اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه حسابداری ارزش منصفانه و ریسک سیستماتیک در صنعت بانکداری

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه وایلی مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۲ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۴۱ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H527

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): وایلی

نام مجله:  Contemporary Accounting Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۱  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۷۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  آیا حسابداری ارزش منصفانه به ریسک سیستماتیک در صنعت بانکداری کمک می کند؟

عنوان کامل انگلیسی:

Does Fair Value Accounting Contribute to Systemic Risk in the Banking Industry?

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه به بررسی این موضوع می پردازد که آیا حسابداری ارزش منصفانه می تواند به ریسک سیستماتیک صنعت بانکداری کمک کند یا خیر. من بر روی تصویب استاندارد شماره ۱۱۵ SFAS تمرکز می کنم ، که به اوراق بهادار به رسمیت شناخته شده ی آماده برای فروش (AFS) در ارزش منصفانه با سود و زیان تحقق نیافته موجود در سهام از طریق سایر درآمدهای فراگیر انباشته شده نیاز داشت. SFAS شماره ۱۱۵ ریسک قانونی بانکها را افزایش داد زیرا در آن زمان ، محاسبه سرمایه قانونی به شدت با سهام GAAP تطابق داشت. من دریافتم که به دنبال تصویب استاندارد شماره SFAS 115 ، ریسک سیستماتیک افزایش یافته است. علاوه بر این ، پس از اصلاح قانونی متعاقب ( که سود و زیان تحقق نیافته ی اوراق بهادار AFS از سرمایه قانونی را حذف می کند اما نحوه عمل GAAP آنها را تغییر نداد) ریسک سیستماتیک کاهش یافت. روی هم رفته ، شواهد نشان می دهد که حسابداری ارزش منصفانه از طریق گنجاندن صریح برآوردهای ارزش منصفانه ناپایدار در ارزیابی کفایت سرمایه قانونی بانک، پتانسیل افزایش ریسک سیستماتیک را دارد. با این حال ، من هیچ گونه شواهدی از حسابداری ارزش منصفانه که بر نقش اطلاعاتی ریسک سیستماتیک آن تأثیر دارد ، پیدا نمی کنم، یعنی با فراهم آوردن اطلاعات برای ذینفعان خارجی بانک در مورد وضعیت مالی و عملکرد آن. من همچنین نشان می دهم که نا پایداری بیشتر ارزش منصفانه اوراق بهادار سرمایه گذاری ، سرمایه بانکی کمتر و ذخایر اوراق بهادار AFS بیشتر، موجب افزایش مشارکت حاشیه ای بانک ها در ریسک سیستماتیک می شود. یافته های من باید به سود قانون گذاران و سیاست گذاران باشد زیرا تغییرات قانونی اخیر با توجه به پیشنهادات بازل III نیاز به سود و زیان تحقق نیافته در اوراق بهادار AFS دارد تا در سرمایه قانونی برای رویکردهای پیشرفته بانک ها گنجانده شود.

واژه‌های کلیدی: حسابداری ارزش منصفانه ، ریسک سیستماتیک ، اوراق بهادار آماده برای فروش ، فیلتر احتمالی AOCI ، بانکداری ، بازل III.

۱.مقدمه

در این مطالعه برای بررسی رابطه بین حسابداری ارزش منصفانه و ریسک سیستماتیک بخش بانکی ، تغییرات ریسک سیستماتیک پیرامون دو موضوع ذیل مورد بررسی قرار گرفت (i) تصویب بیانیه استاندارد حسابداری مالی شماره ۱۱۵ (SFAS شماره ۱۱۵) ، “حسابداری برای سرمایه گذاری های معین در بدهی و اوراق بهادار سرمایه ای” ،که مستلزم سود و زیان تحقق نیافته در اوراق بهادار آماده برای فروش (AFS) که در سهام و سرمایه قانونی بانک گنجانده شده می باشد، و (ii) اصلاح قانونی متعاقب آن که سود و زیان تحقق نیافته اوراق بهادار AFS  را از سرمایه قانونی حذف می کند. نتایج نشان داد که که ریسک سیستماتیک پس از تصویب SFAS.115 افزایش یافته و پس از اصلاح قوانین کاهش یافته است. شواهد نشان می دهد که گنجاندن برآوردهای ارزش منصفانه ناپایدار در ارزیابی کفایت سرمایه بانکی می تواند ریسک سیستماتیک را تشدید کند. یافته های من باید به سود قانون گذاران و سیاست گذاران باشد زیرا تغییرات قانونی اخیر با توجه به پیشنهادات بازل III همان طور که توسط قانون گزاران بانکی ایالات متحده -بزرگترین و مهمترین بانکهای اقتصاد- اتخاذ شده است،  نیاز به سود و زیان تحقق نیافته در اوراق بهادار AFS دارد تا در سرمایه قانونی برای رویکردهای پیشرفته بانک ها گنجانده شود…

