خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / حسابداری و اقتصاد / مقالات انگلیسی ترجمه شده بانکداری و بانکداری اسلامی ۲۰۲۰-۲۰۱۹

مقالات انگلیسی ترجمه شده بانکداری و بانکداری اسلامی ۲۰۲۰-۲۰۱۹

مقالات انگلیسی بانکداری سال ۲۰۲۰ ۲۰۱۹-۲۰۱۸ با ترجمه تخصصی مقالات ۲۰۱۹ بانکداری مقاله بیس بانکداری اسلامی مقالات جدید بانکداری اسلامی با ترجمه

مقالات انگلیسی با ترجمه تخصصی 2020-2019

مقالات بیس پایان نامه در تمامی رشته ها

برای مشاهده جزییات و دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده بانکداری وبانکداری اسلامی

بر روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک نمائید

 1. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ :  مدیریت سرمایه و درآمد: شواهدی از مدل های کسب و کار بانکداری جایگزین
 2. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : عدم اطمینان سیاست پولی و واکنش بازار به اخبار اقتصاد کلان
 3. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : رشد وفاداری مشتری و تاثیر آن بر سودآوری در خدمات مالی
 4. مقاله ترجمه شده بانکداری ۲۰۱۸ : ریسک در بانکداری اسلامی و حاکمیت شرکتی
 5. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ : خلق نقدینگی بانک و رکود اقتصادی
 6. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : ریسک و سودآوری بانک های اسلامی: یک فریب مذهبی (کلاه شرعی) یا یک راه حل جایگزین؟
 7. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : فاکتورهای احتمالی، مدیریت ریسک، و عملکرد بانک های اندونزی
 8. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : تدابیر حسابداری زیان وام بانکی، چرخه اعتبار و ریسک سقوط
 9. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : تأثیر نرخ بهره در سپرده های بانکی: شواهدی از اقتصاد اسلامی و غیر اسلامی
 10. مقاله لاتین ISI ترجمه شده: اثر ضعف کنترل داخلی بانک های تجاری بر ذخایر وام های زیان ده و مقررات
 11. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۶ : کیفیت حسابداری و قیمت گذاری وام
 12. مقاله انگلیسی ترجمه شده: رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در بانک‌ها
 13. مقاله انگلیسی ترجمه شده: مباحث دانشمندان برجسته و منتقد اسلامی و مساله ی ربا: مفاهیمی برای حسابداری و بانکداری اسلامی
 14. مقاله ترجمه شده چگونه رقابت بانکی دسترسی به سرمایه گذاری مالی شرکتها را تحت تاثیر قرار می دهد
 15. مقاله ترجمه شده عملکرد حال حاضر سیستم اطلاعات حسابداری موسسات قرضه های کوچک اسلامی از طریق اجرای بانکداری همراه
 16. مقاله ترجمه شده بررسی تأثیر استاندارد حسابداری مالی اندونزیایی بر اساس اجرای IFRS برای دستگاه های مالی در بانک های تجاری اندونزیایی
 17. مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل عملکرد کسب و کار بانکی و ریسک بازار با استفاده از DEA فازی
 18. مقاله ترجمه شده بررسی بهره وری شعب بانکی میان منطقه ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی
 19. مقاله ترجمه شده بینش های اساسی در حسابداری اسلامی معاصر
 20. دانلود مقاله لاتین با ترجمه: مقایسه بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف (مرسوم) مدل کسب و کار، بهره وری و ثبات
 21. دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی: رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی : نقش تعدیل کننده دانش و قیمت گذاری
 22. مقاله ترجمه شده : حاکمیت شرکتی در بانک های اسلامی

مقالات انگلیسی بانکداری بدون ترجمه

 1. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ اقتصاد سیاسی در بانکداری رابطه ای
 2. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ نقش سرمایه گذاری پر ریسک در وام های SME
 3. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیک بر اتخاذ بانکداری همراه
 4. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ حسابداری ارزش منصفانه و ریسک سیستماتیک در صنعت بانکداری
 5. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ حاکمیت شرکتی و محافظه کاری حسابداری در بانک های اسلامی
 6. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری و دارایی های ناکارآمد بانک های تجاری
 7. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ عوامل موثر بر ساختار سرمایه بانک های اسلامی در اقتصادهای در حال توسعه
 8. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ رفتار هموارسازی سود و اثر همسازی ذخایر زیان وام در بانک های اسلامی
 9. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ استانداردهای حسابداری و مقررات بانکی
 10. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹  ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ثبات در بانک های اسلامی و متعارف
 11. مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ تأثیر عوامل اقتصادی بر سپرده های بانکداری اسلامی تفکیک شده: شواهدی از شکاف ساختاری در مالزی

 12. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ ارتباط بین اندازه گیری های ارزش منصفانه و انتخاب های حسابداری اختیاری بانک ها
 13. دانلود مقاله انگلیسی ۲۰۱۷: مسائل معاصر در بانکداری

دانلود مقالات ترجمه شده بانکداری و بانکداری اسلامی