اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه انتخاب حسابرس و تأثیر آن بر کیفیت گزارشگری مالی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۱ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۳۳ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد

کد محصول: h809

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Asia Pacific Management Review

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۳ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۵۵۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ : انتخاب حسابرس و تأثیر آن بر کیفیت گزارشگری مالی: مطالعه موردی از صنعت بانکداری پاکستان

عنوان کامل انگلیسی:

Auditor choice and its impact on financial reporting quality: A case of banking industry of Pakistan

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف این مقاله بررسی تأثیر انتخاب حسابرس از شرکت های حسابرسی زیر مجموعه Big-4 و  شرکت های غیر Big-4 بر کیفیت گزارشگری مالی صنعت بانکداری در پاکستان از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ است. دو موضوع در بازار حسابرسی پاکستان حائز اهمیت است، اول اینکه بانک ها هزینه حسابرسی بالاتری را به شرکت های زیر مجموعه Big-4  می پردازند و دوم اینکه شرکت های غیر  Big-4 دارای سهم کمتری در بازار حسابرسی محلی هستند. این مقاله سعی کرده است این دو موضوع را مورد بررسی قرار دهد. کیفیت گزارشگری مالی، به وسیله اقلام تعهدی اختیاری و از طریق مدل اصلاح شده مقطعی جونز (۱۹۹۵) برآورد شده است. علاوه بر این، از رگرسیون چند متغیره برای یافتن تفاوت بین کیفیت گزارشگری مالی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که بین کیفیت گزارشگری مالی بانک‌های حسابرسی شده توسط شرکت های زیر مجموعه Big-4  و شرکت های غیر  Big-4 تفاوت معناداری وجود ندارد. بنابراین، نتیجه‌گیری می‌شود که اولا صنعت بانکداری در پاکستان می‌تواند خدمات حسابرسی با کیفیت را با هزینه حسابرسی پایین‌تر به دست آورد و دوما، باید به شرکت های غیر  Big-4 نیز فرصت منصفانه ای در بازار حسابرسی محلی در پاکستان داده شود.

واژه‌های کلیدی: کیفیت گزارشگری مالی، انتخاب حسابرس، شرکت های زیر مجموعه Big-4 ، مدل اصلاح شده مقطعی جونز، صنعت بانکداری

۱.مقدمه

بخش مالی و عمدتاً صنعت بانکداری، بنیادی ترین بخش اقتصاد یک کشور است که سایر بخش‌های اقتصاد برای رشد و بقاء خود به آن وابسته هستند (کوماری و پاتانایاک، ۲۰۱۵). پیشرفت و بقاء صنعت بانکداری متکی بر سرمایه گذاری و دارایی مردم است. بنابراین، برای صنعت بانکداری ضروری است که اعتماد کامل مردم را برای سرمایه‌گذاری و تامین مالی ، جلب کند (هوانگ و همکاران، ۲۰۱۵). اعتماد عمومی بر اعتبار گزارش عملکرد مالی بانک ها متکی است (سیم و همکاران، ۲۰۱۶). اعتبار گزارشگری مالی توسط حسابرسان خارجی که حسابرسی گزارشگری مالی را مطابق با استانداردهای حسابرسی و اخلاقی انجام می دهند، تضمین می شود که این امر مستلزم انجام برنامه ریزی کافی، رعایت حرفه ای بودن، عینیت، استقلال و نظارت دقیق حسابرسان خارجی است. بنابراین، حسابرسان خارجی نقش مهمی در موفقیت صنعت بانکداری دارند (چن، ۲۰۱۶)…