۶.جمع بندی

در این مطالعه به بررسی رابطه بین حسابداری ارزش منصفانه و ریسک سیستماتیک صنعت بانکی ایالات متحده می پردازم. این مطالعه بر روی SFAS شماره ۱۱۵ تمرکز می کند ، که موجب افزایش استفاده از حسابداری ارزش منصفانه در گزارشگری مالی و در ارزیابی نظارتی کفایت سرمایه بانکی با نیاز به اوراق بهادار AFS به رسمیت شناخته شده در ارزش منصفانه می باشد. نتایج نشان داد ، تصویب SFAS شماره ۱۱۵ با افزایش ریسک سیستماتیک در بخش بانکی نسبت به دوره قبل آن همراه است. علاوه بر این ، اصلاحیه متعاقب آن در نوامبر ۱۹۹۴ برای محاسبه سرمایه قانونی که استفاده از سود و زیان تحقق نیافته اوراق بهادار AFS را در ارزیابی کفایت سرمایه بانک ها حذف می کند با کاهش ریسک سیستماتیک همراه است. این اصلاحیه بر روی روش های حسابداری اوراق بهادار AFS تحت GAAP تأثیری ندارد…

Abstract

I investigate whether fair value accounting can contribute to the banking industry’s systemic risk. I focus on the adoption of SFAS No. 115, which required available-for-sale (AFS) securities to be recognized at fair value with unrealized gains and losses included in equity through accumulated other comprehensive income. SFAS No. 115 increased banks’ regulatory risk because, at the time, calculation of regulatory capital closely conformed with GAAP equity. I find that systemic risk increased following the adoption of SFAS No. 115. Furthermore, following a subsequent regulatory amendment—which excluded unrealized gains and losses on AFS securities from regulatory capital but did not change their GAAP treatment—systemic risk decreased. Taken together, the evidence suggests that fair value accounting has the potential to increase systemic risk through the explicit inclusion of volatile fair value estimates in regulatory bank capital adequacy assessments. I do not, however, find evidence of fair value accounting impacting systemic risk in its information role; that is, by providing information to a bank’s external stakeholders about its financial position and performance. I also show that higher fair value volatility of investment securities, lower bank capital, and larger AFS security holdings increase banks’ marginal contribution to systemic risk. My findings should interest regulators and policymakers as recent regulatory changes in light of Basel III recommendations require unrealized gains and losses on AFS securities to be included in regulatory capital for advanced approaches banks.

Keywords: Fair value accounting, systemic risk, available-for-sale securities, prudential AOCI filter, banking, Basel III.

۱.Introduction

To investigate the relation between fair value accounting and the systemic risk of the banking sector,1 I examine changes in systemic risk around (a) the adoption of Statement of Financial Accounting Standard No. 115 (SFAS No. 115), “Accounting for Certain Investments in Debt and Equity Securities,”۲ which required unrealized gains and losses on available-for-sale (AFS) securities to be included in equity and, consequently, in bank regulatory capital, and (b) a subsequent regulatory amendment that excluded unrealized gains and losses on AFS securities from regulatory capital. I find that systemic risk increased following the adoption of SFAS No. 115 and then decreased after the regulatory amendment. The evidence suggests that including volatile fair value estimates in bank capital adequacy assessments can exacerbate systemic risk. My findings should interest regulators and policymakers because Basel III recommendations as adopted by US bank regulators require advanced approaches banks3—the largest and most important banks in the economy—to include unrealized gains and losses on AFS securities in regulatory capital…

۶.Conclusion

I investigate the relation between fair value accounting and the systemic risk of the US banking industry. I focus on SFAS No. 115, which increased the use of fair value accounting in financial reporting and in the regulatory assessment of bank capital adequacy by requiring AFS securities to be recognized at fair value. I find that, relative to the pre-SFAS No. 115 period, the adoption of SFAS No. 115 is associated with increased systemic risk in the banking sector. Further, a subsequent amendment in November 1994 to the calculation of regulatory capital that excludes the use of unrealized gains and losses on AFS securities in the assessment of banks’ capital adequacy is associated with decreased systemic risk. This amendment did not impact the accounting treatment of AFS securities under GAAP…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه

مقالات جدید مدیریت ریسک با ترجمه

مقالات جدید ریسک های مالی با ترجمه

مقالات جدید بانکداری با ترجمه

مقاله حسابداری مالی با ترجمه

مقالات جدید مدیریت مالی با ترجمه

مقالات جدید حسابداری ارزش منصفانه با ترجمه