اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه حساب های پرداختنی و ارزش شرکت

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۲ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۵۵ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H462

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Journal of Banking and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۵۵   صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۴۳۰۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  حساب های پرداختنی و ارزش شرکت: شواهد بین المللی

عنوان انگلیسی:

Accounts payable and firm value: International evidence

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ما آنالیز تفاوت-در-تفاوت (DID) را انجام دادیم که از بحران مالی جهانی (GFC) در سال ۲۰۰۸ به عنوان شوک خارجی برای بررسی تأثیرات ارزش حساب های پرداختنی استفاده می کند. تجزیه و تحلیل ۱۳۶،۷۸۳ از مشاهدات شرکت سال (۲۱،۷۶۵ شرکت) از ۴۰ کشور نشان می دهد که حساب های پرداختنی به طور قابل توجهی مانع از کاهش تابین کیو در طول بحران مالی جهانی می شود . اثر ارزش برای قانون مدنی، جهت گیری های بلندمدت ، و کشورهایی که از عدم قطعیت کمتری برخوردارند، که در آنها روابط بلند مدت احتمالا سودمند است، چشمگیرتر می باشد. این نتایج پس از کنترل برای سایر ویژگی های کشور و سطح شرکت و همچنین با تعاریف جایگزین بحران مالی جهانی و حساب های پرداختنی ،تعمیم پذیر می باشد. ما همچنین دریافتیم که اعتبار تجاری در این کشورها مانع کاهش چشمگیر سرمایه گذاری های موجود در طول بحران مالی جهانی می شود.

کلیدواژگان: حساب های پرداختنی، بحران مالی جهانی، مبنای حقوقی، جهت گیری بلند مدت، اجتناب از عدم قطعیت، ارزش شرکت

۱.مقدمه

این مطالعه به بررسی رابطه بین حساب های پرداختنی و عملکرد شرکت در طول بحران مالی جهانی (GFC) در سال ۲۰۰۸ می پردازد. از ویژگی های مهم اعتبار تجاری این است که وام دهندگان (عرضه کنندگان) می توانند در تمامی مراحل کسب و کار از نزدیک بر وام گیرندگان (مشتریان) نظارت داشته باشند و این باعث کاهش چشمگیر عدم تقارن اطلاعات بین آنها می شود (Biais and Gollier، ۱۹۹۷؛ Peteren and Rajan، ۱۹۹۷). بر این اساس ، اعتبار تجاری مانع از کاهش عرضه وام بانکی و سرمایه گذاری های خود در طی دوره های سیاست های پولی سخت می شود (Biais and Gol-Lyer ، ۱۹۹۷؛ De Blasio، ۲۰ ۰۵؛ Nilsen، ۲۰ ۰۲؛ Choi and Kim، ۲۰ ۰۵؛ Mateut et al.، ۲۰۰۶؛ Atasoa ، ۲۰۰۷). هنگامی که شرکت های محدود ، اعتبار تجاری را دریافت می کنند ، چنین اطلاعاتی از تأمین کنندگان به بانک ها (Biais and Gollier، ۱۹۹۷) و سرمایه گذاران خارجی (Aktas et al.، ۲۰۱۲؛ Goto et al.، ۲۰۱۵) منتقل می شود. بنابراین ، اعتبار تجاری حساسیت سرمایه گذاری را از شرکت های محدود شده به صندوق های داخلی تضعیف می کند ( Guariglia and Mateut, 2006 ).علاوه بر این ، عرضه کنندگان برای جذب مشتریان بیمه شده در برابر شوک های نقدینگی برای جلوگیری از نقض روابط بلند مدت آنها انگیزه دارند(Cuñat ، ۲۰۰۷). این حقایق نشان می دهد که حساب های پرداختنی برای شرکتهای وام گیرنده ارزش ایجاد می کند…

