اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه ساختار بدهی شرکت و بهبود اقتصادی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات علوم اقتصادی

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده درباره بدهی

مقالات ترجمه شده درباره تامین مالی

مقالات  ترجمه شده ساختار بدهی

دانلود مقاله ISI در مورد عملکرد مالی

دانلود مقاله ISI در مورد رشد اقتصادی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H308

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: European Economic Review

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:۲۴  صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی : ۵۰ صفحه فایل WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۹۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۸ : ساختار بدهی شرکت و بهبود اقتصادی

عنوان انگلیسی:

Corporate debt structure and economic recoveries

چکیده

این مقاله رفتار چرخه تجاری ساختار بدهی شرکت و تعامل آن با بهبود اقتصادی را بررسی می‌کند .ساختار بدهی به عنوان سهم اوراق‌قرضه در کل اعتبار شرکت‌های غیرمالی برای یک هیات سه‌ماهه از کشورها در طول دوره ۱۹۸۹تا ۲۰۱۳اندازه‌گیری می‌شود .ما ابتدا نشان می‌دهیم که جایگزینی وام برای اوراق‌قرضه در بهبود اقتصادی ، یک ویژگی دائمی از چرخه‌های تجاری است . دوم اینکه ، ما شواهدی را ارایه می‌دهیم که با اشتراک سهام بالا و جایگزینی وام‌های مهم ، از رکود اقتصادی سریع‌تر بازیابی می‌شوند .این همبستگی شناسایی‌شده بین ساختار بدهی شرکتی و چرخه‌های کسب‌وکار با گنجاندن عوامل سنتی که باعث رکود و بازیابی مانند اندازه و کیفیت بازارهای مالی ، وقوع بحران بانکی ، پویایی اعتبار و توزیع اندازه شرکت را شکل می‌دهند ، قوی است .

کلید واژه ها: بدهی های شرکت،بازار اوراق قرضه،بانکداری،چرخه تجارت،اصلاح اصلاحات مالیمقدمه

مقدمه

در طی رکود اقتصادی بزرگ ۲۰۰۸-۲۰۰۹، اعتبار کلی شرکت‌های غیرمالی آمریکا کاهش یافت و ساختار بدهی شرکت از بدهی بانکی به بدهی بازار تغییر کرد. این ترکیب بدهی شرکتی متغیر با زمان توسط آدریان و همکارانش (۲۰۱۳) و بکر و ایواشینا (۲۰۱۴) برای درک انتقال بحران مالی به بخش غیرمالی در طی رکود اقتصادی بزرگ در اقتصاد آمریکا ضروری دانسته شد. درواقع، صدور بدهی بازار به بنگاه کمک می‌کند تا کاهش در عرضه بدهی بانکی بانک‌های مشکل‌دار را کمتر کنند. این یافته‌ها از سیاست‌های طراحی‌شده برای توسعه بازارها برای اوراق بهادار بدهی شرکتی، قادر به جایگزینی وام‌های بانکی مختل شده در طی رکود اقتصادی برای بهتر کردن هزینه‌های رکود پشتیبانی می‌کند. بااین‌حال، علاوه بر تجربه اخیر آمریکا، شواهد چرخه تجاری که از این دیدگاه پشتیبانی می‌کنند نسبتاً کم هستند.

این مقاله این شکاف را با ارائه یک مطالعه در سراسر کشور درباره رفتار چرخه تجاری ساختار بدهی شرکتی پر می‌کند. اول، ما باید تغییرات ساختار بدهی شرکتی را حول رکودهای اقتصادی تحلیل کنیم و دریابیم که آیا بنگاه‌هایی که با بدهی بازار بدهی بانکی را جایگزین می‌کنند در حال بهبود هستند یا نه. دوم، ما بررسی می‌کنیم که آیا دسترسی به وجوه مالی اوراق قرضه شرکتی در بعد از رکود اقتصادی اهمیت دارد یا نه. ما نشان می‌دهیم که اقتصادها با سهم بالاتری از بدهی شرکتی و جایگزینی بزرگ‌تر از وام‌ها به اوراق قرضه، بهبودهای قوی‌تر و کوتاه‌تری را تجربه می‌کنند.

معیار اصلی ما از ساختار بدهی شرکتی، نسبت مقدار اوراق قرضه صادرشده توسط شرکت‌های غیرمالی به اعتبار کلی ارائه‌شده به آن‌ها است که بعدازاین به آن سهام اوراق قرضه گفته می‌شود. ما از دو پایگاه داده برای ساخت این نسبت استفاده می‌کنیم: کل اوراق بهادار بدهی که توسط شرکت‌های غیرمالی صادرشده‌اند و کل اعتبار ارائه‌شده به شرکت‌های غیرمالی. ما از مجموعه اول برای اندازه‌گیری تأمین مالی اوراق قرضه در اقتصاد استفاده می‌کنیم، هم‌چنین در ادامه به آن بدهی بازار می‌گوییم، و از دومی برای اندازه‌گیری بقیه اعتباری که وام نامیده می‌شود استفاده می‌کنیم که بعدازاین به آن بدهی بانکی می‌گوییم. هیئت سه‌ماهه ما برای ساختار بدهی شرکت، بیست‌وسه اقتصاد در حال ظهور و پیشرفته را از سال ۱۹۸۹ برای اکثر کشورها پوشش می‌دهد. نسبت سهم اوراق قرضه یادآور ترکیب تأمین مالی بین وام‌های بانکی و مقالات تجاری ارائه‌شده توسط (۱۹۹۳) برای شناسایی شوک‌های عرضه اعتباری در ادبیات پژوهشی وامداری بانکی است.

Abstract

This paper analyzes the business cycle behavior of the corporate debt structure and its interaction with economic recovery. The debt structure is measured as the share of bonds in the total credit to non-financial corporations for a quarterly panel of countries over the period 1989–۲۰۱۳. We first show that the substitution of loans for bonds in recoveries is a regular property of business cycles. Secondly, we provide evidence that economies with high bond share and important bond-loan substitution recover from the recessions faster. This identified link between corporate debt structure and business cycles is robust to the inclusion of traditional factors which shape recessions and recovery such as the size and the quality of financial markets, the occurrence of bank crisis, the dynamics of credit, and the distribution of firm size.

Keywords: Corporate debt Bonds markets Banking Business cycles Recovery Financial frictions

۱. Introduction

During the Great Recession of 20 08–۲۰ ۰۹, the total credit to the US non financial corporations declined and the structure of corporate debt shifted from bank debt to market debt. This time-varying composition of corporate debt has been stressed by Adrian et al. (2013) and Becker and Ivashina (2014) as essential to understand the transmission of the financial crisis to the non financial sector during the Great Recession in the US economy. Indeed, the issuance of market debt helps firms to mitigate the contraction in the supply of bank debt by troubled banks. These findings support policies designed to develop markets for corporate debt securities, capable of replacing impaired bank lending during recessions, to soften the recession costs. 1 However, beside the recent US experience, business cycle evidence that supports this view is relatively scarce. 2 This paper fills the gap by providing a cross-country study of the business cycle behavior of corporate debt structure. First, we analyze the variations of the corporate debt structure around recessions and find that the firms substitute bank debt by market debt in recoveries. Second, we investigate whether the access to corporate bond finance matters in the aftermath of recessions. We show that the economies with higher share of corporate debt and large substitution from loans to bonds experience shorter and more vigorous recoveries. Our main measure of the corporate debt structure is the ratio of the amount of bonds issued by non-financial corpo- rations to the total credit provided to them, referred to as “bond share”in the remainder.