مقاله انگلیسی یک تحلیل نظری که حسابداری محافظه کارانه را به هزینه سرمایه مرتبط می کند

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۲۵ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H574

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Accounting and Economics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۵ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  یک تحلیل نظری که حسابداری محافظه کارانه را به هزینه سرمایه مرتبط می کند

عنوان کامل انگلیسی:

A theoretical analysis connecting conservative accounting to the cost of capital

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H574)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ما حسابداری محافظه کارانه را با توسعه یک مدل حسابداری در چارچوب قیمت گذاری دارایی ، به هزینه های سرمایه مرتبط می کنیم. این مدل سه ویژگی متمایز دارد: (۱) انطباق چرخه معاملات(عملیات) ، که در آن ارزش دفتری برابر ارزش نقدی در آغاز و پایان چرخه معاملات نقدی به نقدی است. (۲) یک اصل شناخت درآمد ، که در آن عدم قطعیت بر میزان درآمدهای شناخته شده تأثیر می گذارد. (۳) یک اصل تطبیق ، جایی که هزینه ها با درآمد از طریق تورش (سوگیری) محافظه کارانه ناشی از عدم قطعیت، مطابقت دارد. ما نشان می دهیم که چگونه نرخ رشد سود مورد انتظار ، نسبت تعهدات به نقدینگی و بازده سود مورد انتظار با بازده سهام مورد انتظار مرتبط هستند.

 واژه‌های کلیدی: حسابداری محافظه کارانه ، ریسک و بازده ، رشد سود ، اقلام تعهدی ، بازده سود

۱.مقدمه

این مقاله به بررسی خصوصیات اعداد و ارقام حسابداری (صورت های مالی)، هنگامی که عدم قطعیت در شناخت و اندازه گیری درآمد و هزینه وجود دارد، می پردازد. اصل حسابداری عملیاتی ، محافظه کاری است که استرلینگ (۱۹۷۰)  آن را به عنوان مؤثرترین اصل در حسابداری ارزیابی می کند. ما نشان می دهیم که چگونه اطلاعات کلیدی صورت های مالی مانند رشد سود ، اقلام تعهدی ، نرخ بازده دفتری و بازده سود اطلاعات را در مورد ریسک و بازده مورد انتظار سهام هنگام ارائه صورت های مالی تحت حسابداری محافظه کارانه ، ارائه می کند.

 ما با گنجاندن حسابداری محافظه کارانه در چارچوب قیمت گذاری دارایی ، ارتباط را با ریسک برقرار می کنیم. محافظه کاری حسابداری با عدم قطعیت به شرح ذیل رابطه دارد: شناخت درآمد تا زمانی که عدم قطعیت به طور اساسی برطرف شود ، به تعویق می افتد. این “تورش” محافظه کاری از دو طریق به کار برده می شود. در مرحله اول ، یک اصل شناخت درآمد مقرر می کند که درآمدها تنها زمانی به رسمیت شناخته می شوند که پول نقد “تحقق” یا “قابل تحقق” تلقی شود و تعهدات عملکرد برآورده شده باشند. در مدت قیمت دارایی ، سود تا زمانی که یک شرکت دارای دارایی کم بتا ، یعنی پول نقد یا شبه نقد قابل وصول نباشد ، ثبت نمی شود. (تنزیل شده معادل قیمت نقدی با اندوخته)… 

Abstract

We connect conservative accounting to the cost of capital by developing an accounting model within an asset pricing framework. The model has three distinctive features: (1) transaction-cycle-conformity, where the book value equals the value of cash at the beginning and the end of a cash-to-cash transaction cycle; (2) a revenue recognition principle, where uncertainty affects the amount of revenues recognized; (3) a matching principle, where expenses are matched with revenue with a conservative bias due to uncertainty. We demonstrate how the growth rate of expected earnings, the accruals-tocash ratio, and the expected earnings yield relate to the expected stock return.

Keywords: Conservative accounting, Risk and return, Earnings growth, Accruals, Earnings yield

۱.Introduction

 This paper investigates the properties of accounting numbers when uncertainty is built into revenue and expense recognition and measurement. The operating accounting principle is conservatism, which Sterling (1970) rates as the most influential principle in accounting.We show how key financial statement information such as earnings growth, accruals, the book rate-of-return, and the earnings yield convey information about risk and expected stock return when prepared under conservative accounting.

We make the connection to risk by introducing conservative accounting into an asset pricing framework. Accounting conservatism deals with uncertainty as follows: earnings recognition is deferred until uncertainty has been substantially resolved.1 This conservatism “bias” is applied in two ways. First, a revenue recognition principle prescribes that revenues are recognized only when cash is deemed to be either “realized” or “realizable” and performance obligations have been satisfied. In asset pricing terms, earnings are not booked until a firm has a low-beta asset, i.e., cash or a near-cash receivable (discounted to cash equivalent with an allowance)…

۶.Concluding remarks

Our analysis covers a single-transaction-cycle case and an overlapping multi-transaction-cycle case. More generally, depending on the length of a company’s investment cycle, a firm’s operations can be viewed as a combination of various transaction cycles. Some investments, such as building up brand name and developing know-how, have long investment cycles that may span the entire life of the firm. Others, such as purchasing inventories, have shorter cycles. The former can be better captured by the result of sections 3 and 4, while the latter can be modelled using the setup of section 5. The overall effects of conservative accounting and earnings will be a combination of the two.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله بیس حسابداری ۲۰۲۰

مقالات ۲۰۲۰ حسابداری مالی

مقالات ۲۰۲۰ درباره محافظه کاری حسابداری

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت درآمد

مقاله ۲۰۲۰ درباره مدیریت سرمایه

مقاله ۲۰۲۰ درباره هزینه سرمایه

مقالات ۲۰۲۰ درباره عدم قطعیت

مقالات ۲۰۲۰ حسابداری اقلام تعهدی

مقالات ۲۰۲۰ ریسک های مالی