اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تاثیر تصویب IFRS بر کیفیت گزارشگری های مالی تلفیقی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h95

قیمت فایل ترجمه شده ۱۷۵۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۷

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۰ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده تاثیر تصویب IFRS بر کیفیت گزارشگری های مالی تلفیقی

عنوان انگلیسی:

:The impact of IFRS adoption on the quality of consolidated financial reporting

چکیده فارسی:

در اکثر موارد (حداقل در بازارهای بزرگ سهام در اروپا) شرکت های فهرست شده خود مالک یک یا چند شعبه هستند و در نتیجه موظف به دوبار گزارش دهی می باشند و نیاز به تولید دو مجموعه از صورتهای مالی دارند – یکی در سطح فردی، دیگری در سطح گروهی. علاوه بر این، از سال ۲۰۰۵، شرکت های ذکر شده در بازارهای سهام اروپا می بایستی IFRS را برای تهیه حساب های گروه خود اتخاذ می کردند، در نتیجه نیاز به درخواست قوانین و مقررات حسابداری مختلف هم داشتند: IFRS برای حساب های گروهی و دستورات اروپائی برای حساب های فردی. این مطالعه به بررسی از طریق مطالعه بررسی ارتباط تاثیر تجربی تصویب اجباری IFRS که در سال ۲۰۰۵ شروع شده در کیفیت مطلق و نسبی (اندازه گیری از طریق ارزش ارتباط) از اطلاعات مالی فراهم شده توسط حساب های تلفیقی برای شرکت های فهرست شده در بزرگترین بازارهای سهام در اروپا (لندن ، پاریس و فرانکفورت مبادلات سهام) می پردازد. نتایج نشان دهنده افزایش کیفیت اظهارات تثبیت (ارزش ارتباط) وقتیکه IFRS به تصویب رسید، که درنتیجه تصویب IFRS در اروپا منجر به مطابقت بهتر با اصول حاکمیت شرکت OECD در افشای کیفیت بالا و شفافیت شد. علاوه بر این، افزایش در مازاد کیفیت عرضه شده توسط حساب های گروهی نسبت به حساب های فردی شرکت های مادر، در جائیکه تصویب IFRS  برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی اجباری شود مسلم و قطعی است.

کلمات کلیدی : صورتهای مالی تلفیقی ،  IFRS تصویب ، کیفیت گزارشگری مالی ، بازار سرمایه اروپا

مقدمه:

اطلاعات مالی عمدتا از طریق صورتهای مالی اشخاص (ذکر شده در بازار سرمایه) تامین می شوند. در اکثر موارد    (حداقل در بازارهای بزرگ سهام در اروپا) شرکت های فهرست شده خود دارای یک یا چند شعبه هستند، و در نتیجه (از طریق قانون حسابداری ملی و نیز مقررات سهام مبادله) موظف به تهیه صورتهای مالی تلفیقی برای گروه خود می باشند.

در عین حال، به عنوان اشخاص حقوقی، شرکت ها بصورت قانونی موظف به ارائه صورتهای مالی فردی هستند.    در نتیجه، شرکت های مادر موظف به دوبار گزارش دهی هستند، نیاز به تولید دو مجموعه از صورتهای مالی دارند – یکی در سطح فردی، دیگری در سطح گروهی. علاوه بر این، از اول ژانویه ۲۰۰۵، شرکت های لیست شده در بازارهای سهام اروپا می بایستی IFRS را برای تهیه حساب های گروه خود اتخاذ می نمودند.

در نتیجه، شرکت های مادر اروپائی فقط نیاز به آماده سازی دو مجموعه از صورتهای مالی ندارند، اما همچنین نیاز به اعمال قوانین و مقررات حسابداری مختلف دارند: IFRS برای حساب های گروهی و دستورات اروپائی برای حساب های فردی. بنابراین، سوال زیر مطرح می شود – تاثیر تصویب اجباری IFRS در اتحادیه اروپا در کیفیت مطلق و نسبی   (اندازه گیری شده از طریق ارزش ارتباط) گزارش مالی تلفیقی چیست؟

محیط مناسب برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی تلفیقی در بازار سرمایه، که در آن تصمیم گیری سرمایه گذاران (به عنوان استفاده کنندگان اطلاعات مالی) به طور مستقیم در قیمت سهم نهاد گزارش منعکس می شود. در این زمینه، ارتباط ارزش بازار (به عنوان یک مشخصه اصلی و اساسی از کیفیت اطلاعات مالی) توسط قابلیت اطلاعات مالی برای تصرف یا خلاصه کردن اطلاعات که بر قیمت سهم تأثیر می گذارد (فرانسیس و شیپر، ۱۹۹۹) اندازه گیری می شود.    با  در نظر گرفتن همه این جنبه ها، هدف از این تلاش علمی انجام بررسی مطالعه ای در این ارتباط به منظور بررسی  تاثیر اجباری تصویب IFRS در ۲۰۰۵ در ارزش ارتباط مطلق و افزایشی (و در نتیجه در کیفیت) از اطلاعات مالی عرضه شده توسط گزارش مالی تلفیقی می باشد.با توجه به ارتباط ارزش اطلاعات تلفیقی در انتقال IFRS، یک سری از مطالعات تجربی وجود دارند که ثابت شده باعث افزایش ارزش بازار در ارتباط با تصویب IFRS  می شوند   (Bartov و Jermakowicz و همکاران، ۲۰۰۵ ، بارت و همکاران، ۲۰۰۷؛ لین و Paananen، ۲۰۰۷).

Abstract

In the majority of cases (at least on the large European stock markets) listed companies own one or more subsidiaries and therefore are obligated to a dual reporting, being required to produce two sets of financial statements – one at individual level, the other at group level. Furthermore, as of 2005, companies listed on the European stock markets had to adopt IFRS for the preparation of their group accounts, thus needing also to apply different accounting regulations: IFRS for the group accounts and European directives for individual accounts. This study investigates through an empirical association study the impact of the mandatory adoption of IFRS starting with 2005 on the absolute and relative quality (measured through value relevance) of financial information supplied by the consolidated accounts for companies listed on the largest European stock markets (London, Paris, and Frankfurt stock exchanges). The results show an increase of consolidated statements quality (value relevance) once IFRS were adopted, thus suggesting also that the IFRS adoption in Europe led to better complying with the OECD Corporate Governance Principle of high quality disclosure and transparency. Moreover, we ascertained an increase in the quality surplus supplied by group accounts compared to parent company individual accounts once the IFRS adoption became mandatory for preparing consolidated financial statements.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.