اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه مسئولیت اجتماعی و دارایی های نقدی شرکت ها

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده حسابداری

مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده حسابداری اجتماعی

مقالات ترجمه شده مدیریت درآمد

مقالات ترجمه شده مدیریت دارایی

مقالات ترجمه شده نقدینگی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی  خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H228

سال نشر: ۲۰۱۶

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Journal of Corporate Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۵۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۹  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۳۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده ۲۰۱۶ :  مسئولیت اجتماعی و دارایی های نقدی شرکت ها

عنوان انگلیسی:

Corporate social responsibility and corporate cash holdings

چکیده فارسی:

ما سه مسیر و مکانیسم متناظر را شناسایی می‌کنیم که مسئولیت اجتماعی شرکت‌ (CSR) می‌تواند از طریق آن‌ها روی دارایی‌های نقدی شرکت تاثیر بگذارد. انتظار می‌رود که شرکت‌های CSR صاحب دارایی‌های نقدی نسبتا کمی باشند چون آن‌ها گرایش به داشتن ریسک ویژه‌ی کمی به علت سرمایه‌ی اجتماعی بالاتر خود با سهامداران دارند. شرکت‌های CSR همچنین گرایش به داشتن ریسک سیستماتیک پایین ناشی از وفاداری بیشتر از سوی سرمایه‌گذاران و/یا مشتریان CSR دارند. ریسک سیستماتیک پایین‌تر ممکن است دارایی‌های نقدی را افزایش یا کاهش دهد. اگرچه ریسک سیستماتیک پایین به شرکت‌ها القا می‌کند که دارایی‌های نقدی خود را کاهش دهند، آن همچنین به شرکت‌ها القا می‌کند که یک ساختار سررسید بدهی‌های کوتاه، با ریسک‌های بهره‌ی بالاتر که دارایی‌های نقدیِ بیشتر ممکن است کاهش دهند را نگهداری کنند.

دیدگاه نهادی SCR استدلال می‌کند که مدیران تثبیت شده در یک شرکت با حکومت (ادارای) شرکتی قوی ممکن است از فعالیت‌های CSR برای تبانی با سهامداران به منظور کسب بصیرت مدیریتی بالاتر (شامل پول نقد) برای به دست آوردن مزایای خصوص استفاده کنند. اگرچه، نقش حکومت شرکتی CSR دلالت بر این دارد که CSR در کاهش مساعل نهادی (نمایندگی) مربوط به تصمیمات دارایی‌های نقدی نیز موثر است.

با استفاده از ۲۳۶۴ شرکت با ۱۴۲۰۶ مشاهده‌ی سالانه‌ی شرکت در طول دوره‌ی ۱۹۹۱-۲۰۱۱، ما ثابت کردیم که تاثیر مثبت CSR روی دارایی‌های نقدی از طریق کانال ریسک سیستماتیک، قوی است در حالی که تاثیرات CSR از طریق دو کانال دیگر این طور نیست. یافته‌های ما، برای روش‌های مختلف براورد و معیارهای جایگزین دارایی‌های نقدی، ریسک‌ها و حکومت شرکتی، قوی هستند.

کلمات کلیدی: مسئولیت اجتماعی شرکتی؛ دارایی‌های نقدی.

۱ پیشگفتار

در حالی که تعیین کننده‌های دارایی‌های نقدی شرکتی به طور گسترده‌ای در نوشتجات مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، رابطه‌ی مستقیم بین مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) و دارایی‌های نقدی شرکت، شدیدا کشف نشده باقی می‌ماند. ما این شکاف را با بررسی این که آیا و چگونه CSR با دارایی‌های نقدی شرکت ارتباط دارد پر می‌کنیم. علی‌الخصوص، ما سه کانال را شناسایی و تست می‌کنیم، که CSR از طریق آن‌ها می‌تواند دارایی‌های نقدی را توضیح دهد. این کانال‌ها، کانال ریسک ویژه، کانال ریسک سیستماتیک، و کانال حکومت شرکتی  هستند.

شرکت‌های CSR دارای سرمایه‌ی اجتماعی بالاتری هستند چون آن‌ها گرایش به داشتن روابط بهتری با سهامداران دارند، که محافظت بیمه-مانندی را فراهم می‌کند که می‌تواند آسیب از سوی وقایع منفی (علی‌الخصوص خاص شرکت) را تقلیل می‌دهد و بنابراین نیاز به حفظ دارایی‌های نقدی در یک سطح بالا را کاهش می‌دهد. تقاضای غیرارتجاعی (غیر انعطاف‌پذیر) ناشی از وفاداری مشتری به شرکت‌های CSR یا اولویت سرمایه‌گذاران برای شرکت‌های CSR منجر به کاهش ریسک سیستماتیک شد که به نوبه‌ی خود، حساسیت شرکت‌های CSR به شوک‌های جمعی را کاهش می‌دهد. این دارای دو تاثیر رقابتی روی دارایی‌های نقدی شرکت است. از یک سو، حساسیت پایین به شوک‌های جمعی (تراکمی) باعث می‌شود که شرکت‌ها تمایل کمتری به ایجاد یک دارایی نقدی بزرگ داشته باشند.

از سوی دیگر، شرکت‌های با ریسک سیستماتیک پایین‌تر، گرایش به داشتن ساختار سررسید بدهی کوتاه، و بنابراین یک ریسک بهره‌ی بالاتری دارند که نشان دهنده‌ی این است که دارایی نقدی بالاتری برای کاهش ریسک بهره لازم است. کانال حاکمیت شرکتی ممکن است ارتباط بین CSR دارایی‌های نقدی را تقویت یا تضعیف کند. اولا، نقش دولتی شرکتی   CSR دلالت بر این دارد که CSR در کاهش مساعل نمایندگی (نهادی) مربوط به تصمیمات دارایی‌های نقدی نیز کارامد است؛ هرچه حکومت شرکتی قوی‌تر باشد، سطح دارایی‌های نقدی کمتر خواهد بود. اگرچه، دیدگاه نمایندگی CSR استدلال می‌کند که مدیران تثبیت شده  در شرکت با حکومت شرکتی قوی، ممکن است از فعالیت‌های CSR برای تبانی (همکاری) با سهامداران به منظور کسب اختیارات مدیریتی بیشتر (شامل پول نقد) برای استخراج مزایای خصوصی استفاده کنند. .

Abstract

We identify three channels and the corresponding mechanisms through which corporate social responsibility (CSR) may affect corporate cash holdings. CSR firms are expected to have relatively low cash holdings because they tend to have low idiosyncratic risk due to their higher social capital with stakeholders. CSR firms also tend to have low systematic risk due to greater loyalty from CSR investors and/or customers. Lower systematic risk may increase or decrease cash holdings. Although low systematic risk induces firms to reduce their cash holdings, it also induces firms to hold a short debt maturity structure, with higher refinancing risks that higher cash holdings may mitigate.

The agency view of CSR argues that entrenched managers in a firm with strong corporate governance may use CSR activities to collude with stakeholders in order to get higher managerial discretion (including cash) to extract private benefits. However, the corporate governance role of CSR implies that CSR is also effective in reducing the agency problems associated with the cash holdings decision. Using 2364 firms with 14,206 firm-year observations over the period 1991–۲۰۱۱, we establish that the positive effect of CSR on cash holdings via the systematic risk channel is robust, while the effects of CSR via the other two channels are not. Our findings are robust to different estimation methods and alternative measures of cash holdings, CSR, risks and corporate governance.