اطلاعیه

مقاله ترجمه شده آیا سیستم های حسابداری ABC و RCA با  مدیریت های کم سود انطباق دارند؟

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:h110

قیمت فایل ترجمه شده ۱۷۵۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۶

سال نشر: ۲۰۰۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۳ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده آیا سیستم های حسابداری ABC و RCA با  مدیریت های کم سود انطباق دارند؟

عنوان انگلیسی:

Are ABC and RCA Accounting Systems Compatible with Lean Management

چکیده فارسی:

به محض این که تعدادی از شرکت های ایالات متحده با رقابت سر سختانه در دهه ی ۱۹۸۰ (عمدتا از سوی شرکت های ژاپنی) مواجه شدند تعدادی از مدیران در شرکت های کار خانه ای ایالات متحده به سیستم های حسابداری شان به عنوان منابع اطلاعاتی برای کمک در صحنه ی رقابت نگاه کردند اما متوجه شدند که سیستم های حسابداری شان این ویژگی را ندارند.

 سیستم های حسابداری به منظور پشتیبانی گزارش های مالی که درباره ی آماده سازی پروژه ها واطلاعاتی در باره یمحصولات وسرویس دهی ها یی که از شکل طبیعی خارج شده بودند بود واین گونه اطلاعات  برای طراحی وکنترل تصمیم گیری زمانی به مدیران می رسید که خیلی دیر بود. در این زمان روبین کوپر و رابرت کاپلن ABC را معرفی کردند.آن به عنوان مسیری برای بازیابی ارتباط هزینه های سیستم دیده می شد و شرکت های ایالات متحده شروع به گسترش سیستم های ABC شدند. مطالعات موردی  این سازگاری ها را به ترتیب زمانی گزارش می کردند .

  دیدگاه های مدیران این محصولات به سمت بالا ترین قسمت برگشت. تغییراتی در قیمت گذاری محصول ،تبلیغات و تصمیم گیری های پیچیده بر مبنای هزینه های  ABC منجر به گسترش هایی در امتیاز بندی و رقابت برای تعدادی از شرکت های ایالات متحده شد. در همان زمان تعدادی از شرکت های پیشروی رقیب  به کار خانه های ایالت متحده که شرکت های کم سود نامیده می شدند یورش بردند

   بااستفاده از واژه ” کم سود”  منظور من شر کت های “کم سود وکم درآمد” ی که با اهداف مالی کوتاه مدت و اغلب بدون ارزش گذاری بر تاثیر مشتری و سایر مشخصه ها تخفیف می دهند ،نیست. بلکه من به شرکت هایی ارجاع می دهم که به وسیله ی یک نوع خاص از مدیریت و سیستم تولید از اسراف صرف نظر می کنند.

   به عنوان مثال شرکت محصولات تولیدی تویوتا یا گونه های دیگرآن است.اسراف هرگونه فعالیت یا تجیدید منبع که مشتری ارزشی برای پرداخت آن نمی بیند را شامل می شود.

یک سیستم تولید کم سود به طور مداوم از اسراف صرف نظر می کند و به طرز انعطاف پذیرانه ای  به خواسته های مشتریان ارزش می دهد.

شرکت هایی که سیستم کم سود دارند بیش تر از تولید برای یک پیش بینی وجستجو برای  بیشترین استفاده از هزینه های ثابت می کوشندتا از طریق ارزش گذاری ودستیابی به نیاز واقعی مشتریان به یک جریان واحد برسند.

   این شرکت ها از فعالیت بر مبنای هزینه در سیستم های  مدیریت حسابداری  شان استفاده نمی کنند.همین طور آنها ABC  را به طوری که بیشتر گسترش یابد و رقابتش را باسیستم های مدیریت حسابداری ایالات متحده ازبین ببرد،سازگاری نمی دهند.

 امروزه سیستم های ABC رشد کرده اند وفراتر از کار خانه ها گسترش یافته اند. این سیستم های مدیریت هزینه بر گسترش بهبود و همین طور هزینه های تولید وسرویس دهی  تاکید می کنند. اما رقابت جهانی در چند صنعت به طور قاطع در حال در حال افزایش است و مدیران از اطلاعات سیستم های حسابداری شان که شامل ABC می شود احساس نارضایتی دارند.

As many U.S. firms faced severe competition in the 1980s, mostly from Japanese companies, some managers at U.S. manufacturing companies looked to their accounting systems for information to help them confront the competition but found the systems lacking. Accounting systems designed to support financial reporting were providing data about processes that were too aggregated and information about products and services that was distorted and too late to support management’s planning and control decisions.1 At the time, Robin Cooper and Robert S. Kaplan had introduced activity-based costing (ABC). It was seen as a path to regain relevance for cost systems, and U.S. companies began developing ABC systems. Case studies chronicling these adoptions reported astonishing differences in reported product costs. Managers’ views of their products were turned upside down. Changes in product pricing, promotion, and mix decisions based on ABC costs led to dramatic improvements in profitability and competitiveness for some U.S. firms. At the same time, many of the companies at the forefront of the competitive onslaught on U.S. manufacturers were socalled lean” companies. By using the term “lean,” I am not referring to “lean and mean” companies that slash costs to achieve short-term financial goals—often without regard to the effect on customer value and other long-term consequences. Rather, I am referring to companies that continuously eliminate waste by adopting a particular type of management and production system, such as the Toyota Production System or some variant of it. Waste is any resource or activity that does not provide value the customer is willing to pay for. A lean production system continuously eliminates waste, flexibly providing value that customers are willing to pay for.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.