اطلاعیه

مقاله ترجمه شده بررسی درک اساتید حسابداری حرفه ای گرایانه ی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده آموزش حسابداری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h212

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Journal of Accounting Education

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۱   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۱۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  بررسی درک اساتید حسابداری حرفه ای گرایانه ی

عنوان انگلیسی:

Examining the perceptions of professionally oriented accounting faculty

چکیده فارسی:

نقش حیاتی اساتید حرفه ای گرا (PO) در آموزش حسابداری به دلیل کمبود دانشکده ی حسابداری واجد شرایط و مطلوب به منظور افزایش ارتباط عملی آموزش حسابداری از اهمیت روبه رشدی برخوردار است. اخیرا، کیمیسون گذرگاه ها برای ادغام بیشتر اساتید حرفه ای گرایانه درون برنامه های حسابداری و تحقیقات فراخوانده شدند. علاوه بر این، AACSB اخیرا استانداردهای اعتبار بخشی خود را به منظور افزایش ارتباط عملی آموزش و پژوهش تغییر داده است. با توجه به اهمیت اساتید حرفه ای گرایانه برای آموزش حسابداری، این مطالعه نشان دهنده ی یک تلاش نظام مند به منظور ارزیابی علایق، نیازها و خواسته های دانشکده ی حرفه ای گرایانه ی اخیر به منظور کمک به تسهیل ادغام دانشکده ی حرفه ای گرایانه بوده که موسوم به کیمیسون گذرگاه هامی باشد و به منظور بررسی موضوعات مرتبط با کیمیسون گذرگاه ها برای بررسی مسیرهای جایگزین تا درجات پایانی می باشد.

این مطالعه ۲۶۷ عضو دانشکده ی حسابداری حرفه ای گرایانه را در آمریکا در خصوص تجارب و درک آن ها از نقش های خود در بخش های حسابداری مورد بررسی قرار داده است. نتایج کلی نشان داد که این اعضای هیئت علمی دانشگاه تا حد زیادی به تجارب خود در دانشگاه راضی هستند. شرکت کنندگان همچنین نشان دادند که تدریس مرتبط با آموزش، بازخورد و راهنمایی که آن ها دریافت می کنند، کاملا محدود می باشد، مشارکت در فعالیت های خدماتی متوسط می باشد و شرکت در فعالیت های پژوهشی پایین است. در راستای این نگرانی های بیان شده توسط کمیسیون گذرگاه ها، دانشکده ی حرفه ای پاره وقت اغلب آرزوهایی برای تمام وقت شدن دارند و آن ها فاقد یک درجه ی دکتری به عنوان بازدارنده ی شانس آن ها از دستیابی آن آرمان ها می باشند. این یافته ها چهار موضوع را توسط کمیسیون گذرگاه ها مورد تاکید قرار داده است: (a) افزایش دسترسی به آموزش دکترا، (b) بهبود آموزش های مرتبط با تدریسی، بازخورد و راهنمایی، (c) انسجام موثرتر اساتید حرفه ای گرایانه در بخش های حسابداری و (d) مشارکت اساتید حرفه ای گرایانه در فعالیت های تحقیقاتی.

کلمات کلیدی: اساتید حرفه ای گرا، آموزش حسابداری، اساتید حسابداری

۱.         مقدمه و سابقه

این مطالعه خواص، تجارب و نگرش اعضای هیئت علمی دانشکده ی حسابداری حرفه ای گرا را مورد بحث قرار می دهد. اخیرا، دو کمبود به خوبی به اثبات رسیده از دانشکده های حسابداری واجد شرایط وجود دارد و یک درخواست رو به رشد برای تحقیقات و آموزش حسابداری به منظور صنعتی شدن بیشتر وجود دارد (کمیسیون گذرگاه ها، ۲۰۱۲). کمبود دکترهای اعضای هیئت علمی واجد شرایط، همراه با تمایل به ایجاد آموزش حسابداری مربوطه تر به صورت عملی، نشان دهنده ی مزیت بزرگ افزایش تعداد انتخاب حسابدارانی که به دنبال درجه ی دکترا هستند و یا جذب حسابداران در حال کار درون مشاغل دانشگاهی غیر دکترا می باشد.

بسیاری از آن ها درخواست افزایش ورود شاغلان به دوره های دکترا و چندین برنامه ی ایجاد شده به منظور تسهیل در افزایش تعداد شاغلان حسابداری دارند که به مشاغلی به عنوان مربیان حسابداری انتقال می یابند. با این حال، تا به امروز، این برنامه ها، استادان واجد شرایط دکتری را در تعداد مورد نیاز به منظور کاهش قابل توجه کمبود دکترای حسابداری را ارائه نداده است. بر این اساس، نیاز به بررسی عواملی که ممکن است برای ممانعت از علاقه ی شاغلان در رابطه باادامه تحصیل در زمینه ی دکتری، و همچنین عوامل دیگری که می تواند به طور بالقوه به منظور جذب تعداد بیشتری از شاغلان در دوره های دکتری حسابداری یا مشاغل دانشگاهی غیر دکترا به خدمت گرفته شود، وجود دارد.

