اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تخطی مالیاتی سازمان‌ها و ساختار سررسید بدهی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده مالیات

مقالات ترجمه شده درباره بدهی

مقالات ترجمه شده تخلفات مالی

مقالات ترجمه شده روش های تامین مالی

مقالات ترجمه شده ساختار بدهی

مقالات حسابداری مالی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:  H241

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی : ۲۱ صفحه فایل WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۲۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۷ :  تخطی مالیاتی سازمان‌ها و ساختار سررسید بدهی

عنوان انگلیسی:

Corporate tax aggressiveness and the maturity structure of debt

چکیده فارسی:

ما ارتباط بین تخطی مالیاتی و سررسید بدهی سازمانی را بررسی کردیم و شواهد محکمی یافتیم که سررسید بدهی کوتاه‌تر، در شرکت‌های متخاطی مالیاتی رایج‌تر است. نتایج، آزمون‌های مقاوم متعددی را از جمله کنترل انگیزه‌های تحریک جبران را برای ریسک‌پذیری، تأثیرات CEO و شرکت، رگرسیون‌های تغییرات و تخمین متغیرهای ابزاری ایجاد می‌کنند. این نتایج پیشنهاد می‌کنند که دیدگاه مخاطیان مالیاتی طلبکاران،  فعالیتی ریسک آور است و بنابراین ساختار  بدهی توسعه یافته ای را برای فراهم آوری مکانیسم نظارت برای قراردادهای بدهی با قرض گیرنده‌های متخاطی وام فراهم می‌کند. ما نتیجه می‌گیریم که تخطی مالیاتی تأثیر معناداری بر قراردادهای بدهی دارد.

۱. مقدمه

ادبیات موجود درمورد ارتباط بین تخطی مالیاتی شرکت  و سررسید بدهی نتایج مختلفی ارائه می دهد. نتایج گراهام و تاکر (۲۰۰۶) و ریچاردسون، لنیس و لئونگ (۲۰۱۴) نشان می دهد که شرکت های تهاجمی مالیات، به طور متوسط، نسبت قدرت نفوذ پایینی با اختیار خود دارند. با این حال، حسن، هوی، وو، و ژانگ (۲۰۱۴) دریافتند که تخطی مالیاتی  با هزینه های بیشتر وام و ملزومات دقیق تر  وثیقه و امنیت در ارتباط است. در حالیکه بطور تجربی دقیق شدن در مورد اینکه آیا ارتباط منفی بین تخطی مالیات و قدرت نفوذ در درجه اول از انتخاب وام دهنده و یا وام گیرنده ناشی می شود، دشوار است، واضح تر است که وام گیرندگان وام های پرهزینه با ملزومات عهدنامه ای و امنیتی بیشتر را ترجیح نمی دهند. ما رابطه بین تخطی مالیات و سررسید بدهی را تحلیل می کنیم  تا وضوح بیشتری در مورد تاثیر تخطی مالیات بر قرارداد بدهی ارائه دهیم و  مدرک سازگار می یابیم که شرکت های تهاجمی مالیاتی، قراردادهای بدهی با سررسید کوتاه تر دارند.

Abstract

We investigate the association between tax aggressiveness and corporate debt maturity, and we find strong evidence that shorter debt maturity is more prevalent for tax aggressive firms. The results survive numerous robustness tests, including controlling for compensation-induced incentives for risk-taking, firm and CEO effects, changes regressions, and instrumental variables estimation. The results suggest that lenders view tax aggressiveness as a risky activity and therefore restrict the maturity structure of debt to provide a monitoring mechanism for debt contracts with tax-aggressive borrowers. We conclude that tax aggressiveness has a meaningful influence on debt contracting