اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه ویژگی های شرکت حسابرسی و کیفیت حسابرسی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۳۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و ۴۸ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H471

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Managerial Auditing Journal

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۳۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۸ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۳۹۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  روابط بین ویژگی های شرکت حسابرسی و شاخص های ویژه کیفیت حسابرسی: یک متا آنالیز

عنوان انگلیسی:

The associations between audit firm attributes and audit quality-specific indicators: A meta-analysis

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: هدف این مطالعه بررسی روابط بین ویژگی های شرکت حسابرسی (به عنوان مثال اندازه شرکت حسابرسی، خدمات غیر حسابرسی ، تخصص صنعتی حسابرس و دوره تصدی حسابرس) و شاخص های ویژه کیفیت حسابرسی می باشد. همچنین بررسی این موضوع است که آیا این روابط با عوامل دیگری مانند سیستم حقوقی و محیط کاری در آمریکا و غیر آمریکا تعدیل می شوند.

طراحی / روش شناسی / روش: روش هانتر و همکاران. (۱۹۸۲) به عنوان یک روش متاآنالیز برای آزمون فرضیه های پژوهش و دستیابی به اهداف مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد. مجموعه ای از ۷۱ مقاله منتشر شده از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۷ مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها: بین تمام ویژگی های شرکت حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه بر این، رابطه ی بین تمام ویژگی های شرکت حسابرسی و کیفیت حسابرسی توسط شاخص های کیفیت حسابرسی تعدیل می شود. به علاوه ، این روابط با متغیرهای دیگر نظیر مطالعات آمریکایی و غیر آمریکایی، دوره های قبل از SOX و پس از SOX، سیستم حقوقی، قدرت حسابرسی و استانداردهای گزارشگری و طبقه بندی کشور (کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه) تعدیل می شوند.

محدودیت های تحقیق / مفاهیم: تعداد مطالعات برای برخی از متغیرها کافی نیست و بنابراین نتایج باید با احتیاط تعمیم داده شوند. علاوه بر این، مطالعاتِ تجزیه و تحلیل شامل چندین شاخص است ، پس تعداد مطالعات برای الحاق سایر عوامل در متاآنالیز (مثلا تجربه و اعتبار  شرکت حسابرسی) ناکافی است.

اصالت / ارزش: این مطالعه با ارائه شواهد تجربی از روابط بین مجموعه ای از ویژگی های شرکت حسابرسی و کیفیت حسابرسی با استفاده از روش متا آنالیز، به تحقیقات مرتبط با کیفیت حسابرسی کمک می کند. مهمتر از همه، این مطالعه شواهدی را در مورد عواملی که این روابط را تعدیل می کنند، ارائه می دهد.

کلمات کلیدی: تخصص صنعتی حسابرس، کیفیت حسابرسی، اندازه شرکت حسابرسی، متا آنالیز، خدمات غیر حسابرسی، دوره ی همکاری مشتری و حسابرس

۱.مقدمه

هدف از فرآیند حسابرسی بررسی این موضوع می باشد که آیا اعداد و توصیف های موجود در گزارش مالی، نتایج عملیاتی و وضعیت مالی شرکت را به صورت واقعی و منصفانه ارائه می دهد. کیفیت حسابرسی پیشرفته باعث افزایش اطمینان به صحت نتایج مالی گزارش شده می شود، در حالی که سطح پایین کیفیت حسابرسی باعث کاهش کیفیت سود می شود (چیه-یینگ و همکاران،۲۰۰۸). کیفیت حسابرسی پایین منجر به پیامدهای منفی مختلفی می شود که بر سرمایه گذاران، کارکنان، مشتریان و تامین کنندگان تأثیر می گذارد و در پی آن موجب زیان های وسیعی برای کشورها و افراد می شود. به عنوان مثال، در سال ۱۹۹۱، شش شرکت حسابرسی در ایالات متحده آمریکا در دفاع از خود و حل و فصل پرونده ها علیه خود متحمل هزینه ۴۴۷ میلیون دلاری شدند (آرنس و همکاران، ۲۰۰۰). آرتور آندرسن در سال ۲۰۰۹ به شرکت انرون ۴۰ میلیون دلار پرداخت کرد. طلب کاران برای وصول مطالبات خود ادعا می کنند که شرکت های حسابرسی در حسابرسی و مشاوره در تجارت انرژی غفلت کرده اند، که موجب ورشکستگی آنها شده است (بلومبرگ، ۲۰۰۳). شرکت  PricewaterhouseCoopers (PwC) ، بزرگترین شرکت حسابداری در جهان، با یک پرونده ۲ میلیارد دلاری مرتبط با تقلب در سرمایه گذاری ۶۵ میلیارد دلاری شرکت رکورد برنارد مدافف، Aldrick (2009) مواجه شد. از برخی از این رسوایی های مالی می توان از طریق افزایش کیفیت حسابرسی اجتناب کرد یا آنها را کاهش داد.

