پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

H228- مقاله ترجمه شده 2016 : مسئولیت اجتماعی و دارایی های نقدی شرکت ها

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H228

قیمت فایل ترجمه شده:  23000 تومان

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

تعداد صفحه انگلیسی:  51

سال نشر: 2016

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  39  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده 2016 :  مسئولیت اجتماعی و دارایی های نقدی شرکت ها

عنوان انگلیسی:

Corporate social responsibility and corporate cash holdings

چکیده فارسی:

ما سه مسیر و مکانیسم متناظر را شناسایی می‌کنیم که مسئولیت اجتماعی شرکت‌ (CSR) می‌تواند از طریق آن‌ها روی دارایی‌های نقدی شرکت تاثیر بگذارد. انتظار می‌رود که شرکت‌های CSR صاحب دارایی‌های نقدی نسبتا کمی باشند چون آن‌ها گرایش به داشتن ریسک ویژه‌ی کمی به علت سرمایه‌ی اجتماعی بالاتر خود با سهامداران دارند. شرکت‌های CSR همچنین گرایش به داشتن ریسک سیستماتیک پایین ناشی از وفاداری بیشتر از سوی سرمایه‌گذاران و/یا مشتریان CSR دارند. ریسک سیستماتیک پایین‌تر ممکن است دارایی‌های نقدی را افزایش یا کاهش دهد. اگرچه ریسک سیستماتیک پایین به شرکت‌ها القا می‌کند که دارایی‌های نقدی خود را کاهش دهند، آن همچنین به شرکت‌ها القا می‌کند که یک ساختار سررسید بدهی‌های کوتاه، با ریسک‌های بهره‌ی بالاتر که دارایی‌های نقدیِ بیشتر ممکن است کاهش دهند را نگهداری کنند. دیدگاه نهادی SCR استدلال می‌کند که مدیران تثبیت شده در یک شرکت با حکومت (ادارای) شرکتی قوی ممکن است از فعالیت‌های CSR برای تبانی با سهامداران به منظور کسب بصیرت مدیریتی بالاتر (شامل پول نقد) برای به دست آوردن مزایای خصوص استفاده کنند. اگرچه، نقش حکومت شرکتی CSR دلالت بر این دارد که CSR در کاهش مساعل نهادی (نمایندگی) مربوط به تصمیمات دارایی‌های نقدی نیز موثر است.

با استفاده از ۲۳۶۴ شرکت با ۱۴۲۰۶ مشاهده‌ی سالانه‌ی شرکت در طول دوره‌ی ۱۹۹۱-۲۰۱۱، ما ثابت کردیم که تاثیر مثبت CSR روی دارایی‌های نقدی از طریق کانال ریسک سیستماتیک، قوی است در حالی که تاثیرات CSR از طریق دو کانال دیگر این طور نیست. یافته‌های ما، برای روش‌های مختلف براورد و معیارهای جایگزین دارایی‌های نقدی، ریسک‌ها و حکومت شرکتی، قوی هستند.

 

کلمات کلیدی: مسئولیت اجتماعی شرکتی؛ دارایی‌های نقدی.