اگر بررسی این موضوعات بتواند عوامل درگیر را شناسایی کند، چنین بررسی هایی به طور بالقوه منجر به تغییراتی می شود که ممکن است به طور موفقیت آمیزی علاقه ی شاغلان را در بدست آوردن دکتری حسابداری با ورود به مشاغل دانشگاهی غیر دکترا افزایش دهد. با توجه به تعداد زیاد شاغلان حسابداری، چنین تغییری ممکن است یک تاثیر معنی دار را بر روی کمبود طولانی مدت دکترای حسابداری داشته باشد، در حالی که همچنین به منظور ارائه ی یکپارچه سازی “استادان حرفه ای گرا به طور کامل تر به جنبه های مهم آموزش حسابداری، برنامه ها و پژوهش” به عنوان کمیسیون های گذرگاه ها نامیده می شوند، به خدمت گرفته می شود.

با توجه به بخش معتبر AACSB از بازار، علاقه و تقاضا برای استادان حرفه ای گرا به احتمال زیاد به دلیل اقدامات انجام شده توسط AACSB که می تواند استخدام و تصمیم گیری های آینده را تحت تاثیر قرار دهد افزایش می دهد. به طور خاص، AACSB اخیرا دسته بندی هایی از صلاحیت های استادان را  در یک شیوه ای که به منظور افزایش تاکید بر روی تجربه ی عملی استادان به خدمت گرفته می شود را تغییر داده است. این تغییرات اجازه به استفاده از یک نسبت بالاتری از استادان حرفه ای گرا را که باید عمل مربوط به آموزش حسابداری را که کمیسیون گذرگاه ها نامیده می شود را افزایش دهد را می دهد در حالی که به طور همزمان احتمالا به منظور کاهش اثرات کمبود دکترا را به خدمت گرفته می شود.

تحت استانداردهای اعتبار بخشی AACSB، اعضای هیئت علمی دانشگاه به عنوان واجدان شرایط علمی یا واجد شرایط حرفه ای طبقه بندی می شوند. اعضای هیئت علمی واجد شرایط از نظر علمی افرادی با درجه ی دکترای پژوهشی و سابقه ی تحقیقاتی فعال می باشند، در حالی که استادان واجد شرایط حرفه ای معمولا شمال کسانی هستند که دارای سطح ارشدی از آموزش بوده و دارای حوزه ی تدریس و تجربه ی حرفه ای قابل توجه می باشند. ده AACSB استاندارد نشان داد که یک موسسه ی معتبر باید اطمینان حاصل کند که “حداقل ۵۰ درصد از منابع استادان دارای شرایطی آکادمیک می باشند” . AACSB این نیازها را تحت ۱۵ استاندارد توسط گسترش طبقه بندی اساتید از دسته های سنتی از اساتید ” واجد شرایط آکادمیک” و “واجد شرایط حرفه ای”تا یک طبقه بندی با ۴ دسته ی اساتید تغییر داده که تاکید بیشتری بر روی اساتید حرفه ای گرا دارد.

Abstract

The critical role of professionally oriented (PO) faculty in accounting education is of growing importance due to the shortage of doctorally qualified accounting faculty and the desire to increase the practice relevance of accounting education. Recently, the Pathways Commission called for greater integration of PO faculty into accounting programs and research. In addition, the AACSB recently modified its accreditation standards to enhance the practice relevance of teaching and research. Given the importance of PO faculty to accounting education, this study reflects a systematic effort to assess the interests, needs, and aspirations of current PO faculty to help facilitate the integration of PO faculty, as called for by the Pathways Commission, and to examine issues associated with the Pathways Commission’s call for examining alternative pathways to terminal degrees. The study surveyed 267 current PO accounting faculty members in the U.S. regarding their experiences and perceptions of their roles in accounting departments.

Overall results suggest that these faculty members are largely satisfied with their experiences in academia. Participants also indicated that the teaching-related training, feedback, and guidance they receive are quite limited; participation in service activities is moderate; and involvement in research activities is low. In line with the concerns expressed by the Pathways Commission, part-time PO faculty frequently have aspirations for full-time and/or tenure track positions, and they view the lack of a doctorate as impeding their chance of achieving those aspirations. The findings support four themes highlighted by the Pathways Commission: (a) increasing access to doctoral education; (b) improving teaching-related training, feedback, and guidance; (c) more effectively integrating PO faculty into accounting departments; and (d) engaging PO faculty in research activities.