۲.فرضیات

مطالعات قبلی نشان می دهند که اعتبار تجاری (تولید اطلاعات و بیمه) مزایایی را برای شرکتهای وام گیرنده فراهم می کند، به ویژه زمانی که شوکهای نقدینگی رخ می دهند. با این حال، بیشتر مطالعات تجربی بر عوامل تعیین کننده اعتماد شرکتها بر حساب های پرداختنی(Nilsen, 2002; Choi and Kim, 2005; Mateut et al., 2006; Cuñat, 2007; Atanasova, 2007)، اثرات آن بر سرمایه گذاری (De Blasio, 2005; Guariglia and Mateut, 2006) و محتوای اطلاعاتی اعتبار تجاری (Aktas et al., 2012; Goto et al., 2015) تمرکز می کنند…

۶.نتیجه گیری

این مقاله با استفاده از تجزیه و تحلیل DID که بحران مالی جهانی را در سال ۲۰۰۸ به عنوان شوک نقدینگی برون زا در نظر گرفته است، بررسی می کند که آیا اعتبار تجاری برای شرکتهای وام گیرنده ارزش ایجاد می کند یا خیر. ما همچنین بررسی می کنیم که آیا تأثیر اعتبار تجاری در کشورهایی با قوانین مدنی ، با جهت گیری طولانی مدت و اجتناب از عدم قطعیت بالا از لحاظ روابط بلند مدت با ارزش تر هستند یا خیر …

Abstract

We conduct a difference-in-differences (DID) analysis that uses the global financial crisis (GFC) in 2008 as an exogenous shock to examine the value effects of accounts payable. Analyses of 136,783 firm-year observations (21,765 companies) from 40 countries show that accounts payable significantly absorbed the reduction of Tobin’s Q during the GFC. The value effect is pronounced for civil law, long-term-oriented, and high-uncertainty-avoidance countries, in which long-term relations are likely beneficial. These results are obtained after controlling for other country- and firm-level characteristics as well as with alternative definitions of the global financial crisis and accounts payable. We also find that trade credit in those countries prevents a significant reduction in inventory investments during the GFC.

Keywords: Accounts payable,Global financial crisis,Legal origin,Long-term orientation,Uncertainty avoidance,Firm value

Introduction

This paper investigates the relation between accounts payable and firm performance during the global financial crisis (GFC) in 2008. An important feature of trade credit is that lenders (suppliers) can closely monitor borrowers (customers) during the course of business, which significantly reduces the information asymmetry between them (Biais and Gollier, 1997; Petersen and Rajan, 1997). Accordingly, trade credit absorbs the reduction of bank loan supply and investments during monetary tightening (Biais and Gollier, 1997; De Blasio, 2005; Nilsen, 2002; Choi and Kim, 2005; Mateut, Bougheas, and Mizen, 2006; Atanasova, 2007). Once constrained companies receive trade credit, such information from the suppliers is transmitted to banks (Biais and Gollier, 1997) and outside investors (Aktas, de Bodt, Lobez, and Statnik, 2012; Goto, Xiao, and Xu, 2015). Therefore, trade credit weakens the sensitivity of investments from constrained companies to internal funds (Guariglia and Mateut, 2006). In addition, suppliers have an incentive to provide clients with insurance against liquidity shocks to prevent violations of their long-term relationships (Cuñat, 2007). These facts imply that accounts payable creates value for borrowing companies…

۲.Hypotheses

 Previous studies suggest that trade credit provides benefits (information production and insurance) to borrowing companies, especially when liquidity shocks occur. However, most empirical studies focus on the determinants of firms’ reliance on accounts payable ( Nilsen, 2002; Choi and Kim, 2005; Mateut et al., 2006; Cuñat, 20 07; Atanasova, 20 07 ), its effects on investments ( De Blasio, 2005; Guariglia and Mateut, 2006 ), and the information content of trade credit ( Aktas et al., 2012; Goto et al., 2015). ..

۶.Conclusion

 This paper investigates whether trade credit creates value for borrowing companies by using a DID analysis that adopts the global financial crisis in 2008 as an exogenous liquidity shock. We also examine whether the effect of trade credit is pronounced in civil law, long-term-oriented, and high-uncertainty-avoidance countries in which long-term relations are likely valuable…

 

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده بحران مالی

مقالات ترجمه شده ارزش شرکت

مقالات ISI حسابداری مالی با ترجمه

مقاله درباره عدم قطعیت با ترجمه