اطلاعیه

مقاله انگلیسی ترجمه شده افشای سرمایه فکری: شواهدی از شرکت های حسابداری انگلستان

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقاله ترجمه شده سرمایه فکری

مقالات ترجمه شده افشا اطلاعات 

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی 

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H420

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Journal of Intellectual Capital

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۶ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۳۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۸ :  افشای سرمایه فکری: شواهدی از شرکت های حسابداری انگلستان

عنوان انگلیسی:

Intellectual capital disclosure: evidence from UK accounting firms

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مقاله بررسی وسعت و کیفیت افشای داوطلبانه سرمایه فکری (ICD) توسط شرکت های حسابداری حرفه ای (PAFs) در انگلستان می باشد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: روش تحقیقاتی که برای این مطالعه اتخاذ شده است، تجزیه و تحلیل محتوا با توجه به افشای سرمایه فکری در گزارش سالانه شرکت، گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت، وب سایت و مصالح به کار گرفته شده است. نمونه ی مورد مطالعه شامل ۲۰ شرکت حسابداری حرفه ای رتبه بندی شده  بر اساس درآمد مالیاتی می باشد. این مقاله نظریه نهادی را به عنوان عدسی های نظری آن تلقی می کند.

یافته ها: یافته های این مقاله نشان می دهد که افشای سرمایه فکری در فرم های مختلف گزارش متفاوت هستند. بیشترین گزارش های افشا مربوط به سرمایه انسانی و کمترین گزارش های افشا مربوط به سرمایه داخلی است. افشای پولی به احتمال زیاد به سرمایه داخلی مربوط می شود، در حالی که افشای تصویری بیشتر مربوط به سرمایه انسانی است.

محدودیت های تحقیق / مفاهیم: اندازه نمونه مطالعه نسبتا کوچک است که منعکس کننده اشباع شدید بازار خدمات حسابداری در انگلستان و سایر کشورها است.تحقیقات آینده می تواند یک مطالعه طولی را برای ردیابی روند اقدامات گزارشگری و در نظر گرفتن رویکرد های روایی و استدلالی  در زمینه ی افشای سرمایه فکری انجام دهد.

اصالت / ارزش:   مطالعات قبلی در زمینه افشای سرمایه فکری به صورتی که که  ICD ها را در شرکت های خدماتی حرفه ای که خود منبع غنی سرمایه انسانی هستند، مورد بررسی قرار داده باشند، وجود نداشت. به علاوه ، این پژوهش از طیف وسیعی از ارتباطات و ارزیابی اطلاعات پولی، غیر پولی، افشای روایی و تصویری استفاده کرد. این پژوهش  ادبیات مربوط به افشای سرمایه فکری و شرکت های حسابداری حرفه ای را توسعه می دهد.

کلیدواژگان: گزارش سرمایه فکری، تئوری نهادی، صنعت حسابداری

۱-مقدمه

هدف این مقاله مشارکت در یک شناخت تجربی از افشاء سازی سرمایه فکری  (ICD) در موسسات حسابداری حرفه‌ای  (PAF ها) در انگلستان و اندازه‌گیری ارتباط تجربی آنها است. این مساله با بررسی تکنیک‌های ICD در ۲۰ موسسه حسابرسی بزرگ به دست می‌آید که ارائه دهنده خدمات مرتبط با حسابداری در انگلستان هستند. این وظیفه برعهده سرمایه فکری (IC) است که نقش آن تعیین استراتژی سازمانی و ایجاد ارزش است. امروزه کسب و کارها به طور فزاینده ای، به جای تولید سنتی ثروت با استفاده از دارایی های محسوس و صنعتی، به منابع دانش محور وابسته هستند (ریکری، ۲۰۰۸). تام (۲۰۰۲، ص ۲۵۸) پیشنهاد می دهد که ” ایجاد دارایی های نامحسوس از طریق بهبود شهرت و افشاء سازی که بر درک خارجی از شهرت تاثیر می گذارد، رخ می دهد”.