۶.بحث و نتیجه گیری

این مقاله به بررسی تأثیر انتخاب حسابرس از شرکت های حسابرسی زیر مجموعه Big-4 و  شرکت های غیر Big-4 بر کیفیت گزارشگری مالی صنعت بانکداری در پاکستان می پردازد. از آنجایی که FRQ را نمی توان به صورت مستقیم محاسبه کرد، به جای آن از شاخص اقلام تعهدی اختیاری استفاده می شود.  نتایج نشان داد که DA بانک‌هایی که توسط شرکت‌های زیرمجموعه Big-4 و غیر Big-4 حسابرسی شده اند ،مشابه هستند یا به عبارت دیگر FRQ بانک‌های حسابرسی شده توسط شرکت‌های زیرمجموعه Big-4 و غیر Big-4 تفاوتی ندارد. این یافته با شواهد تجربی کبیر و همکاران، ۲۰۱۱، کاکلار و همکاران (۲۰۱۲)، یاسار (۲۰۱۳)، و ابید و همکاران. (۲۰۱۸) مشابه است.. از این رو، نتیجه‌گیری می‌شود که تفاوت آماری معنی‌داری در کیفیت گزارشگری مالی بین شرکت‌های زیرمجموعه Big-4 و غیر Big-4 در صنعت بانکداری پاکستان وجود ندارد.

Abstract

The aim of the paper is to investigate the effect of Auditor Choice i.e. Big-Four Affiliates and NonBig-Four Affiliates on the Quality of Financial Reporting of Banking Industry in Pakistan from year 2011-2018. Two issues have been noticed in Pakistani audit market, firstly, banks pay higher audit fee to Big-4 Affiliates and secondly NonBig-4 Affiliates have lower share in local audit market. This paper has tried answer these issues. Financial Reporting Quality, proxied by discretionary accrual and is estimated through Cross-sectional Modified Jones Model (1995). Furthermore, Multivariate Regression is used to find the difference between Financial Reporting Quality. The result indicates that there is no significant difference between Financial Reporting Quality of banks audited by Big-4 Affiliates and NonBig-4 Affiliates. Therefore, it is concluded that Banking Industry in Pakistan can acquire quality audit services at lower audit fee and secondly, NonBig-4 Affiliates must be given fair opportunity in the local audit market in Pakistan.

Keywords: Financial Reporting Quality, Auditor Choice, Big-4 Affiliates, Cross-Sectional Modified Jones Model, Banking Industry

۱.Introduction

Financial Sector and predominantly the Banking Industry is the backbone of the economy of a country, upon which all other sectors of the economy depends for its growth and survival (Kumari & Pattanayak, 2015). The progress and survival of the Banking Industry itself rests upon the investment and finance of the public. Therefore, it is absolutely imperative for the Banking Industry that it enjoys the unwavering confidence of the public for the requisite public investment and finance (Huang et al., 2015). The confidence of the public rests on the credibility of the reporting of the financial performance of the Banks (Sim et al., 2016). The credibility of Financial Reporting is insured by External Auditors, who conduct the audit of the Financial Reporting in line with applicable auditing and ethical standards, which also entails doing adequate planning, keeping due professionalism, objectivity, independence and strict supervision by the external auditors. Thus, External Auditors perform a pivotal part in the success of a Banking Industry (Chen, 2016)…

۶.Discussion & Conclusion

The study explored the effect of Auditor Choice i.e. Big-4 Affiliates and NonBig-4 Affiliates on the Financial Reporting Quality of Banking Industry of Pakistan. As FRQ cannot be calculated directory, instead a proxy-the Discretionary Accruals is used. The result shows that DA of banks audited by both Big-4 Affiliates and NonBig-4 Affiliates are similar or in other words FRQ of banks audited by both Big-4 Affiliates and NonBig-4 Affiliates is not different. This finding is similar with the empirical evidences from Kabir et al., 2011, Kaklar et al. (2012), Yasar (2013), and Abid et al. (2018). Hence, it is concluded that there is no statistically significant difference in Quality of Financial Reporting between Big-4 Affiliates and NonBig-4 Affiliates in Banking Industry of Pakistan…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله ISI حسابداری

مقاله ISI مدیریت مالی

مقاله ISI حسابرسی

مقاله ISI حسابداری رفتاری

مقاله ISI درباره حق الزحمه حسابرسی

مقاله ISI در مورد بانکداری

مقاله ISI در مورد گزارشگری مالی

مقاله ISI در مورد کیفیت حسابرسی

دانلود رایگان مقاله ISI با ترجمه