اطلاعیه

مقاله ترجمه شده اصلاحات بخش دولتی و مشارکت بخش خصوصی دولتی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی

مقالات ترجمه شده حسابداری دولتی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H314

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Accounting Forum

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۳ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۸۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۷ : اصلاحات بخش دولتی و مشارکت بخش خصوصی دولتی (خصولتی ها) : مرور و برنامه ریزی تحقیقاتی

عنوان انگلیسی:

Public sector reforms and public private partnerships: Overview and research agenda

چکیده فارسی:

هدف این سرمقاله این است که موضوع خاصی را معرفی کرده و و رهنمودهای خود را در آن بیان کند.. این مسئله ویژه در انجمن حسابداری با هدف تحریک برای انجام تحقیقات بین رشته ای و انتقادی در زمینه اصلاحات بخش دولتی ، بخصوص در زمینه مشارکت شرکت های دولتی-خصوصی و دیگر سازمان های بخش دولتی انجام شده است. این سرمقاله همچنین به دنبال فراهم کردن یک برنامه تحقیقاتی و ارائه جهت گیری های جدید در این زمینه ، با در نظر گرفتن ابهامات فرم های سازمان های ترکیبی و پیچیدگی های انجام اصلاحات در زمینه حسابداری و حسابرسی است.

کلیدواژگان: مشارکت های خصوصی دولتی، سازمان های ترکیبی، اصلاحات حسابداری و حسابرسی

Abstract

The purpose of this editorial paper is to introduce the special issue and outline its major themes. This special issue of Accounting Forum aims to stimulate interdisciplinary and critical research on public sector reforms, particularly in the context of Public Private Partnerships and other public sector organisations. The editorial also seeks to provide a research agenda and new directions for more research in the field, considering the ambiguities of this hybrid organisational forms and the complexity of accounting and accountability reforms.