۱ پیشگفتار

در حالی که تعیین کننده‌های دارایی‌های نقدی شرکتی به طور گسترده‌ای در نوشتجات مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، رابطه‌ی مستقیم بین مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) و دارایی‌های نقدی شرکت، شدیدا کشف نشده باقی می‌ماند. ما این شکاف را با بررسی این که آيا و چگونه CSR با دارایی‌های نقدی شرکت ارتباط دارد پر می‌کنیم. علی‌الخصوص، ما سه کانال را شناسایی و تست می‌کنیم، که CSR از طریق آن‌ها می‌تواند دارایی‌های نقدی را توضیح دهد. این کانال‌ها، کانال ریسک ویژه، کانال ریسک سیستماتیک، و کانال حکومت شرکتی  هستند. شرکت‌های CSR دارای سرمایه‌ی اجتماعی بالاتری هستند چون آن‌ها گرایش به داشتن روابط بهتری با سهامداران دارند، که محافظت بیمه-مانندی را فراهم می‌کند که می‌تواند آسیب از سوی وقایع منفی (علی‌الخصوص خاص شرکت) را تقلیل می‌دهد و بنابراین نیاز به حفظ دارایی‌های نقدی در یک سطح بالا را کاهش می‌دهد. تقاضای غیرارتجاعی (غیر انعطاف‌پذیر) ناشی از وفاداری مشتری به شرکت‌های CSR یا اولویت سرمایه‌گذاران برای شرکت‌های CSR منجر به کاهش ریسک سیستماتیک شد که به نوبه‌ی خود، حساسیت شرکت‌های CSR به شوک‌های جمعی را کاهش می‌دهد. این دارای دو تاثیر رقابتی روی دارایی‌های نقدی شرکت است. از یک سو، حساسیت پایین به شوک‌های جمعی (تراکمی) باعث می‌شود که شرکت‌ها تمایل کمتری به ایجاد یک دارایی نقدی بزرگ داشته باشند. از سوی دیگر، شرکت‌های با ریسک سیستماتیک پایین‌تر، گرایش به داشتن ساختار سررسید بدهی کوتاه، و بنابراین یک ریسک بهره‌ی بالاتری دارند که نشان دهنده‌ی این است که دارایی نقدی بالاتری برای کاهش ریسک بهره لازم است. کانال حاکمیت شرکتی ممکن است ارتباط بین CSR دارایی‌های نقدی را تقویت یا تضعیف کند. اولا، نقش دولتی شرکتی   CSR دلالت بر این دارد که CSR در کاهش مساعل نمایندگی (نهادی) مربوط به تصمیمات دارایی‌های نقدی نیز کارامد است؛ هرچه حکومت شرکتی قوی‌تر باشد، سطح دارایی‌های نقدی کمتر خواهد بود. اگرچه، دیدگاه نمایندگی CSR استدلال می‌کند که مدیران تثبیت شده  در شرکت با حکومت شرکتی قوی، ممکن است از فعالیت‌های CSR برای تبانی (همکاری) با سهامداران به منظور کسب اختیارات مدیریتی بیشتر (شامل پول نقد) برای استخراج مزایای خصوصی استفاده کنند. .

با استفاده از معیارهای مسئولیت اجتماعی شرکتی ۲۳۶۴ شرکت بین سال‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۱۱، که توسط کیندر، لیندبرگ، و دامینی (KLD) معرفی شده، ما به بررسی اهمیت و مقایسه‌ی اهمیت نسبی این سه کانال می‌پردازیم و کشف می‌کنیم که همه‌ی آن‌ها در هدایت تاثیر CSR روی دارایی‌های نقدی، مفید نیستند. در میان این سه کانال که CSR از طریق آن‌ها ممکن است روی دارایی‌های نقدی شرکتی تاثیر بگذارد، تنها کانال ریسک سیستماتیک قوی است؛ بقیه‌ی کانال‌ها این طور نیستند.

