مقاله انگلیسی IFRS و کیفیت حسابداری

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۳۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H575

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of International Accounting, Auditing and Taxation

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۳۲ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  IFRS و کیفیت حسابداری: شواهد تکمیلی از کره

عنوان کامل انگلیسی:

IFRS and accounting quality: Additional evidence from Korea

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H575)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه به بررسی کیفیت حسابداری در کره جنوبی پس از تغییر استانداردهای حسابداری کشور در سال ۲۰۱۱  از استانداردهای حسابداری داخلی به استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) می پردازد. چندین متغیر مدیریت درآمد و شناخت به موقع زیان به عنوان شاخصی برای کیفیت حسابداری استفاده شد. گزارش های فرآیند اتخاذ IFRS در کره بیانگر تعهد جدی به پیاده سازی موفقیت آمیز و شفاف آن است ، و ما پیش بینی می کنیم  و دریافتیم که  بعد از اتخاذ IFRS کیفیت حسابداری افزایش یافته است. این نتایج، تحقیقات اولیه را که نشان می دهند IFRS تأثیرات مثبتی بر بازارهای سرمایه و محیط حسابداری کره دارد را گسترش داده و تایید می کند.

کلیدواژگان: IFRS ، کیفیت حسابداری ، کره

۱.مقدمه

 این مطالعه به بررسی کیفیت حسابداری در کره جنوبی به دنبال اتخاذ استانداردهای حسابداری مالی بین المللی (IFRS) در سال ۲۰۱۱ می پردازد. ما از چندین شاخص برای کیفیت حسابداری استفاده می کنیم ، از جمله اقدامات مدیریت درآمد (EM) و شناخت به موقع زیان ، و ارزیابی تغییرات در این متغیرها از سال های قبل از IFRS. ما از روش بارث ، لاندزمن و لانگ را (۲۰۰۸) استفاده می کنیم ، که رابطه ارزش گذاری درآمد-سهام را برای دوره های قبل و بعد از انتقال شرکت ها به استانداردهای حسابداری بین المللی (IAS) مقایسه می کنند. کی و کیم (۲۰۱۷) مدلهای بازده سهام و قیمت سهام کره را آنالیز می کنند. مطابق با ارتباط ارزشی درآمد ، آنها دریافتند که روابط قیمت سهام و درآمد پس از اتخاذ IFRS افزایش یافته است. این مطالعه تجزیه و تحلیل های پژوهش فوق را گسترش داده و به تحلیل های انجام نشده در مطالعه بارت و همکاران می پردازد (۲۰۰۸) ، از جمله تغییر درآمد خالص و همبستگی بین اقلام تعهدی و جریان نقدی عملیاتی. ما  در این پژوهش با بررسی این موضوع که چرا ارتباط ارزشی درآمد افزایش یافته است به مطالعات مربوط به اتخاذ IFRS کمک می کنیم…

۶.جمع بندی

  این مطالعه به بررسی تغییرات در کیفیت حسابداری در هنگام تغییر استانداردهای حسابداری کره از استانداردهای داخلی به استاندارد های IFRS می پردازد. این مطالعه به ادبیات موجود در مورد مطالعات اتخاذ IFRS تک-کشوری کمک می کند و به فراخوانی برای تحقیقات مبتنی بر کشور کره با دوره های IFRS طولانی تر پاسخ می دهد (جانگ و همکاران ، ۲۰۱۶). نتایج با EM کمتر و با در نظر گرفتن اتخاذ IFRS و شناخت به موقع زیان ، همچنان تا حد زیادی کیفیت حسابداری بالاتر را نشان می دهد. کیفیت بالاتر حسابداری به تبیین این مسئله می پردازد که چرا کی و کیم (۲۰۱۷) روابط قیمت سهام-درآمد قوی تری را بعد از اتخاذ IFRS  در کره پیدا کرده اند. نتایج ما مطابق با تحقیقات پیشین و مشاهدات اولیه است که اتخاذ IFRS نقش مثبتی در بازارهای سرمایه کره ایفا کرده است و منجر به بهبود حسابداری و گزارشگری مالی شده است (جانگ و همکاران ، ۲۰۱۶)…

Abstract

This study investigates accounting quality in South Korea after the country transitioned in 2011 from domestic accounting standards to International Financial Reporting Standards (IFRS). Several variables of earnings management and timely loss recognition proxy for accounting quality. Reports of Korea’s IFRS adoption process indicate strong commitment to successful and transparent implementation, and we predict and find increased accounting quality after IFRS adoption. The results confirm and extend initial research showing that IFRS has had positive effects on Korea’s capital markets and its accounting environment.

Keywords: IFRS,Accounting quality,Korea

۱.Introduction

This study investigates accounting quality in South Korea in the wake of its 2011 adoption of International Financial Accounting Standards (IFRS). We use several proxies for accounting quality, including measures of earnings management (EM) and timely loss recognition,  and investigate changes in these variables from the pre-IFRS years. We apply the methodology of Barth, Landsman, and Lang (2008), which compares the earnings-stock valuation relationship for the periods before and after firms moved to International Accounting Standards (IAS). Key and Kim (2017) analyze stock return and stock price models for Korea. Consistent with increased value relevance of earnings, they find that the earnings-stock price relationship increased after the adoption of IFRS. This paper extends that analysis and addresses the remaining measures from Barth et al. (2008), including the variability of net income and correlation between accruals and operating cash flows. We contribute to the research on IFRS adoption by addressing why the value relevance of earnings increased. …

۶.Conclusion

 This study investigates changes in accounting quality when Korea’s accounting standards changed from domestic to IFRS. The study adds to the existing literature on single-country IFRS adoption studies and answers a call for Korea-based research with longer IFRS periods (Jang et al., 2016). The results are largely consistent with less EM following IFRS adoption and more timely loss recognition, indicative of higher accounting quality. The higher accounting quality helps explain why Key and Kim (2017) find a stronger earnings-stock price relationship in Korea after IFRS. Our results are in line with prior research and initial observations that IFRS adoption played a positive role in Korea’s capital markets, and that it led to accounting and financial reporting improvements (Jang et al., 2016)…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله بیس حسابداری ۲۰۲۰

مقالات ۲۰۲۰ حسابداری مالی

مقالات ۲۰۲۰ کیفیت حسابداری

مقالات ۲۰۲۰ درباره استانداردهای حسابداری

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت درآمد

مقالات ۲۰۲۰ حسابداری اقلام تعهدی

مقالات ۲۰۲۰ درباره IFRS