اطلاعیه

مقاله ترجمه شده نظریه ساختاردهی در تحقیقات حسابداری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h120

قیمت فایل ترجمه شده ۱۹۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۹

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۶ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده نظریه ساختاردهی در تحقیقات حسابداری : کاربردها وکاربردپذیری

عنوان انگلیسی:

Structuration theory in accounting research : Applications and applicability

چکیده فارسی:

از وقتی که نظریه ساختاردهی Giddens  (ST) حدود ۲۵ سال قبل در داخل مطالب حسابداری معرفی شده است، موقعیت خود را تحکیم بخشیده است، بعنوان یکی از مدارس اصلی تفکر بکار رفته در کشف حسابداری بعنوان پدیده سازمانی، اجتماعی و سیاسی. هدف این تحقیق، بررسی این است که چگونه ST در این مقاله بزرگ،  اجرا شده است و می تواند اجرا شود. روی هم رفته بررسی ۶۵ مقاله منتشر شده بیان می کند که نه تنها ST در چالش برانگیختن فرضیه های مشخصات “ذاتی و کاربردی” سیستم های حسابداری و همینطور مشخص کردن پروژه اصلی سهیم بوده، بلکه همچنین به گسترش دیدگاه های نظری متناوب نیز کمک کرده است. با اینحال بررسی ما چندین محدودیت نیز ارائه کرده است. این محدودیت ها متشکل از این هستند که جامعه حسابداری واقعا بعنوان یک مجموعه در گسترش یک درک ساختاردهی شناسی شیوه های حسابداری کار نکرده است. ما همچنین کشف کرده ایم که محققان حسابداری تاکنون یک درک متقابل از اینکه چگونه ST را تفسیر کنیم، گسترش نداده اند (یعنی نامشخصات مفهومی و حتی متناقضاتی وجود دارد)، یا چگونه ST را بصورت روشی منظم در پروژه تجربی بکار ببریم. بر مبنای این محدودیت ها و شناسایی تعدادی از “نقاط سیاه” در مطلب، ما چندین مسیر برای تلاش های علمی آینده پیشنهاد می کنیم.

واژه های کلیدی: انتقادی، اجتماعی، Giddens، نظریه ساختاردهی، بررسی مطلب

مقدمه

یک چهارم قبل از قرن، Roberts and Scapens (1985) نظریه ساختاردهی Giddens (ST) را در داخل رشته حسابداری معرفی کردند، از آن موقع یک خروجی مداوم و حتی در حال رشد از این نوع کارها بوده است. درواقع، امروزه مطالب حسابداری مطلع از –ST شامل تعداد ۶۵ مقاله منتشر شده است و تبدیل به یکی از رویکردهای “حساس” برجسته بکار رفته در کشف حسابداری بعنوان یک پدیده سازمانی، اجتماعی و سیاسی شده است (Busco, 2009؛ Coad and Herbert, 2009؛ Englund و سایرین ۲۰۱۱). اخیرا در مورد گذشته، حال و آینده مقالات حسابداری مبتنی برST مورد بحث قرارگرفته است، با یک تمرکز اصلی برروی اشتراکات و محدودیت های اصلی این مطلب در رابطه با جریانهای تفسیری و انتقادی تحقیقات حسابداری. در موردهای دیگرپروژه های حسابداری این مطلب را بایک تمرکز برروی دامنه ها و موضوعات تجربی بخصوص بررسی کرده اند، همچون بحث Ahrens and Chapman (2007) در موضوعات ذی حسابی و بحث Meira و سایرین (۲۰۱۰) در رابطه با روابط بین شرکتی (همچنین Busco, 2009؛ Scapens, 2006) را ببینید.

در مقابل این بررسی های قبلی، ما توجه مان را برروی راههای (مختلف) که پژوهشگران حسابداری بکار برده اند یعنی در زمان انجام پژوهش حسابداری مطرح کرده و برروی  ST ادامه داده اند. بطور ویژه اهداف اینها هستند: (۱) برای ارزیابی اینکه چگونه این مطلب، مفاهیم و فرضیه های کلیدی ST  به لحاظ نظری و متدلوژی بکار برده است، و تحلیل اینکه نا چه اندازه جامعه حسابداری بعنوان یک جمع برای سرمایه گذاری برروی این ایده های اصلی کار کرده است و (۲) کشف پتانسیل های نسبتا ناشناخته در مطالب ST حسابداری گرا و مبتنی بر این فرصت های شناخته شده برای تحقیقات بعدی است.

روی هم رفته تحلیل مبرم را در مورد چگونگی بکاربردن ST، چهار موضوع اصلی را ارائه می دهد که بازتاب بزرگ و تاحدی تغییرات تعجب آوری در مطالب را دارند. این چهار زمینه: (۱) چگونه مفاهیم اصلی منحصربفرد ST در یک زمینه حسابداری ذکر و تفسیر شده است، (۲) استراتژی های تحقیق در زمان بکارگیری ST در پروژه حسابداری اتخاذ شده است، (۳) چگونه پژوهشگران حسابداری داده های مربوطه را جمع آوری کرده اند و فرآیندهای ساختاردهی را تحلیل کرده اند و (۴) چگونه جامعه حسابداری بعنوان یک اجتماع در سرمایه گذاری برروی این ایده ها و فرضیه های ST کار کرده است.

Abstract

Ever since Giddens’ structuration theory (ST) was introduced into the accounting literature some 25 years ago, it has strengthened its position as one of the major schools of thought used to explore accounting as organizational, social and political phenomena. The purpose of this study is to review how ST has been applied, and can be applied, in this sizeable literature. Overall, the review of some 65 published papers, suggests that not only has ST contributed to challenge the assumptions of ‘inherent and functional’ features of accounting systems per se characterizing mainstream research, but also to develop other alternative theoretical perspectives. However, our review also suggests several limitations. These include that the accounting community has not really worked as a collective to develop a structurationist understanding of accounting practices, and that most researchers remain largely uncritical to ST as a theory. We also find that accounting scholars have not yet developed a mutual understanding of how to interpret ST (i.e. there are conceptual unclarities and even inconsistencies), or how to apply ST methodologically in empirical research. Based on these limitations, and the identification of a number of ‘black spots’ in the literature, we suggest several directions for future scholarly effort.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.