      PAF ها به سه دلیل برای این تحقیق انتخاب شدند. ابتدا اینکه ماهیت دانش محور ،کار مشاوره نیاز به تولید منابع فکری دارد. در نتیجه، انتظار می رود PAF ها مکان های غنی IC باشند. دوما موسسات یک ماموریت منفعت عمومی مشخص را (دلاپورتاس و داون پورت، ۲۰۰۸؛ لی، ۱۹۹۵؛ میشل و همکاران، ۱۹۹۴)، در تهیه حسابرسی مستقل و خدمات تضمینی آنها، که خط خدماتی اصلی برای صنعت حسابداری است، محقق می کنند. نقش منافع عمومی با به عهده گرفتن یک برنامه حسابرسی و تضمینی انجام می شود که توسط مشتری مشخص می شود، اما برای منفعت سرمایه گذاران، کارکنان، قانونگذاران و سایر اشخاص ثالث ذینفع است. در نتیجه، حسابرس به عنوان یک نماینده قانونی عمل می کند و به دلیل شهرت در بازار، به عنوان یک شخص ثالث مستقل و کاردان، قانونی بودن را به مشتریان القا می کند. هدف PAF ها این است که، با امکان تولید شبه اجاره  که آنها را قادر می سازد تا یک حق بیمه را برای خدماتشان که وابسته به تامین کنندگان با کیفیت پایین تر است، بپردازند، شهرت شان را تقویت کنند (آرونادا، ۱۹۹۹؛ داف، ۲۰۰۹). این شبه اجاره ها منجر به حداکثر رسیدن IC ها و سهم سهامداران می شود. سوما صنعت حسابداری تعداد زیادی از فارغ التحصیلان را هر سال آموزش می دهد و سرمایه انسانی را به صنعت اضافه می کند. این سرمایه گذاری در آموزش، همانند تاثیر آن روی اقتصاد انگلستان قابل توجه است.

Abstract:

Purpose: The purpose of this paper is to examine the extent and quality of voluntary intellectual capital disclosures (ICD) by professional accounting firms (PAFs) in the UK.

Design/methodology/approach: The research method adopted for this study is content analysis considering the ICD in firms’ annual reports, corporate social responsibility reports, websites and recruitment materials. The sample for this research is based on 20 PAFs ranked by fee income. The paper employs institutional theory as its theoretical lens.

Findings :The findings of this paper show that ICDs vary across different forms of reports. The most frequently reported disclosure category is human capital, while the least reported category is internal capital. Monetary disclosures are most likely to relate to internal capital, while pictorial disclosures are most likely to relate to human capital.

Research limitations/implications: The sample size of the study is relatively small reflecting the extreme market concentration of accounting services in the UK and internationally. Future research can conduct a longitudinal study to capture the trend of reporting practices and consider narrative and discursive approaches to ICD.

Originality/value: No previous studies of intellectual capital (IC) disclosure have considered ICDs in professional service firms that are in themselves rich sources of human capital. Furthermore, the investigation uses a wide range of communications and assesses monetary, non-monetary, narrative and pictorial disclosures. This research extends both the IC disclosure and PAFs’ literatures.

Keywords: Intellectual capital reporting, Institutional theory, Accounting industry

Introduction

This paper aims to contribute to the empirical understanding of intellectual capital disclosure (ICD) within professional accounting firms (PAFs) in the UK and quantify their empirical relationship. This is achieved by investigating the ICD practices of the largest 20 professional service firms (firms) providing accounting-related services in the UK. Significant recognition has been given to the role intellectual capital (IC) plays in determining organisational strategy and value creation. Businesses today are increasingly dependent on knowledge-based resources, rather than on the traditional production of wealth using industrial, tangible assets (Ricceri, 2008). Toms (2002, p. 258) suggests that “intangible asset creation occurs through enhanced reputation and disclosure influences the external perception of reputation”.

PAFs are chosen for the purposes of this investigation for three reasons. First, it is the knowledge-intensive nature of advisory work that requires the production of intellectual resources. Consequently, PAFs are expected to be rich sites of IC. Second, firms also fulfil a significant public interest mission (Dellaportas and Davenport, 2008; Lee, 1995; Mitchell et al., 1994), in their provision of independent audit and assurance services, which is a core service line for the accounting industry. The public interest role is performed by undertaking an audit and assurance exercise funded by the client, but for the benefit of investors, employees, regulators and other interested third parties. Consequently, the auditor acts as a legitimacy agent and, by virtue of their reputation in the market, as acompetent and independent third party convey legitimacy to their client. PAFs aim to enhance their reputation, allowing the production of quasi-rents that enable them to charge a premium for their services relative to lower quality suppliers (Arruňada, 1999; Duff, 2009). These quasi-rents allow the maximisation of IC and partner equity. Third, the accounting industry trains large numbers of graduates each year, adding to the industry’s human capital.