اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه شکاف انتظارات حسابرسی: بررسی جامع ادبیات

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۱۷ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد

کد محصول: H847

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Asian Journal of Accounting Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۷ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۴۴۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲: شکاف انتظارات حسابرسی: بررسی جامع ادبیات

عنوان کامل انگلیسی:

Audit expectation gap: a comprehensive literature review

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف – این مقاله مجموعه چشمگیری از مطالعات علمی در مورد شکاف انتظارات حسابرسی (AEG) را در طی چندین سال‌ مرور می‌کند و هدف آن ایجاد ترکیبی جدید از دانش موجود در مورد AEG که توسط محققان در جهان کشف شده ، می باشد.

طراحی/روش/رویکرد – جستجوی وسیعی در ادبیات با استفاده از چند کلمه کلیدی مرتبط با AEG در موتور جستجوی Google Scholar و دو پایگاه داده اسکوپوس و امرالد مربوط به سال های ۱۹۷۴ تا ۲۰۲۱ انجام شد. تنها مقالات منتشر شده مربوط به AEG در مجلات معتبر پس از اعمال برخی معیارهای انتخاب ،گزینش شدند.

یافته ها – مفهوم AEG یک مفهوم چند بعدی است. علل مختلف برای AEG شناسایی شد و چندین استراتژی در قالب استراتژی‌های محتمل اصلی خلاصه شد. مشخص شد که AEG را نمی توان به طور کامل در جامعه از بین برد.

دستاوردهای عملی – این مرور ادبیات مورد توجه حسابرسان، کاربران صورت‌های مالی، آژانس‌های نظارتی، و سیاست‌گذاران و سایر ذینفعان  قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، این ترکیب AEG ممکن است در درک سوء برداشت ها و تعیین اینکه چگونه این سوء برداشت ها در بین ذینفعان مختلف متفاوت هستند مفید باشد.

نوآوری/ارزش –  مطالعات مرور ادبیات که تمام جنبه های AEG را در بر گیرد اندک می باشد. از این رو، این مطالعه تمامی جوانب، یعنی روش‌های تحقیق ، ابزارها و ابعاد مورد استفاده همراه با علل و مکانیسم‌های محدود کردن AEG و رفع شکاف‌ها و برجسته کردن چارچوب هایی برای تحقیقات آینده را در بر می‌گیرد. در نهایت، یک تعریف تازه و در عین حال ساده تر در نتیجه بررسی جامع ادبیات ایجاد شد و مباحث جدید به ادبیات موجود اضافه کرد.

کلیدواژه‌ها: شکاف انتظارات حسابرسی، حسابرسی، مرور ادبیات

۱.مقدمه

شکست‌های مالی و سقوط غول‌های شرکتی مانند انرون، ورلد کام، آرتور اندرسن، و زیراکس به‌طور اساسی باعث افزایش خشم عمومی در مورد گزارش‌های غیر صادقانه شرکت‌ها شد. در نتیجه، مسئولین مربوطه، قوانین و مقررات جدیدی در مورد گزارشگری شرکتی و رویه های حسابرسی برای محافظت و افزایش اعتماد عمومی به حرفه حسابرسی ارائه کردند (لین، ۲۰۰۴). با این حال، صالحی و همکاران (۲۰۰۹) بیان می کنند که استفاده کنندگان صورت های مالی از جمله ذینفعان و عموم مردم ،انتظار دارند که در صورت های مالی واقعیت ها گزارش شوند. با این وجود، پورتر (۱۹۹۳) استدلال می کند که اگر اطلاعات مالی ارائه شده توسط حسابرسان واقعیت را منعکس نکند، کاربران ممکن است ناامید شوند. از این رو، در بیشتر موارد، استفاده کنندگان صورت های مالی احساس می کنند که گزارش حسابرس غیر شفاف است (جایاسنا و همکاران، ۲۰۱۹). بنابراین مشهود است که بین انتظارات استفاده کنندگان صورتهای مالی و حسابرسان شکافی وجود دارد. این شکاف به طور گسترده به عنوان شکاف انتظارات حسابرسی (AEG) بیان می شود (چادری و همکاران، ۲۰۰۵). در ادبیات حسابرسی مشهود است که اکثر محققان عمدتاً تفاوت بین خدمات به دست آمده و خدمات مورد انتظار ارائه شده توسط حسابرسان را به عنوان AEG پیشنهاد کرده اند. (لیجیو، ۱۹۷۴؛ کوهن، ۱۹۷۸؛ همفری، ۱۹۹۱؛ پاور، ۱۹۹۸؛ صالحی و همکاران، ۲۰۰۹). در نتیجه، وجود AEG بین دیدگاه حسابرس و استفاده کنندگان گزارش حسابرسی به صراحت در ادبیات موجود تایید شده است.  (به عنوان مثال، بست و همکاران، ۲۰۰۱؛ کوهن، ۱۹۷۸؛ هامفری، ۱۹۹۱؛ لیگیو، ۱۹۷۴؛ پورتر، ۱۹۹۳؛ پاور، ۱۹۹۸؛ روهنکه و اشمیت، ۲۰۱۴؛ صالحی، ۲۰۱۶، سیدی، ۲۰۱۶ را ببینید.) …