مطالعات قبلی، جوانب مختلفی از چندین ویژگی موثر شرکت حسابرسی بر کیفیت حسابرسی با هدف اصلی تامین و تهیه ی مبنا و اساسی برای افزایش کیفیت حسابرسی شناسایی کرده اند. برخی از مطالعات یک عامل منحصر به فرد را مورد آزمون قرار می دهند در حالی که سایر مطالعات، عوامل متعددی را در نظر می گیرند. از همه مهم تر این که، این مطالعات در ویژگی ها و مشخصاتی مانند اندازه ی نمونه، شاخص های به کار برده شده، کشور و بازه ی زمانی، متفاوت و متنوع هستند. بنابراین، بازبینی و بررسی های روایتی، مبهم و گمراه کننده هستند زیرا محققان مختلف به دلیل اختلاف و انحراف در این ویژگی ها و مشخصات، ممکن است به نتایج مختلف و متفاوتی در مورد مجموعه ای از مطالعات برسند (هانتر و اشمیت ۱۹۹۰).

۷.نتیجه گیری

این پژوهش، به بررسی رابطه بین چهار مورد از ویژگی های شرکت حسابرسی (AFS، NAS، IND و AT) و شاخص های خاص کیفیت حسابرسی می پردازد. همچنین بررسی می کند که آیا این روابط توسط متغیرهای دیگر تعدیل می شوند یا خیر (به عنوان مثال شاخص هایی از کیفیت حسابرسی، مطالعات آمریکایی در مقابل مطالعات غیر آمریکایی، قدرت استانداردهای حسابرسی و گزارشگری، سیستم حقوقی، محیط قبل از SOX و پس از SOX و طبقه بندی کشور (کشور های توسعه یافته یا در حال توسعه)). یافته های پژوهش نشان می دهد که بین چهار ویژگی شرکت حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. این نتایج نشان می دهد که کیفیت حسابرسی با افزایش سطح ویژگی های شرکت حسابرسی افزایش می یابد.

Abstract:

Purpose: This study aims to investigate the associations between audit firm attributes (i.e. audit firm size, non-audit services, auditor industry specialization and auditor-client tenure) and specific indicators of audit quality. It also aims to test whether these relationships are moderated by a set of other factors like legal system and US versus non-US settings.

Design/methodology/approach: The method of Hunter et al. (1982) is used as a meta-analysis technique to test the study hypotheses and achieve the study aims. A total of 71 published papers from 1992 to 2017 are included.

Findings: There are significant positive relationships between all audit firm attributes and audit quality. Additionally, the associations between all audit firm attributes and audit quality are moderated by proxies for audit quality. Furthermore, these associations are moderated by other variables, such as US and non-US studies, pre-SOX and post-SOX periods, the legal system, the strength of auditing and reporting standards and country classification (developed or developing country).

Research limitations/implications: The number of studies is insufficient for some variables, and therefore, the results should be interpreted with caution. In addition, the analyzed studies include several proxies, and thus, the number of studies is inadequate for the incorporation of other factors in the meta-analysis (e.g. audit firm experience and audit firm reputation).

Originality/value: This study contributes to audit quality research by providing empirical evidence of the associations between a specific set of audit firm attributes and audit quality using the meta-analysis method. More importantly, the study provides evidence on factors that moderate these associations.

Keywords:: Auditor industry specialization, Audit quality, Audit firm size, Meta-analysis, Non-audit services, Auditor-client tenure

Introduction

The audit process aims to determine whether the numbers and descriptions included in financial reporting fairly represent a firm’s true financial position and its operating results. Enhanced audit quality improves confidence in the accuracy of reported financial results, whereas a low level of audit quality results in decreased earnings quality (Chih-Ying et al., 2008) . Low audit quality leads to various additional negative outcomes that impact investors, employees, customers and suppliers and, consequently, cause vast losses to countries and individuals. For instance, in 1991, six audit firms in the USA suffered US $447mn in defending themselves and settling the cases against them (Arens et al., 2000). In 2009, Arthur Andersen paid US$40mn to Enron Corp. creditors to settle claims that the accounting firm was negligent in auditing and advising the energy trader, which collapsed in bankruptcy in 2001 (Bloomberg, 2003). PricewaterhouseCoopers (PwC), the world’s biggest accountancy firm, faced a US$2bn lawsuit linked to Bernard Madoff’s record US $65bn investment fraud Aldrick (2009). Some of these financial scandals can be avoided or reduced by enhancing audit quality.

Prior studies have addressed different aspects of several audit firm attributes affecting audit quality with the main objective of providing a basis for enhancing audit quality. Some studies test the impact of a single factor, whereas others consider multiple factors. More importantly, these studies may differ in characteristics such as sample size, proxies used, country and time period. Narrative reviews may, therefore, be confusing and misleading because different researchers may reach different conclusions about a set of individual studies because of variations in these characteristics (Hunter and Schmidt, 1990).

۷.Conclusion

This study examines the associations between four audit firm attributes (AFS, NAS, IND and AT) and specific indicators of audit quality. It also tests whether these relationships are moderated by other variables (i.e. proxies for audit quality, US versus non-US studies, strength of auditing and reporting standards, legal system, pre-SOX and post-SOX settings and country classification (developed or developing country)). The findings reveal significant positive relationships between all four audit firm attributes and audit quality. These results indicate that audit quality increases with the increase in the level of the audit firm attributes.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده حسابرسی

مقالات ترجمه شده کیفیت حسابرسی

مقالات ترجمه شده درباره تخصص مالی

مقالات انگلیسی حسابداری مالی با ترجمه