اطلاعیه

مقاله ترجمه شده محتوای اطلاعات گزارش حسابرسی و ارائه خدمات غیر حسابرسی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:h69

قیمت فایل ترجمه شده  ۱۸۵۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۴

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۱

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده محتوای اطلاعات گزارش حسابرسی و ارائه خدمات غیر حسابرسی: شواهدی از تصمیم گیری های اعطای وام اسپانیایی

عنوان انگلیسی:

Audit report information content and the provision ofnon-audit services: Evidence from Spanish lending decisions

چکیده فارسی:

این مطالعه به بررسی این موضوع می پردازد که آیا استقلال اقتصادی حسابرس بر اطلاعات محتوایی گزارش حسابرسی سودآور بودن شرکت در تنظیمات اروپا تأثیر می گذارد یا خیر. آزمایشی را انجام دادیم که در آن۸۰متصدیاسپانیایی باتجربهازدومینبانک بزرگ تجاریاروپابه بررسیدرخواست وام تحت دو سناریو اعطای وام پرداختند: (۱) یک وام گیرنده بالقوه یک عقیده فاقد صلاحیت را دریافتمی کندو(۲) یک وام گیرندهبالقوهیک عقیده دارای صلاحیت را دریافت

می کند.

استقلال مالی حسابرس، بر حسب ارائه خدمات غیر حسابرسی (NAS) حساب می شود، دستکاری شده (عدم وجود در مقابل وجود قابل توجهNAS). متوجه شدیم که یک گزارش حسابرسی سودده واجد شرایط به عنوان یک سیگنال هشدار دهنده اولیه تفسیر شده است (مجازات مرگ). با این حال، تأمین NAS به عنوان یک مکانیسم دوم عمل می کند که تنها شک متصدیان حرفه ای وام را در مورد صلاحیت نداشتن اما تغییر یافته سناریو گزارش سودد آوری را فعال می کند.

بنابراین، ما شواهدی را یافتیم که نشان می دهد که تاثیر منفی بالقوه عدم درک از استقلال حسابرس بستگی به ماهیت گزارش حسابرسی دارد. یافته های ما دارای پیامدهای مهمی برای تنظیمات اروپاست، که در حال حاضر در نظر دارد یک چارچوب حسابرس مقررات استقلال مشابه با ایالات متحده آمریکا ایجاد کند.

کلمات کلیدی:محتوای اطلاعات گزارش حسابرسی ، استقلال حسابرس ، هزینه های غیر حسابرسی در حال انجام T نظرات در مورد سودآوری شرکت

ترجمه بخشی از مقاله انگلیسی

۵. نتیجه گیری

این مقاله به بررسی این می پردازد که آیا اثر منفی بالقوه عدم درک از استقلال حسابرس بستگی به ماهیت گزارش حسابرسی دارد یا نه. براساس پاسخ ۸۰ متصدی اسپانیایی، مشاهده می کنیم که تاثیر استقلال اقتصادی حسابرس، به عنوان اثر ارائه NAS در توصیه اعطای وام تعریف شده ، با نوع سودآور بودن حسابرس که یک وام گیرنده دریافت می کند متفاوت است.  یک وام گیرنده که یک ایده غیرقابل قبول اما تغییر یافته را دریافت می کند منعکس کننده توجه حسابرس در مورد توانایی وام گیرنده برای ماندن است، وابستگی اقتصادی حسابرس دارای اثر منفی بر درک متصدیان در مورد ریسک بازپرداخت وام گیرنده می باشد. این، به نوبه خود، بر توصیه های متصدیان وام تاثیر می گذارد.

از سوی دیگر، اگر وام گیرنده نظر واجد شرایطی را  دریافت کند که منعکس کننده توجه حسابرس نه تنها در توانایی شرکت برای باقی ماندن بلکه به طور کلی در خروج صورتهای مالی ‘از اصول حسابداری، استقلال اقتصادی حسابرس هیچ تاثیر قابل توجهی در ‘ارزیابی ریسک متصدیان وام  و توصیه های اعطای وام نخواهد داشت، نشان می دهد که چنین ایده ای به خودی خود برای حسابرسان  کافی است تا حتی در مورد استقلال حسابرسان نگران نباشد.

یافته های ما نشان می دهد که متصدیان وام گزارش حسابرسی واجد شرایطی را به عنوان مکانیزم اولین سفارش / فیلتر مشاهده می کنند که به عنوان یک سیستم هشدار دهنده عمل می کند. در واقع، این سیگنال هشدار دهنده دارای شدت بالائی است که تاثیر آن بر تصمیم گیری متصدی وام درجه استقلال اقتصادی حسابرس را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

همچنین این نتایج نشان می دهد که استقلال اقتصادی حسابرس به عنوان یک مکانیسم مرتبه دوم که تنها شک و تردید متصدیان وام را هنگامی که حسابرس گزارش حسابرسی فاقد صلاحیت اما اصلاح شده ای را  صادر می کند مشاهده شده است.  تحقیق ما به روز است از آنجائیکه تنظیم کننده های اروپایی در حال حاضر امکان ایجاد یک چارچوب مقررات استقلال حسابرسی را شبیه به چیزی که در ایالات متحده به تصویب رسیده را در نظر می گیرد (حکومت جهانی در مدیریت پژوهش و حسابرسی، ۲۰۱۱، هامفری و همکاران، ۲۰۱۱).

دیگر مفهوم نتایج ما ارتباط بین حسابرسان و مشتریان که از لحاظ مالی مضطرب هستند را تحت تاثیر خود قرار می دهد. با توجه به نتایج بدست آمده، به منظور اجتناب پیش آمدن اولین برداشت منفی، حسابرس و مشتری احتمالا باید به بحث در مورد آشکار نمودن مسئله توجه در پانوشت صورتهای مالی، به جای صدور گزارش توجه واجد شرایط بپردازند. با این حال، تصور نادرستی از عدم صداقت و یا عدم یکپارچگی، همانطور که توسط گزارشهای توجه واجد شرایط نشان داده شد، به احتمال زیاد به کاهش برنامه های کاربردی وام منجر می شود. برای یک شرکت در دشواری های مالی، این می تواند مجازات از بین رفتن کلی آن را داشته باشد ‘(ICAEW ، ۲۰۰۹). از آنجا که دسترسی به اعتبار برای بقای تجارت مهم است، توصیه ما برای وام گیرندگانی که با نگرانی عدم قطعیت مواجه هستند این است که آنها را در زیرنویس صورتهای مالی آشکار کنند، از خرید NAS جلوگیری کنند و ارتباطات شفافشان با حسابرسان را حفظ نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.