۴.نتیجه گیری، پیامدها و تحقیقات آتی

AEG در حال حاضر به طور گسترده در ادبیات حسابرسی توسط بسیاری از محققان مورد توجه قرار گرفته است. پژوهشگران مختلف دیدگاه های متفاوتی در مورد وجود و علل AEG از دیدگاه های متفاوت ارائه کرده اند. با گسترش دانش جامعه، مردم به طور فزاینده ای از حسابرسی آگاه می شوند و انتظارات آنها نیز به طور مداوم با سرعتی شتابان افزایش می یابد. در نهایت منجر به افزایش شکاف می شود. این مطالعه با هدف بررسی ادبیات AEG بر پنج هدف اصلی متمرکز شده است…

Abstract

Purpose – This paper reviews a substantial body of scholarly work on the audit expectation gap (AEG) for many years and aims to construct a new synthesis of the existing knowledge of the AEG discovered by numerous scholars in the world.

Design/methodology/approach – A broad search of the literature was conducted using a few AEG related keywords in the Google Scholar search engine and two databases of Scopus and Emerald from 1974 to 2021. Only the articles published in reputable journals concerning the AEG were selected after applying some selection criteria.

Findings – The concept of AEG is a multidimensional concept. Different causes for the AEG were identified, and several strategies were summarized into major promising strategies for narrowing it. It was found that the AEG cannot be eradicated entirely from society.

Practical implications – This review of the literature will be of interest to auditors, financial statement users, regulatory agencies, and policymakers, among other parties. Further, this AEG synthesis may be useful in understanding misperceptions and determining how they differ across diverse stakeholders.

Originality/value – There is a dearth of literature review studies incorporating all the facets of AEG. Hence, this study incorporates all those facets, namely research methods and instruments and dimensions used along with causes and mechanisms to narrow down the AEG while addressing the gaps and highlighting the themes for future research. Finally, a fresh, yet more straightforward definition was generated as a result of the comprehensive review of the literature, adding novelty to the extant literature.

Keywords :Audit expectation gap, Auditing, Literature review

۱.Introduction

The financial fiascos and downfalls of corporate giants such as Enron, World Com, Arthur Andersen, and Xerox radically boosted the public outburst regarding dishonourable corporate reporting. As a result, related authorities came up with new rules and regulations on corporate reporting and auditing practices to protect and enhance public confidence in the auditing profession (Lin, 2004). However, Salehi et al. (2009) claim that reporting the reality in financial statements is expected by the financial statement users, comprising the shareholders and the general public. Nevertheless, Porter (1993) argues that the users might be disappointed if the financial information provided by auditors do not reflect reality. Hence, in most instances, financial statement users feel that the auditor’s report is unclear (Jayasena et al., 2019). Thus, it is evident that there is a gap in expectations between financial statement users and auditors. This gap is broadly explained as the Audit Expectation Gap (AEG) (Chowdhury et al., 2005). It is evident in the literature in auditing that most of the scholars (Liggio, 1974; Cohen, 1978; Humphrey, 1991; Power, 1998; Salehi et al., 2009) have mainly suggested the disparity between the services obtained and the expected services offered by the auditors as the AEG. As a result, the presence of AEG between the auditor’s view and that of audit report users has been explicitly acknowledged in the extant literature (see, for instance, Best et al., 2001; Cohen, 1978; Humphrey, 1991; Liggio, 1974; Porter, 1993; Power, 1998; Ruhnke and Schmidt, 2014; Salehi, 2016; Siddiqui et al., 2009)…

۴.Conclusion, implications, and future research

AEG is now being extensively addressed in the auditing literature by numerous scholars. Various researchers have presented different views on the existence and causes of AEG under different perspectives. With the expansion of society’s knowledge, people are becoming increasingly aware of auditing, and their expectations are also continuously increasing at an accelerated pace. Ultimately, it leads to the expansion of the gap. With the aim of reviewing the literature on AEG, this study focused on five main objectives…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله های حسابداری

مقاله انگلیسی جدید در مورد حسابرسی با ترجمه

دانلود رایگان مقاله بیس با ترجمه ۲۰۲۳