اطلاعیه

مقاله انگلیسی ترجمه شده آیا مالکیت نهادی بر رابطه بین کیفیت حسابداری و هزینه سرمایه تاثیرگذار است

 این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۸ صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۱ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H428

سال نشر: ۲۰۱۹

ناشر: الزویر

نام مجله:Asia Pacific Management Review

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ صفحه PDF

تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۲۱ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۹۵۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  آیا مالکیت نهادی بر رابطه بین کیفیت حسابداری و هزینه سرمایه تاثیرگذار است؟ یک رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانل

عنوان انگلیسی:

Does institutional ownership affect the relationship between accounting quality and cost of capital? A panel smooth transition regression approach

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ما در این مطالعه به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا هیچ گونه تغییرات قابل ملاحظه ای در رابطه بین کیفیت حسابداری و هزینه سرمایه ،که ممکن است مربوط به سطح مالکیت نهادی باشد، وجود دارد. تجزیه و تحلیل ما شامل یک روش اقتصادسنجی انعطاف پذیر است که براساس آنالیز رگرسیون انتقال ملایم پانل (PSTR)، با استفاده از داده های ۶۴ شرکت لیست شده در تایوان در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ می باشد. نتایج ما به صورت شفاف نشان می دهد که رابطه ی بین کیفیت حسابداری و هزینه سرمایه با ایجاد تحول در سطح مالکیت نهادی ، تغییر می کند. یافته ای که، فرضیه ی ” تفسیر اطلاعات حسابداری در میان سرمایه گذاران یکسان است” را نقض کرده است و فراتر از یافته های کلی در ادبیات موجود درباره وجود یک رابطه خطی بین کیفیت حسابداری و هزینه سرمایه است.

کلمات کلیدی کیفیت حسابداری، هزینه سرمایه، مالکیت نهادی، شرکت های غیر مالی، آنالیز رگرسیون انتقال ملایم پانل

۵.نتیجه گیری

مابه بحث درباره رابطه بین کیفیت حسابداری و هزینه سرمایه گذاری مبتنی بر مدل PSTR می پردازیم که با تغییر ضرایب رگرسیون بعنوان تابع مالکیت نهادی که متغیر برون زا می باشد، در ناهمگنی مشارکت دارد. مدل PSTR ما، تغییر در رابطه بین کیفیت حسابداری و هزینه سرمایه صاحبان سهام را با تغییر در مالکیت نهادی نشان می دهد. این نشان می دهد که سرمایه گذاران به هنگام مواجهه با افزایش سطح مالکیت نهادی، خواستار صرف ریسک بیشتر هستند و با افزایش سطح مالکیت نهادی، بزرگی بین کیفیت حسابداری و هزینه سرمایه صاحبان سهام کاهش می یابد. با بهبود کیفیت حسابداری به هنگامی که سطح مالکیت نهادی کوچکتر از ۴۶.۳۵% است، هزینه سرمایه صاحبان سهام کاهش می یابد ولی زمانیکه سطح مالکیت نهادی بیش از ۴۶.۳۵% است، رابطه بین هزینه سرمایه استقراضی و کیفیت حسابداری منفی خواهد بود و از این دیدگاه حمایت می کند که اثر هموارسازی درآمد بیش از سود کاهش عدم تقارن اطلاعات است.

تحقیق ما چندین پیامد برای سرمایه گذاران و محققین دانشگاهی دارد. برای مثال نتایج نشان می دهند که تاثیر کیفیت حسابداری بر هزینه سرمایه گذاری، با سطح مالکیت نهادی تغییر می کند که می توان به بهبود نقش مالکیت نهادی در شکل گیری رفتار مدیریتی از نظر گزارش مالی نسبت داد. بعلاوه، توزیع شرطی بین هزینه سرمایه گذاری و کیفیت حسابداری در مالکیت نهادی متغیر است.  بنظر می رسد که مالکیت نهادی واسط بین کیفیت حسابداری و هزینه سرمایه گذاری است. نسبت مناسب مالکیت نهادی بطور درون زا و در تحقیقات آینده بین کیفیت حسابداری و هزینه سرمایه گذاری مدنظر قرار خواهد گرفت. بعلاوه، سرمایه گذاران علاوه بر توجه به صورت وضعیت مالی نیازمند توجه دقیق به سطح مالکیت نهادی به هنگام ارزیابی قیمت سهام هستند. برای سازمانهای دولتی، سیستم رده بندی افشاء و شفافیت اطلاعات تایوان که در سال ۲۰۰۳ اجرا شد، شامل نمره کمّی است که کیفیت گزارش مالی را منعکس می سازد…