اروری و پیجورلت (۲۰۱۵) (که آن‌ها را از این به بعد A&P (۲۰۱۵) می‌نامیم) کاملا به مقاله‌ی ما مربوط می‌شود. آن‌ها به بررسی تاثیر CSR روی ارزش دارایی‌های نقدی می‌پردازند. به عبارت دیگر، آن‌ها از چشم‌انداز سرمایه‌گذار به مساله‌ی دارایی‌های نقدی نگاه می‌کنند، یعنی، سرمایه‌گذار انتظار دارد که پول نقد چگونه استفاده شود. با استفاده از ۲۲۱۷ مشاهده‌ی سال-شرکت  ۵۰ کشور در طول دوره‌ی ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹، شواهدی را کشف کردند که سرمایه‌گذاران، ارزش بالاتری را به دارایی‌های نقدی شرکت‌هایی که دارای عملکرد CSR بالایی هستند اختصاص می‌دهند. به طور دقیق‌تر، در یک رگرسیون مشخص کننده‌ی ارزش بازاری شرکت (یعنی، حقوق صاحبان سهام و بدهی) به عنوان متغییر وابسته، با CSR، دارایی‌های نقدی و زمینه‌ی تعامل آن‌ها به عنوان متغییر مستقل، آن‌ها ضریب مثبت و از نظر آماری مهمی را برای دارایی‌های نقدی و زمینه‌ی تعامل آن‌ با CSR، اما ضریب منفی و غیر قابل توجهی را برای CSR گزارش می‌کنند. به عبارت دیگر، ارزش دارایی‌های نقدی مشروط به عملکرد CSR است.  آن‌ها این نتیجه را به عنوان سازگار با دیدگاه حل-تعارض CSR -  یعنی شرکت‌های با یک رتبه‌ی CSR بالا، برای مدیران امکان به دست آوردن تعهد بیشتر سهامداران را فراهم می‌کنند و منجر به استفاده‌ی بهینه‌تر منابع مالی (احتمالا، شامل پول نقد) می‌شوند -تفسیر می‌کنند. مقاله‌ی ما در روش‌های زیر متفاوت از مقاله‌ی آن‌ها است. اولا، به جای اتخاذ چشم‌انداز یک سرمایه‌گذار (غیر مستقیم)، ما مستقیما از یک چشم‌انداز شرکتی به مساله‌ی دارایی‌های نقدی نگاه می‌کنیم. رویکرد A&P (۲۰۱۵)، مبتنی بر بازار سرمایه است و تکیه بر برخی مفروضات قوی (مانند کارامدی بازار سهام، منطقی بودن و همگن بودن رفتار سرمایه‌گذار) دارد که ممکن است توسط همه‌ی اقتصادشناسان مالی به اشتراک گذاشته نشوند. به عنوان مثال، نمایندگی معروف مساله‌ی هزینه‌ی  بدهی (یعنی، تعارض منافع بین سهامدار و دارندگان اوراق عرضه) پیش‌بینی می‌کند که سهامداران، تمایل به حداکثر رساندن منفت خود به هزینه‌ی منفعت دارندگان اوراق عرضه دارند. در رابطه با دارایی‌های نقدی شرکتی، این دیدگاه نمایندگی پیش‌بینی می‌کند که دارندگان اوراق عرضه، گرایش به منفعت بیشتر دارند در حالی که سهامداران گرایش به ترجیح کمتری دارند. در حضور این نوع تعارض منافع (علایق)، مشخص نیست که آیا این سهامداران هستند که از تخصیص ارزش بالا به دارایی‌های نقدی خوشحال می‌شوند، یا دارندگان اوراق عرضه این گونه هستند. دوما، تفسیر A&P (۲۰۱۵) از نتایج رگرسیون بالا، بخش مهمی از شواهد گزارش شده در جدول ۳ این مقاله را نادیده می‌گیرد. جدول ۳ نشان می‌دهد که همبستگی بین پول نقد و Csr برابر است با -0.04 (منفی و از نظر آماری قابل توجه). با ادغام رابطه‌ی منفی بین پول نقد و csr در ارزش پول نقد، می‌توان به سادگی نشان داد که ارزش پول نقد واقعا بستگی به سطح پول نقد در یک روش منفی دارد؛ هر چه سطح پول نقد بالاتر باشد، ارزش پول نقد کمتر خواهد بود. علاوه‌براین، این مشاهده، یافته‌های کلیدی A&P (2015) را تضعیف می‌کند. چون ارزش پول نقد می‌تواند در برخی شرایط محتمل، منفی باشد.  رویکرد مستقیم ما آزاد از این مفروضات منازع و مساعل تفسیر است. سوما، A&P (2015)، کانال‌های خاصی را که CSR از طریق آن‌ها صریحا روی دارایی‌های نقدی تاثیر می‌گذارد شناسایی نمی‌کند اما ما این کار را می‌کنیم. ما همچنین به بررسی اهمیت نسبی این کانال‌ها می‌پردازیم. چهارما، احتمالا به دلیل محدودیت‌های داده‌ها، A&P (2015)، حکومت شرکتی را در تجزیه و تحلیل شرکتی کنترل نمی‌کند، که ممکن است یافته‌های اصلی آن‌ها را به دلیل حذف تعصب متغییر تضعیف کند. حکومت شرکتی، اگر به طور مناسبی کنترل نشود، این گونه شناخته می‌شود که در ارتباط منفی با هزینه‌های نمایندگی (نهادی) و دارایی‌های نقدی است، چون به کاهش مساعل نمایندگی مربوط به دارایی‌های نقدی کمک می‌کند.  ما به طور صریح، حکومت شرکتی را در این مقاله کنترل می‌کنیم.

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام : 09372555240

1- شما می توانید با کلیک بر روی گزینه ی "خرید و دانلود محصول" هزینه ی فایل موردنظرتان را  آنلاین پرداخت کنید.لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت  به شما نمایش داده خواهد شد . همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. 

2.کارت به کارت: در صورتی که قادر به پرداخت اینترنتی نیستید می توانید مبلغ محصول را به شماره کارت ذیل انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک ، تلگرام یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

parsproject@ymail.com