اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مدرن سازی استانداردهای حسابداری دولتی یونان

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده حسابداری دولتی

مقالات ترجمه شده استانداردهای حسابداری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H276

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): SSRN

نام مجله: —-

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۵ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۹۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : مدرن سازی استانداردهای حسابداری دولتی یونان: تصمیم گیری درباره”سطل های زباله”

عنوان انگلیسی:

Modernizing governmental accounting standards in Greece: A case of “garbage can” decision-making

چکیده فارسی:

هدف:در این مقاله روند تنظیم استاندارد در سطح دولت مرکزی را در کشوری با شرایط خاص مشکلات مالی بررسی می کنیم.و بطور خاص به بررسی فرایند تصمیم گیری می پردازیم که از طریق ان مجموعه جدید مبتنی بر پول نقد اصلاح شده استانداردهای حسابداری در دولت مرکزی یونان توسعه پیدا کرد.

طراحی/روش شناسی/رویکرد:چهارچوبی نظری طراحی کرده ایم که ترکیبی از نظریه انتخاب عمومی با مدل سطل زباله است.نظریه انتخاب عمومی به ما کمک می کند تا انگیزه های متفاوت بازیگرانی که در فرایند اصلاحات نقش دارند را درک کنیم.مدل سطح زباله بینشی ایجاد می کند که درک انتخاب های انجام شده در حین تصمیم گیری درباره مجموعه جدیدی از استانداردها را تسهیل می کند.از طریق مصاحبه ها و گفتگوهای رسمی با اعضای کمیسیون هایی که مجموعه جدیدی از استانداردها را از طریق اطلاعات بایگانی شده مرتبط طراحی کرده اند چهار چوب نظری اطلاع داده می شود.

یافته ها:یافته ها نشان دهنده عدم نظارت موثر سیاست مداران و ارائه کننده گان منابع خارجی بر فرایند کار است.مجموعه استاندارهای طراحی شده تا حد زیادی نتیجه اشتیاق و همکاری بروکرات ها و مشاوران بوده است.نتایج حاکی از شواهدی درباره تکنولوژی نامشخص،مشارکت سیال،ارجحیت مشکلات است که تصمیم گیری از طریق”سطل زباله”را نشان می دهد.

اصالت/ارزش:تنظیم استانداردهای حسابداری دولتی و تصمیم گیری در یک کشور را بررسی می کنیم:الف)فعالیت تحت وابستگی به منابع،ب)مواجه با کشمکش اصلاحات مالی و اداری و ج)توصیف ان با کمک بخش های عمومی به شدت بروکرات.

کلمات کلیدی:دولت مرکزی،تصمیم گیری،مدل سطل زباله،یونان،حسابداری دولتی،نظریه انتخاب عمومی،تنظیم استانداردها.

۱.معرفی

در دهه های اخیر مفهوم مدیریت جدید مالیه عمومی ،ضرورت استفاده از تکنیک های مدیریت مالی برای توسعه بخش های عمومی کارامد و موثر را افزایش داده است.تغییرات سیستم های گزارشگری مالی که براستفاده از حسابداری مبتنی برتعهد و حتی به اتخاذ استانداردهای بین المللی حسابداری تاکید می کند(بعنوان مثال استانداردهای حسابداری بخش عمومی بین المللی)فرم های معمول اصلاحات مدیریت جدیدی مالیه عمومی را تشکیل می دهند(گوتری و همکاران ۱۹۹۹،لاپسلی و همکاران ۲۰۰۹).

دلایلی که منجر به چنین اصلاحاتی می شود احتمالا ریشه در نیاز به پاسخگویی،شفافیت و سودمندی تصمیم گیری بهتر در مورد اطلاعاتی باشد که بخش های دولتی در پی درخواست های متعدد کاربران مختلف ارائه می کنند(کوبر و همکاران ۲۰۱۰).این کاربران نه تنها اعضای پارلمان و دولت هستند بلکه دیگر طرف های ذینفع مانند سرمایه گذاران و ارائه کننده گان منابع مختلف نیز می باشند.کشورها به خصوص در دوره رکود شدید جهانی باید توصیه های ارائه کننده گان منابع خارجی را رعایت کنند(کارپنتر و فروز۲۰۰۱،کوهن و کاراتزیماس۲۰۱۴).بنابراین وابستگی منابع نقش مهمی در اصلاحات حسابداری بخش عمومی ایفا می کند.با این حال بدون در نظر گرفتن فشارهای مذکور و حتی تمایل واقعی دولت ها برای ادامه اصلاحات شدید،موفقیت این اصلاحات همیشه تضمین نمی شود.طبق نظر هود و پیترز(۲۰۰۴)مشخص شده است که کشورهایی که نیاز مبرم به اصلاحات دارند(بعنوان مثال کشورهایی با فقیرترین سیستم های مدیریتی اجرایی)در واقع سرعت اصلاحات در انها در پایین ترین سطح است.نمونه چنین کشورهایی ایتالیا و یونان هستند که واکنش بشدت اهسته به اصلاحات مدیریت عمومی جدید داشته اند(هود و پیترز ۲۰۰۴).بطور کلی بنظر می رسد کشورهایی مانند ایتالیا،فرانسه و یونان در سنت ناپلئون به اصلاحات مدیریت عمومی جدید واکنشی اهسته دارند یا نسبت به ان مقاومت نشان می دهند(اسپانو ۲۰۰۸).وقتی سازمان های خارجی نسبت به اصلاحات فشارهای نهادی اعمال می کنند و نمایندگان محلی اصلاحات به مردم توجهی نمی کنند ممکن است مانع موفقیت بیشتر اصلاحات شوند.بنابراین دیدگاه مشترکی که میان همه بازیگران شرکت کننده وجود دارد پیش نیازی برای افزایش شانس اصلاحات موفق است.

Abstract

Purpose: In this paper we examine the standard-setting process at the central government level in a country operating under special circumstances of financial strain. More specifically, we analyze the decision-making process under which the new modified cash-based set of accounting standards was developed in the Greek central government.

Design/methodology/approach: We develop a theoretical framework combining public choice theory with the garbage can model. The public choice theory helps us understand the incentives of the various involved actors that played a role in the reform process. The garbage can model provides insights that facilitate the understanding of the choices made while deciding on the new set of standards. The theoretical framework is informed by interviews and informal discussions with members of the commission that developed the new set of standards as well as by relevant archival data.

Findings: The findings indicate the lack of effective monitoring of the process by both politicians and external resource providers. The set of standards developed is largely the outcome of the incentives and the cooperation of bureaucrats and consultants. The results provide evidence of unclear technology, fluid participation and problematic preferences, which indicate decision-making through the “garbage can”.

Originality/value: We examine governmental accounting standard-setting and decision-making in a country: (a) operating under resource dependency, (b) dealing with a vortex of financial and administrative reforms, and (c) characterized by a deeply bureaucratic public sector.

Keywords: central government, decision-making, garbage can model, Greece, governmental accounting, public choice theory, standard-setting