خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / حسابداری و اقتصاد / مقاله انگلیسی استفاده از عملکرد حسابرسی داخلی توسط مدیریت اجرایی و کمیته حسابرسی

مقاله انگلیسی استفاده از عملکرد حسابرسی داخلی توسط مدیریت اجرایی و کمیته حسابرسی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۷ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H457

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

تعداد صفحه انگلیسی:  ۷ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  عوامل موثر بر درک استفاده از عملکرد حسابرسی داخلی توسط مدیریت اجرایی و کمیته حسابرسی

عنوان انگلیسی:

Factors that influence the perceived use of the internal audit function’s work by executive management and audit committee

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H457)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

عملکرد حسابرسی داخلی (IAF) عنصر مهمی از کیفیت بالای حاکمیت شرکتی است. ما به بررسی این موضوع می پردازیم که چگونه رئیس حسابرسی داخلی به تیم مدیریت اجرایی و کمیته حسابرسی برای کارهای مربوط به  IAF اعتماد می کند. از کارهای قبلی یا تجربه های حرفه ای مشخص نیست که آیا IAF نیازهای هر دو گروه را برآورده می کند یا خیر. اگر عوامل متعدد بر وظایف IAF تأثیر بگذارند، مدیران ارشد حسابرسی (CAEs) ممکن است خود را در موقعیت رقابتی(چشم و هم چشمی)  قرار دهند که می تواند کیفیت را برای همه سهامداران به خطر بیندازد. بر اساس یک مجموعه داده های منحصر به فرد از CAE ها، دو مدل رگرسیون لجستیک عواملی را شناسایی می کنند که تاثیر آنها به حدی می باشد که نتایج IAF برای استفاده توسط مدیریت اجرایی و کمیته حسابرسی ، درک شود. نتایج نشان از وجودِ عوامل مختلف که مربوط به هر دو گروه (به عنوان مثال گزارش های استراتژیک پروژه و کیفیت IAF) یا فقط مربوط به یک گروه (به عنوان مثال، کمیته های حسابرسی مورد توجه گزارش های مدیریت ریسک هستند در حالی که تیم های مدیریت اجرایی در گزارش های کنترل داخلی مورد توجه هستند )، دارد ،که بستگی به این دارد  که IAF بر کارهای ضمانتی تمرکز دارد  یا کارهای مشاوره ای.

 کلیدواژگان: حسابرسی داخلی، عملکرد حسابرسی داخلی، حاکمیت شرکتی، کمیته حسابرسی، نظریه نمایندگی

Abstract

The internal audit function (IAF) is an important component of high-quality corporate governance. We study how the head of internal audit perceives the executive management team and the audit committee to rely on the IAF’s work. It is not obvious from prior work or professional anecdotes whether the IAF satisfies the needs of both groups. If multiple factors influence the IAF’s work, chief audit executives (CAEs) may find themselves in a situation with competing demands, which could then compromise quality for all stakeholders. Based on a unique dataset from CAEs, two logistic regression models identify factors that influence the degree to which IAF’s results are perceived as being used by both executive management and the audit committee. The results show the existence of various factors that are relevant either to both groups (e.g., strategic project reports and IAF quality) or to only one (e.g., only audit committees are interested in risk management reports while only executive management teams are interested in internal control reports), depending on whether the IAF focuses on assurance or consulting work.

Keywords: Internal audit,Internal auditing function,Corporate governance,Audit committee,Agency theory

Introduction

In order to fulfill its duties as an objective and independent provider of assurance and consulting services, the internal audit function (IAF) reports to both executive management and the audit committee, both of whom need specific information provided by the IAF (Abbott, Parker, & Peters, 2010). However, these two stakeholders differ in their specific duties; thus, their intended uses of IAF-provided information and their requests of the IAF differ. For example, executive management likely depends on the IAF’s work to help them minimize the company’s risks and to improve the operations of the company; that is, they have a managerial focus. On the other hand, the interests of the audit committee are likely more focused on monitoring; that is, they seek stronger internal controls, regulatory compliance, or quality of financial reporting (e.g., Paape, Scheffe,& Snoep, 2003). The divergent objectives of these two stakeholders present potential confusion and can divide the attention of the IAF.

In recent studies by two Big 4 accounting firms, IAF stakeholders (specifically audit committees, boards of directors, and senior executives) note a decreased satisfaction with their IAFs (KPMG, 2017; PwC, 2017), reporting overall satisfaction at only 44%, the lowest number reported since the measure has been collected. Among those respondents who report somesatisfactionwith IAF results,more than half still expect more from their IAF (PwC, 2017). Specifically, these stakeholders reported wanting more value in the areas of potential revenue enhancements, cost savings, or smarter capital expenditures. These findings indicate that both executive management and audit committees expect more; however, because both stakeholders have different expectations of IAFs (Lourens & Coetzee, 2018), IAFs might struggle to decide how to satisfy both groups, given their limited resources.

To help internal audit better serve both stakeholders, it is important to understand what each group values about IAF work. Prior research has not examined what factors are associated with greater use of internal audit results by executive management teams and audit committees. To this end, we analyzed questionnaire responses from 683 chief audit executives (CAEs) working in Europe about the use of IAF results by executive management and audit committees.1 Applying the same analysis models to both executive management and audit committees, we compared the factors that influenced their usage of IAFwork, as perceived by CAEs.

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده حسابرسی

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده حاکمیت شرکتی

مقالات ترجمه شده درباره کمیته حسابرسی