Abstract

We set out in this study to determine whether there are any discernible variations in the relationship between accounting quality and the cost of capital that may be attributable to the level of institutional ownership. Our analysis involves a flexible econometric approach, based upon a ‘panel smooth transition regression’ (PSTR) analysis, using data on 64 listed firms in Taiwan covering the period from 2000 to 2017. Our results provide clear evidence to suggest that the relationship between accounting quality and the cost of capital does indeed vary with changes in the level of institutional ownership, a finding which, having relaxed the assumption that the interpretations of accounting information amongst investors are homogeneous, goes beyond the general finding within the extant literature of a linear relationship between accounting quality and the cost of capital.

Keywords Accounting quality,Cost of capital,Institutional ownership,Non-financial firms,Panel smooth transition regression analysis

۱.Introduction

Several prior studies have examined the relationship between accounting quality and the cost of capital,1 with some of these studies indicating that high-quality accounting information provides investors with a clearer understanding of the related trading information. This can ultimately lead to a reduction in both information asymmetry2 and trading costs,3 whilst also facilitating enhanced capital allocation efficiency, reducing the information risk and the cost of capital.4 However, Shaw (2003) and Daske (2006) argued that firms with better accounting quality were more likely to engage in income ‘smoothing’, thereby enhancing the degree of information asymmetry between investors, and consequently increasing the cost of capital.5

۵.Conclusions

We contribute to the ongoing debate on the relationship between accounting quality and the cost of capital based upon a PSTR model which incorporates heterogeneity by allowing the regression coefficients to vary as a function of ‘institutional ownership’, the exogenous variable. Our PSTR model reveals variations in the relationship between accounting quality and the cost of equity capital with changes in the level of institutional ownership. This indicates that investors will demand a greater risk premium when faced with better financial reporting quality, and the magnitudes between accounting quality and cost of equity capital decreases with the increase in the level of institutional ownership. The cost of equity capital will decrease with the improvement of accounting quality when the level of institutional ownership is smaller than 46.35% but the relationship between the cost of debt capital and the accounting quality is negative when the level of institutional ownership is above 46.35%, supporting the view that the disadvantage of income smoothing effect is larger than the benefits of reduced information asymmetry.

Our study has several implications for both investors and academic researchers. For instance, the results show that the impact of accounting quality on the cost of capital varies with the level of institutional ownership, which may be attributable to the important role played by institutional ownership in shaping managerial behavior, in terms of financial reporting. Moreover, the conditional distribution between the cost of capital and accounting quality is allowed to vary across the institutional ownership. It seems that the institutional ownership is a moderator between the accounting quality and cost of capital. The appropriate ratio of institutional ownership is encouraged to be considered endogenously into the future research between accounting quality and cost of capital. Furthermore, investors need to pay close attention to the level of institutional ownership when evaluating stock prices, in addition to looking at financial statements. For government authorities, the Information Transparency and Disclosure Rankings System in Taiwan implemented in 2003 may include a quantitative score which reflects financial reporting quality…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله بیس حسابداری با ترجمه

مقالات بیس مدیریت مالی

مقاله درباره کیفیت حسابداری

مقاله درباره مالکیت نهادی

مقاله درباره مدیریت سرمایه

مقاله درباره هزینه سرمایه

مقاله درباره حسابداری مالی

مقالات انگلیسی درباره ساختار مالکیت

مقاله ISI در مورد حسابداری هزینه