مقاله انگلیسی اندازه گیری ابعاد چند وجهی نقدینگی در بازارهای مالی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۶ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H540

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۶ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  اندازه گیری ابعاد چند وجهی نقدینگی در بازارهای مالی: بررسی ادبیات

عنوان کامل انگلیسی:

Measuring the multi-faceted dimension of liquidity in financial markets: A literature review

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H540)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در این مقاله یک بررسی کامل از روش های اندازه گیری نقدینگی که در ادبیات تجربی برای اندازه گیری نقدینگی، استفاده شده ، ارائه شده است. طیف گسترده ای از مقالات بر نقش و لزوم مدیریت و درک این موضوع تاکید کرده اند، که تا کنون مورد بررسی موشکافانه قرار نگرفته است. ادبیات مربوط به نقدینگی مجموعه گسترده ای از روش های اندازه گیری و شاخص های نقدینگی از قبل تعیین شده را برای سنجش خصوصیات و ابعاد مختلف نقدینگی ارائه می دهد. مقالات قدیمی ، با توجه به اینکه بانک های اطلاعاتی مربوط به کل تراکنش ها در دسترس نبودند، موضوع نقدینگی را براساس داده های نقل قول یا قیمت های آخر ماه تحلیل می کردند. با دسترسی به پایگاه داده های به روز ، محققان نه تنها می توانند روش های اندازه گیری جدیدی را ایجاد کنند ، بلکه مجموعه ی کاملی از روش های اندازه گیری موجود را با بازارهای دیگر تطبیق می دهند. در این مقاله ، انواع روش های اندازه گیری نقدینگی و شاخص های موجود را طبقه بندی و توصیف می کنیم.

واژه‌های کلیدی: ابعاد نقدینگی ، اندازه گیری نقدینگی ، شاخص های نقدینگی ، بررسی ادبیات

۱.مقدمه

نقدینگی یک عامل مهم در قیمت گذاری و بازده دارایی های درآمد ثابت و سهام است…

Abstract

This paper provides a thorough review of the liquidity measures that are used in the empirical literature to measure liquidity. A wide range of papers have emphasized its role and the need to manage and understand this topic, which had hitherto not been deeply explored. Literature on liquidity proposes a wide set of liquidity measures and proxies intended to measure the different characteristics and dimensions that liquidity presents. Early papers analyzing the liquidity issue were based on quotation data or on end-of-month prices, given that databases with widely complete transaction information were not available. The recent availability of high frequency databases has allowed researchers not only to develop new measures but also to adapt to other markets a comprehensive set of existing measures. In this paper, we classify and describe the variety of the existing liquidity measures and proxies depending on the aspect of liquidity that one wants to address.

Keywords: Liquidity dimensions, Liquidity measures, Liquidity proxies, Literature review

۱.Introduction

Liquidity is a key factor in the pricing and return of fixed income and equity assets. The most highly liquid assets are traded with a liquidity premium on prices compared with similar securities that differ in the degree of liquidity (e.g., Sarig and Warga, 1989; Krishnamurthy, 2002; Longstaff et al., 2005). Contrary, those assets that exhibit lower liquidity are traded with lower prices and higher liquidity premiums on yields to compensate their low liquidity levels (e.g., Silber, 1991; Amihud and Mendelson, 2006; Amihud et al., 2006; Vayanos and Weill, 2008; Díaz and Escribano, 2017). Its effects on prices and market behavior are relevant for a variety of market participants such as investors, broker-dealers, traders, and regulators…

۶.Conclusions

This paper provides a detailed overview of the different dimensions of liquidity, namely, breadth, depth, immediacy, resilience and tightness, as well as the existing liquidity measures and proxies that are able to empirically capture each of them, jointly with the statistical procedures and requirements of each measure. We also include a compilation of papers that have used each one and the context or market in which they have been used. Some of these papers aim to answer the question of what is the best measure for measuring liquidity. Although the literature agrees on the existence of different dimensions of liquidity, it seems that there is no consensus with regard to the suitability of using each measure to capture each dimension. The measure depends on the specific dimension that one wants to address and on the characteristics of the market studied, i.e., depends on the research question…

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات حسابداری با ترجمه

مقالات مدیریت مالی با ترجمه

مقالات رشته اقتصاد با ترجمه

مقالات مدیریت سرمایه با ترجمه

مقالات انگلیسی درباره نقدینگی با ترجمه