اطلاعیه

مقاله ترجمه شده رویه های حسابداری الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:h138

قیمت فایل ترجمه شده ۱۶۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۴ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده رویه های حسابداری الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط کشور غنا

عنوان انگلیسی:

E-Accounting Practices among Small and Medium Enterprises in Ghana

چکیده فارسی:

در این مقاله به جستجو پیرامون رویه های حسابداری الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) کشور غنا می پردازیم و نگاهی هم به انتظارات، واقعیت ها و موانع موجود بر سر راه پذیرش حسابداری الکترونیک می اندازیم. در روش‌شناسی این طرح تحقیق، نمونه ای از SMEها استفاده می شود که بصورت منظمی از سرتاسر کشور غنا انتخاب شده اند. یافته ها نشان می دهد که SMEها برای تولید اطلاعات حسابداری از نرم‌افزارهای حسابداری استفاده می کنند. اهمیت این مقاله بخاطر مباحثی است که در زمینه رویه های حسابداری الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط در کشور غنا مطرح می شود.

مقدمه

امروزه حسابداری نقشی حیاتی در پیروزی و شکست موسسات تجاری دارد. ثبت، تجزیه و تحلیل، کنترل و ارزیابی شرایط مالی شرکت ها، تهیه اسناد لازم برای اهداف مالیاتی، پشتیبانی اطلاعاتی از بسیاری اهداف سازمانی دیگر و … از مسئولیت های سیستم های حسابداری به شمار می رود. شرکت ها پیش از ظهور کامپیوترهای شخصی، برای ردیابی اطلاعات مالی به روش های دستی محدود بودند. بنا به تحقیقات Tavakolian (1995)، اجزای تشکیل دهنده سیستم های حسابداری دستی عبارتند از: دفاتر کل کاغذی، ماشین های تایپ و ماشین حساب ها. در این سیستم ها برای نوشتن فاکتورها و صدور چک از ماشین های تایپ استفاده می کردند و تمام محاسبات را بوسیله ماشین حساب انجام می دادند. احتمال بروز خطا در این سیستم وجود داشت و امکان داشت این خطاها برای مدتی نیز از دیده ها پنهان بماند. اما مثل بسیاری صنایع دیگر، صنعت حسابداری نیز ناگهان با آمدن کامپیوترهای شخصی دگرگون شد. هم اکنون سیستم حسابداری کامپیوتری قادر است اطلاعات مالی را بصورت کارایی مدیریت نماید؛ اما ارزش واقعی سیستم حسابداری علت دیگری دارد؛ ارزش واقعی سیستم حسابداری به این خاطر است که قادر است گزارش های فوری درباره وضعیت شرکت تهیه نماید. حال رویه های حسابداری الکترونیک چیست؟

اصطلاح حسابداری الکترونیک، یک سیستم حسابداری را توصیف می کند که برای ثبت و پردازش اطلاعات مالی یک سازمان بر فناوری های کامپیوتری متکی است. در ادبیات برای توصیف حسابداری الکترونیک دو اصطلاح دیگر مورد استفاده قرار گرفته است: سیستم حسابداری مبتنی بر کامپیوتر و سیستم اطلاعاتی حسابداری (AIS). Stefanou در سال ۲۰۰۶، دریافت علیرغم اینکه عملکرد یک سیستم اطلاعاتی حسابداری مستلزم وجود کامپیوتر نیست و نیازی به کامپیوتری کردن عملکرد حسابداری وجود ندارد، اما اصطلاح AIS عمدتا برای توصیف AIS مبتنی بر کامپیوتر استفاده می شود. در این تحقیق، اصطلاح حسابداری الکترونیک و سیستم اطلاعات مالی به سیستمی اتلاق می شود که برای اجرای عملکردهای سیستم اطلاعاتی‌اش، متکی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) است.

Abstract

This study explores the e-accounting practices among SMEs in Ghana. The study also looks at the expectations, realities and barriers in adopting e-accounting. The research design is based on a survey methodology using a sample of systematically selected SMEs throughout the country. The findings reveal that SMEs put in place accounting softwares to generate their financial information. The main value of this paper is the discussion of e-accounting practices of SMEs in Ghana.

 INTRODUCTION

 Accounting plays a critical role in the success or failure of contemporary business institutions. Accounting systems are responsible for recording, analysing, monitoring and evaluating the financial condition of companies, preparation of documents necessary for tax purposes, providing information support to many other organizational functions, and so on. Prior to the advent of personal computers, businesses were limited to manual methods for keeping track of financial data. According to Tavakolian (1995), the manual accounting systems consisted of paper ledgers, typewriters and calculators. Typewriters were used to type invoices and cheques, and all calculations were performed using calculators. However, with this system it was possible for errors to be introduced into the data since they could go undetected for quite some time. Like many other industries, the accounting industry changed with the arrival of personal computers. A computerized accounting system is able to handle financial data efficiently, but the true value of an accounting system was that it was able to generate immediate reports regarding the company. What is therefore e- accounting practice? E-Accounting refers to Electronic Accounting, a term used to describe an accounting system that relies on computer technology for capturing and processing financial data in organizations. In the literature, two more terms have been used to describe E- accounting: computer-based Accounting System and Accounting Information System (AIS). Stefanou (2006) observed that although accounting information system does not require a computer to function, the computerisation of the accounting function, the term AIS is used primarily to denote the computer-based AIS. In this study the terms EAccounting and financial information system are used to refer to any accounting system that depends on Information and Communication Technology (ICT) for performing its information system functions

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.