اطلاعیه

مقاله ترجمه شده آیا سرمایه گذاران بین المللی موجب تخریب بازار سهام می شوند؟

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات علوم اقتصادی

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده سرمایه گذاری

مقالات ترجمه شده بازار سهام

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H356

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Economic Modelling

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۳۴ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۲۵۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۸ : آیا سرمایه گذاران بین المللی موجب تخریب بازار سهام می شوند؟ مقایسه واکنش سهام های متقابل لیست شده بین بازارهای قابل دسترس و غیر قابل دسترس

عنوان انگلیسی:

Do international investors cause stock market spillovers? Comparing responses of cross-listed stocks between accessible and inaccessible markets

چکیده فارسی

این مطالعه شواهدی ارائه می‌کند که مبادلات سرمایه‌گذاران سهام بین‌المللی دلیل سرریز بازار سهام هستند. ما سرریزهای بازده و نوسان را بین هشت بازار سهام عمده و سهام‌های متقابلاً لیست شده در بازارهای قابل‌دسترس (سهام‌های H در هنگ‌کنگ) و بازاری غیرقابل‌دسترس (سهام‌های A در mainland چین) با به کار بردن شاخص‌های سرریز ارائه‌شده توسط (دیبولد و ایلماز،۲۰۱۲،۲۰۱۴) برای آن بازارها تحلیل کردیم. نتایج نشان دادند که سرریزهای بازده و نوسان در بازار قابل‌دسترسی بیشتر از بازار غیرقابل‌دسترسی هستند. هم‌چنین ما دریافتیم که اثرات سرریز با افزایش باز بودن بازار یک سهام تشدید می‌شود.

مقدمه

تلفیق جهانی اقتصادهای ملی و هم‌چنین مقررات زدایی در کشورهای اصلی از سال ۱۹۸۰، باعث تقویت روابط میان بازارهای سهام بین‌المللی شده است که منجر به سرریزهای نزدیک‌تر قیمت‌های سهام در ورای مرزهای ملی شده است. فروش یکجای بازار سهام جهانی که توسط رویدادهایی مانند افت فاجعه‌بار قیمت سهام در نیویورک (دوشنبه سیاه ۱۹ اکتبر۱۹۸۷)، شانگهای (۲۷ فوریه ۲۰۰۷) و مجدداً نیویورک (۲۹ سپتامبر ۲۰۰۸) ایجاد شد، نیز رخ داد. این رویدادهای نشان‌دهنده مواردی بودند که در آن یک رویداد که در یک بازار رخ می‌دهد دارای تأثیر آنی و گسترده بر بازارهای جهانی بود. بدین ترتیب، این موارد باعث جلب علاقه اقتصاددانان به بررسی سؤالات تجربی و نظری ایجادشده توسط سرریزهای قوی‌تر قیمت سهام شد.

یک فرضیه برای توضیح چنین سرریزی مبتنی بر اصول (فرضیه اصول محور) است و فرض می‌کند که با توجه به یک اقتصاد بدون اصطکاک و سرمایه‌گذاران منطقی، قیمت‌های سهام با اصول تعیین می‌شوند و لذا سرریزهای قیمت سهام به‌تنهایی با تغییرات در اصول ایجاد می‌شوند. طبق دیدگاه سنتی اخبار جهانی اصول شرکتی متعاقباً قیمت‌های سهام کشورهای مختلف را تغییر خواهد داد، چراکه بازارهای سهام ملی باز و بسته در زمان‌های مختلف، منجر به پدیده واضح سرریز به بازارهای متعاقب می‌شود.

فرضیه دیگر مبتنی بر رفتار سرمایه‌گذار است (فرضیه سرمایه‌گذار محور)، و بیان می‌کند که سرریزهای قیمتم سهام با رفتار سرمایه‌گذاران بین‌المللی ایجاد می‌شود ماند تعدیلات در پورتفوهای (سبدها) بین‌المللی. مدل‌های نظری توسعه‌یافته‌اند تا پدیده‌ای را توضیح دهند که در آن تغییرات قیمت سهام در یک کشور منجر به تغییرات در دیگر بازارها از طریق دارایی‌های پورتفوی سرمایه‌گذاران بین‌المللی می‌شود. بدین ترتیب،(کایلی و ژیانگ،۲۰۰۱) اذعان کردند که تلفات بزرگ ایجادشده در یک افت بازار منجر به فروش یکجا (ارزان) در دیگر بازارها می‌شود که به دلیل موقعیت‌های نامتقاطع سرمایه‌گذاران برای پوشش ضررها است.

