اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تاثیر عملیات خارجی و افشای آنها بر کیفیت سود

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:h128

قیمت فایل ترجمه شده ۱۶۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

سال نشر: ۲۰۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۹ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده تاثیر عملیات خارجی و افشای آنها بر کیفیت سود

عنوان انگلیسی:

the influence of foreign operations and their disclosure on earnings quality

چکیده فارسی:

این مقاله اثر عملیات خارجی و افشای مالی آن را بر کیفیت سود در شرایط محافظه کاری حسابداری (شناسایی به موقع زیان ها) مورد بررسی قرار می دهد. در یک نمونه ی بزرگ از شرکت های امریکایی(۷۳۱۱ سال مالی شرکت ها) ما پی بردیم که سود شرکت هایی که دارای عملیات چندملیتی هستند(MNCs) از کیفیت کمتری برخوردار است و نسبت به شرکت هایی که فاقد عملیات خارجی هستند(شرکت های بومی) با محافظه کاری کمتری گزارش می شوند. علاوه بر این، ما از طریق مشاهده ی اطلاعات بخش جغرافیایی افشا شده از سوی شرکت های MNC پی بردیم که اگر یک MNC اطلاعات عملیات خارجی را “شفاف” گزارش کند، محافظه کاری سود بهبود پیدا می کند؛ در این حالت نتایج عملیاتی MNC با توجه به مناطق جغرافیایی(قاره یا کشور) تفکیک و به طور جداگانه گزارش می شود. این مطالعه کاربردهایی برای نظارت بر عملیات و قوانین خارجی دارد که می تواند باعث بهبود کیفیت سود در اقتصاد جهانی شود.

واژه های کلیدی: عملیات خارجی، افشای مالی، محافظه کاری، کیفیت سود

مقدمه

این مقاله اثر عملیات خارجی و افشای آن ها را بر کیفیت سود در شرایط محافظه کاری حسابداری مورد بررسی قرار می دهد. ما دو مسئله مرتبط را بررسی می کنیم: (۱) عملیات خارجی چگونه بر کیفیت سود اثر می گذارند و (۲) آیا تغییر در الزامات افشای عملیات خارجی موجب افزایش کیفیت سود می شود. افزایش توجه به عملیات بین المللی در اقتصاد جهانی، یافته های ضد و نقیض در ادبیات تحقیق در مورد سود خارجی و نگرانی رو به رشد درباره ی کارایی الزامات افشای عملیات خارجی انگیزه های این تحقیق را ایجاد کرده اند.

به دلیل گسترش شرکت های MNC و اثر عملیات خارجی بر کیفیت سود و ارزیابی سودآوری حال و آینده ی شرکت، این مسائل مورد علاقه هستند. همان طور که بعد از این در تحلیل آماری نشان داده شده است، فقط حدود %۵ از شرکت های فهرست شده ی آمریکایی به عنوان بومی طبقه بندی شده اند (فاقد درآمدهای عملیاتی خارجی هستند)؛ سایر شرکت ها به عنوان شرکت های چند ملیتی طبقه بندی شده اند (شرکت های MNC یا شرکت هایی با درآمدهای عملیات خارجی). مطالعات متعددی سهم عملیات خارجی را در ارزش شرکت مورد مطالعه قرار داده اند؛ به هر حال، آن مطالعات نتایج ضد و نقیضی ارائه می دهند. به عنوان مثال، برخی پژوهشگران بیان می کنند که سودهای خارجی را به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از سودهای بومی ارزش گذاری می کنند((Bodnar & Weintrop, 1997; Errunza & Senbet, 1984; Morek & Yeung, 1991) در حالی که سایرین به نتایجی مخالف رسیدند(Boatsman, Behn, & Patz, 1993; Christophe & Pfeiffer, 2002, 2000; Denis, Denis, & Yost, 2000) این مطالعات درباره ی این بحث می کنند که عملیات خارجی چگونه در ارزش شرکت منعکس می شود، اما این تنها یک جنبه از کیفیت سودهای خارجی است که توسط سرمایه گذاران استنباط می شود (نقش پیش بینی کنندگی). این مطالعه تلاش می کند کیفیت سود عملیات خارجی را از بعد نقش قراردادی آن بررسی کند که از طریق گزارش به موقع زیان های اقتصادی(محافظه کاری) اندازه گیری می شود. این موضوع می تواند از رفتار فرصت طلبانه ی مدیریت در گزارشگری سود جلوگیری کند و به عنوان ابزاری برای نشان دادن مسائل مربوط به خطر اخلاقی عمل کند(Watts,2003).

Abstract

This paper investigates the influence of foreign operations and their financial disclosure on earnings quality in terms of accounting conservatism (timely recognizing losses). In a large (7,311 corporate years) sample of U.S. corporations, we find earnings of firms with multinational operations (MNCs) tend to be of lower quality and are reported less conservatively than those without foreign operations (domestic firms). Further, by looking at the geographic segment information disclosed by MNCs, we find that earnings conservatism gets improved if a MNC reports “clean” segment information of foreign operations; wherein operating results of MNC are broken down by geographic regions (continent or country) and reported separately. This study has implications for monitoring foreign operations and regulations that may improve earnings quality in the global economy.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.