اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تحول ترازنامه با توجه به فناوری جدید دیجیتال

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه اسپرینگر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۷ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۴ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H620

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله:   Integrated Science in Digital Age 2020

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۴ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۴۵۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  تحول ترازنامه (صورت وضعیت مالی) با توجه به فناوری جدید دیجیتال: تجربه اوکراین

عنوان کامل انگلیسی:

Balance Sheet (Statement of Financial Position) Transformation in the Light of New Digital Technology: Ukrainian Experience

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مقاله حاوی پیشنهادهایی در مورد تحول در اقلام ترازنامه (صورت وضعیت مالی) بر اساس فرم  ۱ گزارشگری اوکراین در زمینه انتقال به IFRS و ادغام با استانداردهای اروپایی با استفاده از فن آوری های کامیپوتری دیجیتال می باشد تا ترازنامه ها قابلیت تحلیلی پذیری بیشتری داشته باشند. از لحاظ تاریخی، ترازنامه به عنوان یک پایگاه اطلاعاتی برای ارائه و شفافیت وضعیت مالی یک شرکت در نظر گرفته می شود. پیشنهاداتی در مورد تحول در این نوع از گزارشگری مالی با استفاده از فناوری کامیپوتری دیجیتال ارائه شده است که انتظار می رود کیفیت محتوای اطلاعاتی آن را بهبود بخشد. در ادبیات علمی ، روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل وضعیت مالی بر اساس داده های صورت وضعیت مالی وجود دارد. متأسفانه ، تا همین اواخر ، این موضوع در ادبیات علمی با توجه به اصل مفهوم وضعیت مالی و بیان شفاف مراحل سازمانی تجزیه و تحلیل آن ، نظام مند کردن روش ها و نتایج به دست آمده در هر مرحله ، به اندازه کافی تشریح نشده بود، که تحقیقات در این زمینه را ضروری می کند.

واژه های کلیدی: ترازنامه ، دارایی ها ، بدهی ها

۱.مقدمه

  چهارمین انقلاب صنعتی ، ایجاد تغییرات سریع در تمامی حوزه های فعالیت های انسانی است. این تغییرات به دلیل استفاده از هوش مصنوعی ، رباتیک و انواع مختلف فناوری های دیجیتالی است. استفاده گسترده از فن آوری های کامپیوتری دیجیتال باعث تغییر در مشاغلی مانند حسابداری ، تحلیلگری مالی ، حسابرسی و غیره شده است.

صورت وضعیت مالی (ترازنامه) یک شرکت مهمترین گزارشگری مالی شرکت در هر کشور است. ترازنامه یک رسته حسابداری است که نمایانگر ترکیبی از حساب ها است. ما باید بتوانیم یک ترازنامه را بخوانیم و آن را از نظر محتوا ، ساختار و استفاده منطقی از داده ها ارزیابی کنیم. این موضوعات به ویژه از نظر اقتصاد دیجیتال و فناوری رایانه ای مدرن اهمیت ویژه ای پیدا کرده اند …

۶.نتیجه گیری

در طی این مطالعه ، نتایج ذیل بدست آمده است: جمع بندی در مورد تاریخچه توسعه حسابداری و ترازنامه شفاف شده است، روشی برای تعریف ماهیت وضعیت مالی پیشنهاد شده است، پیشنهاداتی در مورد شفاف سازی نام صورت وضعیت مالی اوکراین و تغییر اقلام ترازنامه ارائه شده است، ساختار منطقی (مراحل سازمانی) تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت براساس داده های صورت وضعیت مالی شرح داده شده است. این مقاله با درک مفهوم وضعیت مالی و قابلیت های تحلیلی ترازنامه در تمام مراحل مطالعه خود ، سهم قابل توجهی در تفکر مدرن در مورد موضوعات صورت وضعیت ساختار مالی و محتوای آن دارد…

Abstract

The paper contains suggestions on balance sheet (statement of financial position) transformation based on the Ukrainian reporting Form 1 in the context of approaching IFRS and European integration with the use of digital computer technologies to make it more analytical. Historical aspects of the balance sheet as an information base on the financial position of an enterprise are considered and clarified. Suggestions are put forward on transforming the assets of this reporting form in the light of digital computer technology, which is expected to improve the quality of its information content. In scientific literature, there are various ways of analyzing the financial position on the basis of the financial position statement data. Unfortunately, until recently, this issue was not sufficiently described in scientific literature with regard to the essence of the concept of financial position and a clear articulation of the organizational stages of its analysis, systematization of methods and obtained results at each stage, which necessitates the research.

Keywords: Balance sheet , Assets , Liabilities

۱.Introduction

 The fourth industrial revolution is introducing rapid changes into all areas of human activities. The changes are due to the use of artificial intelligence, robotics and digital technologies of various kinds. The wide use of digital computer technologies induces changes in such professions as accountant, financial analyst, auditor, etc.

The Statement of Financial Position (balance sheet) of an enterprise is the first main form of an enterprise’s financial reporting in any country. The balance sheet is a accounting category representing a synthesis of accounts. We should be able to read a balance sheet and assess it critically in terms of content, structure and rational use of data. These issues have become especially important in the light of digital economics and modern computer technology…

۶.Conclusion

 In the course of the study, the following results have been obtained: the conclusions on the history of the development of accounting and balance sheets have been clarified; an approach to defining the essence of the financial position is suggested; suggestions have been put forward on clarifying the name of the form of the Ukrainian statement of financial position and on balance sheet assets transformation; the logical structure (organizational stages) of the enterprise performance analysis on the basis of the statement of financial position data has been described. The paper represents a significant contribution to modern thinking concerning the issues of the statement of financial position structure and content, understanding the concept of financial position and analytical capabilities of the balance sheet at all stages of its study.

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله بیس حسابداری ۲۰۲۳ با ترجمه

مقالات انگلیسی ۲۰۲۳ درباره گزارشگری مالی با ترجمه

مقالات انگلیسی ۲۰۲۳ حسابداری مالی با ترجمه

مقالات انگلیسی ۲۰۲۳ درباره کیفیت حسابداری با ترجمه

دانلود مقالات انگلیسی ۲۰۲۳ درباره تحول دیجیتال با ترجمه

دانلود مقالات انگلیسی ۲۰۲۳ مدیریت تحول با ترجمه

دانلود مقالات انگلیسی ۲۰۲۳  در مورد کاربرد تکنولوژی در حسابداری با ترجمه