Abstract

This study provides evidence that international stock investors’ transactions are a cause of stock market spillovers. We analyze return and volatility spillovers between eight major stock markets and stocks cross-listed on an accessible market (H-shares in Hong Kong) and an inaccessible market (A-shares in mainland China) by applying the spillover indexes proposed by Diebold and Yilmaz (2012, 2014) to those markets. Results suggest that spillovers of both return and volatility are greater in an accessible market than in an inaccessible one. We also find that spillover effects intensify as openness of a stock market increases.

Keywords : Investor-induced hypothesis,Fundamentals-based hypothesis,Cross listed stocks,Spillover index,Inaccessible market

Introduction

Global integration of national economies, as well as financial deregulation in major countries since the 1980s, has strengthened relationships among international stock markets, which led to closer spillovers of stock prices across national borders. Global stock market selloffs caused by events such as a calamitous stock price plunge in New York (Black Monday of October 19, 1987), Shanghai (February 27, 2007), and again New York (September 29, 2008) have occurred as well. These events represent cases in which an incident occurring in one market had an immediate and widespread effect on global markets.

As such, they aroused interest among economists to explore empirical and theoretical questions posed by stronger stock price spillovers.1 One hypothesis to explain such spillovers is based on fundamentals (fundamentals-based hypothesis), and posits that, given a frictionless economy and rational investors, stock prices are determined by fundamentals and, thus, stock price spillovers are solely caused by changes in fundamentals.

According to this traditional view global news on corporate fundamentals will alter stock prices of various countries sequentially, because national stock markets open and close at different times, leading to an apparent phenomenon of spillovers to subsequent markets. Another hypothesis is based on investor behavior (investor-induced hypothesis), and maintains that stock market spillovers are caused by the behavior of international investors, such as adjustments in international portfolios. Theoretical models have been developed to explain the phenomenon in which stock price changes in one country lead to changes in other markets through portfolio holdings of international investors. As such, Kyle and Xiong (2001) assert that big losses incurred in a market plunge will result in selloffs in other markets because investors unwind positions to cover losses. Moreover, Kodres and Pritsker (2002) propose a theoretical model that shows propagation of crisis situations through portfolio adjustments involving several different stock markets. Hong and Stein (2003) show that new information that results in large-scale portfolio reallocations will cause international price changes. Finally, Mondria and Quintana-Domeque (2013) find that shocks in a given market will cause investors to allocate too much attention to that market and that their portfolio reallocation helps spread the effects on other markets.

The aforementioned theoretical research hypothesizes that international investors’ behavior causes stock market spillovers, but there is little empirical research on this hypothesis. The limited empirical research tends to focus on periods of contagion following a major financial crisis (e.g., Boyer et al., 2006, Petmezas and Santamaria, 2014).2 Consequently, one of the purposes of this study is to determine the factors that explain international stock market spillovers in noncrisis periods.

The question is how to determine which of the two hypotheses is valid in explaining spillovers. As such, we consider two different stock markets: one that is open to international investors (accessible market) and one that is not (inaccessible market). We subsequently focus on stocks cross-listed on these two markets. By analyzing how these crosslisted stocks react to changes on a major foreign market such as the U.S. stock market, we can verify which hypothesis is supported. If the fundamentals-based hypothesis is valid, changes in fundamentals affecting American firms will have an impact on domestic firms, but the degree of response must be identical for the two markets.

Alternatively, if the investor-induced hypothesis is correct, while the prices in the inaccessible market remain unaffected because of the absence of international investors, stock prices on the accessible market are affected by portfolio adjustments. In this instance, international stock market spillovers are observed only on the accessible market. Examining whether spillovers are observed equally in these cross-listed stocks enables us to determine which of the two hypotheses is valid in explaining international stock price spillovers. A new contribution of this study is the method of focusing on differential responses of cross-listed stocks on an accessible and an inaccessible market.

Another analytical framework is exploring the effects of opening an inaccessible market to foreign investors. If the fundamentals-based hypothesis is correct, the spillover effects on the inaccessible market will remain unchanged after the market opens for foreign investors, because stock prices in such a market are determined with their fundamental values. However, if the investor-induced hypothesis holds true, the opening of an inaccessible market will increase the degree of international price linkage on this market. In order to execute the above tests, we use a unique feature of