اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تاثیر طرح های تشویقی حقوق صاحبان سهام بر پیش بینی درآمد تحلیل گران و توصیه های سهام

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی

 مقالات ترجمه شده بازار سهام

مقالات ترجمه شده مدیریت درآمد

مقالات ترجمه شده حقوق صاحبان سهام

مقالات ترجمه شده اقتصاد رفتاری

مقالات ترجمه شده درباره پیش بینی

مقالات ترجمه شده روش های تامین مالی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h245

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of International Accounting, Auditing and Taxation

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۲۲ صفحه فایل WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۰۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۷ :  تاثیر طرح های تشویقی حقوق صاحبان سهام بر پیش بینی درآمد تحلیل گران و توصیه های سهام برای شرکت های مذکور چینی: مطالعه تجربی

عنوان انگلیسی:

The impact of equity incentive plans on analysts’ earnings forecasts and stock recommendations for Chinese listed firms: An empirical study

چکیده فارسی:

با استفاده از نمونه ۹۳۲ شرکت مذکور و مشاهدات سال ۲۴۹۲ شرکت در طول دوره ۲۰۱۴-۲۰۰۸، همانطور که در خروجی های غالب تحلیل گران منعکس شد، این مقاله به بررسی تاثیر طرح های تشویقی حقوق صاحبان سهم بر محیط اطلاعاتی تحلیل گران مالی می پردازد- پیش بینی درآمد و توصیه های سهام در محیط شرکت منحصر به فرد چین. این مقاله پی می برد که دقت پیش بینی تحلیل گران به طور قابل توجهی برای شرکت های مذکور با سطوح بالای جبران مدیریت به شکل طرح های تشویقی حقوق صاحبان سهم بالا است. علاوه براین تحلیل گران مالی بیشتر احتمال دارد توصیه های مطلوب سهامی برای شرکت های مذکور صادر کنند که گزینه های سهام مدیریت را اعطا می کنند. علاوه برآن دقت پیش بینی تحلیل گران (پراکندگی/انحراف) به نظر می رسد هنگامی که شرکت ها استفاده از واحدهای محدود سهام را بجای گزینه های سهام در EIP خود برمی گزینند به طور قابل توجهی بهبود یابد (کاهش یافت).

این نشان می دهد که دو نوع مشوق های حقوق صاحبان سهم – گزین های سهام یا RSU- تاثیرات متفاوتی بر پیش بینی های تحلیل گران از درآمد دارند. به طور کلی نتایج تجربی این مطالعه با دیدگاه هم راستایی مشوق های مدیریتی سازگار هستند. همچنین این مطالعه نشان می دهد که همه مشوق های حقوق صاحبان سهم تاثیر هم راستایی یکسانی ندارند. در واقع تاثیر هم راستایی گزینه های سهام در مقایسه با RSU ها احتمال دارد از طریق رفتارهای مدیران در فرصت کوتاه مدت جبران شود.

کلمات کلیدی: مشوق های حقوق صاحبان سهام؛ عدم تقارن اطلاعات؛ پیش بینی درآمد تحلیل گران؛ توصیه های سهام تحلیل گران؛ چین

۱- مقدمه

تحت جدایی مالکیت و کنترل مالک (کارفرما) قدرت تصمیم گیری خود را به مدیر (کارگزار) محول می کند که انتظار می رود در کسب بهترین منافع این کارفرما اقدام نماید (جنسن و مکلینگ، ۱۹۷۶). با این حال، محول نمودن یک وظیفه به مدیری که دارای اهداف متفاوتی نسبت به مالک است، مشکل ساز می باشد اگر اقدام / تلاش مدیر برای مشاهده و تایید دشوار باشد (لافونت و مارتیمورت، ۲۰۰۲).

 بنابراین، مالک ممکن است از مشوق های حقوق صاحبان سهام (انگیزه های سهام) برای ایجاد انگیزه مدیر استفاده کند که با ارائه فرصتی برای شرکت در عملکرد آینده کسب و کار از طریق اعطای پاداش ها می باشد. دو دیدگاه رقابتی در مورد تاثیر انگیزه های سهام وجود دارد. فرضیه های سازگاری انگیزه (مشوق) نشان می دهند که مشوق های مدیریتی می توانند با تطبیق منافع مدیران و سهامداران به کاهش هزینه های نمایندگی (کارگزاری) کمک کنند (جنسن و مکلینگ، ۱۹۷۶). در مقابل، فرضیه های مداخله مدیریت استدلال می کنند که با توجه به مالکیت مدیریتی بیش از حد، مدیران ممکن است مواضع خود را تثبیت نموده و سپس اولویت های خود را برای رفتارهای به حداکثر رساندن غیر ارزشی افراطی نمایند (اشلیفر و ویشنی، ۱۹۸۹). مطالعات تجربی اولیه در مورد ارتباط بین مالکیت مدیریتی و ارزش / عملکرد شرکت و همچنین جنبه های مختلف از کیفیت گزارشگری شرکت (به عنوان مثال، مدیریت درآمدی و دقت پیش بینی تحلیلگران)، نتایج نسبتا متفاوتی ارائه می دهند.

Abstract

Using a sample of 932 listed firms and 2492 firm-year observations during the period of 2008–۲۰۱۴, this paper investigates the impact of equity incentive plans (EIPs) on the information environment of financial analysts, as reflected in the prominent analysts’ outputs – earnings forecasts and stock recommendations, in China’s unique corporate setting. It finds that analysts’ forecast accuracy is noticeably higher for listed firms with higher levels of management compensation in the form of EIPs. In addition, financial analysts are more likely to issue favourable stock recommendations for listed firms granting management stock options.

Moreover, analysts’ forecast accuracy (dispersion/bias) appears to be considerably improved (reduced) when listed firms choose to use restricted stock units (RSUs), instead of stock options, in their EIPs, suggesting that the two types of equity incentives – stock options or RSUs – have different impacts on analysts’ earnings forecasts. Overall, the empirical results of this study are consistent with the alignment view of managerial incentives. This study also shows that not all equity incentives have the same alignment effect. Indeed, compared to RSUs, the alignment effect of stock options is likely to be offset by managers’ short-term opportunity behaviours.