اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مروری بر مطالعات آموزش حسابداری

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده تحقیقات حسابداری

مقالات ترجمه شده آموزش حسابداری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H320

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Accounting Education

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۳۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۶۰ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۹۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : مروری بر مطالعات آموزش حسابداری

عنوان انگلیسی:

Accounting education literature review

چکیده فارسی:

این مقاله مروی بر مطالعات آموزش حسابداری شامل ۱۰۸ مقاله منتشر شده در شش نشریه در سال ۲۰۱۶ است: (۱) مجله آموزش حسابداری ، (۲) آموزش حسابداری، (۳) پیشرفت در آموزش حسابداری، (۴) دیدگاه های جهانی در مورد آموزش حسابداری، (۵) مسائل مربوط به آموزش حسابداری و (۶) مجله اساتید حسابداری این مقاله با ساماندهی و خلاصه کردن جدیدترین مطالعات قبلی در مورد آموزش حسابداری به روز رسانی شده است مقالات طبق دسته بندیه های سنتی آموزش به پنج بخش طبقه بندی شده است (۱) برنامه درسی و آموزش، (۲) آموزش در قلمرو محتوا، (۳) تکنولوژی آموزشی، (۴) دانش آموزان و (۵) اساتید. پیشنهاداتی برای تحقیق در همه زمینه ها ارائه شده است. مقالاتی که منابع آموزشی و موارد منتشر شده در شش نشریه مجله را در طی سال ۲۰۱۶ ارائه می دهند، در فهرست های مندرج مناسب در پیوست طبقه بندی شده اند.

Abstract

This review of the accounting education literature includes 108 articles published during 2016 in six journals: (1) Journal of Accounting Education, (2) Accounting Education, (3) Advances in Accounting Education, (4) Global Perspectives on Accounting Education, (5) Issues in Accounting Education, and (6) The Accounting Educators’ Journal. This article updates prior accounting education literature reviews by organizing and summarizing recent contributions to the accounting education literature. Articles are categorized into five sections corresponding to traditional lines of inquiry: (1) curriculum and instruction, (2) instruction by content area, (3) educational technology, (4) students, and (5) faculty. Suggestions for research in all areas are presented. Articles presenting instructional resources and cases published in the same six journals during