی بسیار مرتبط دیده شود. علاوه بر این، زبان خاص حسابداری پیچیده است و شامل بازنمایی گفتمانی و واژگان می باشد (میلر و رز[۲۳]، ۱۹۹۰؛ آرنولد و همکاران، ۱۹۹۴؛ میلر، ۱۹۹۴؛ پاتر[۲۴]، ۲۰۰۵).  بازنمایی گفتمانی حسابداری از طریق اشکال محاسباتی مختلف در نظر گرفته شده(میلر و رز، ۱۹۹۰؛ میلر و ناپیر[۲۵]، ۱۹۹۳) برای به تصویر کشیدن اهداف بی طرفی و عینیت (میلر و اولری[۲۶]، ۱۹۹۳؛ میلر، ۱۹۹۴؛ کوپر[۲۷]، ۱۹۹۵؛ شاپیرو[۲۸]، ۲۰۰۵)، ویژگی های ادراک شده برای بازتاب دولت صدیق و دانش واقعی آشکار می شود (پورتر، ۱۹۹۶). از طریق این منطق است که تکنیک های حسابداری آماده می شوند (میلر، ۱۹۹۴) و به عنوان گفتمان های قانع کننده برای عادی سازی عمل اجتماعی ، در نتیجه از بین بردن توانایی تصور کردن جایگزین ها (شاپیرو، ۲۰۰۵) و سوال گویایی گفتمانی (سیمونس[۲۹]، ۱۹۹۵) استفاده می شوند.

Abstract

This study uses discourse, ideology and hegemony as a theoretical foundation to investigate the development of the polarised discourses of management accounting and the medical profession during the introduction of a NPM reform in the public health care debate, using Denmark as a case study. 194 newspaper articles and 73 medical profession articles from 2002 to 2008 are analysed, using critical discourse analysis. The analysis shows that the management accounting discourse becomes the dominating ideology which is embedded in the public rhetorical debate. There are three peculiar outcomes of this domination; the absence of physicians in the general public debate, the creation of a phantom phenomenon meaning that the negative consequences of the reform are blamed on a third person, typically the system, and finally a changing meaning of the health care service quality provided from a medical perspective of a patient oriented focus to a quantitative focus through strong rationalised arguments. This puts the medical profession in a dilemma concerning their ideological Hippocratic Oath versus the NPM efficiency focus. However, they choose to gradually adopt management accounting terms in their own medical professional debate.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.