اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تاثیرات شوک های مخارج دولت بر تعادل حساب تجاری در کره

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات علوم اقتصادی

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده حسابداری دولتی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H277

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Review of Economics and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۱۹ صفحه فایل WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۶۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۸ : تاثیرات شوک های مخارج دولت بر تعادل حساب تجاری در کره

عنوان انگلیسی:

The effects of government spending shocks on the trade account balance in Korea

چکیده فارسی:

این مقاله تاثیرات سیاست مالی را بر تراز حساب تجاری در کشور کره با استفاده از مدلهای اتورگرسیو برداری اقتصاد (VAR) مورد بررسی قرار میدهد. در واکنش به شوکهای هزینه‌های مالی، افزایش ارزش واقعی ارز و و بدنبال آن زوال در تراز حساب تجاری با دوره نمونه قبل از سال ۲۰۰۰ رخ میدهد، در حالی که کاهش ارزش واقعی ارز رخ داده و منجر به بهبود تراز حساب تجاری در دوره نمونه پس از سال ۲۰۰۰میشود. ما این شکست ساختاری را در ارتباط با تحول این کشور، پس از بحران ارز کره جنوبی در سالهای ۱۹۹۷ و۱۹۹۸، از رژیمی با نرخ ارز بشدت مدیریت شده به یک سیستم شناور و بازار محور، توضیح خواهیم داد. بعلاوه چنین تاثیرات سیاستی مالی از نمونه قبل از ۲۰۰۰ ما نشان میدهد که سیاستهای مالی انبساطی میتواند در تحریک اقتصاد بخش خصوصی در کره موثر واقع شود.

کلمات کلیدی: سیاست مالی، حساب تجاری، کسرس دوگانه/دوقلو، واگرایی دوقولو، نرخ ارز واقعی، دارایی در خطر

۱. مقدمه

این مقاله به طور تجربی به بررسی تأثیرات شکوفایی مالی بر مانده حساب (دفترکل) در کره با استفاده از یک مدل بازاریابی خودکار بازاری (VAR) را بررسی می کند. به طور خاص، ما بررسی می کنیم که چگونه مانده حساب های مبادله به شوک های مخارج دولتی از طریق مکانیزم های انتشاری شوک به سایر متغیرهای کلان اقتصادی، مانند مصرف و نرخ واقعی ارز در کره، پاسخ می دهد. ما اغلب در مورد تاثیرات سیاست مالی بر مانده حساب جاری و مانده حساب های تجاری جایگزین بحث می کنیم، چرا که پاسخ های پویای این دو سریها برای شوک مالی، از نظر کیفی شبیه هستند. این مساله به این دلیل است که اجزای چرخه تجاری آنها که مربوط به تجزیه و تحلیل VAR هستند، همبستگی بسیار بالا را نشان می دهند، حتی زمانی که داده های خام در طول زمان تفاوت های قابل توجهی را نشان می دهند. نظریه های اقتصادی استاندارد (باکستر، ۱۹۹۵؛ کولمان، ۱۹۹۸؛ ارسج، گوئریری و گوست، ۲۰۰۵) توضیحات رک و بی پرده را برای به اصطلاح فرضیه کسری دوگانه ، ارائه دادند. هنگامی که هزینه های دولت بدون افزایش درآمد مالی (کسری مالی)، مصرف کنندگان ریکاردی، افزایش پیدا می کند، به طور منطقی انتظار می رود یک افزایش مالیات در آینده نزدیک، مصرف را کاهش دهند (افزایش پس انداز) و افزایش ساعت کار را به دنبال داشته باشد. با توجه به افزایش ساعت کار، سرمایه افزایش می یابد، سرمایه گذاری افزایش می یابد و پس از آن افزایش در پس انداز خصوص، کاهش می یابد. بنابراین، بدتر شدن حساب جاری (کسری حساب جاری) کاهش می یابد و منجر به کسری دو برابر می شود.

Abstract

This paper investigates fiscal policy effects on the trade account balance in Korea using open economy vector autoregressive (VAR) models. In response to fiscal spending shocks, real appreciations occur, followed by deteriorations in the trade account balance with the pre-2000 sample period, while real depreciations occur leading to an improvement in the trade account balance with the post-2000 sample period. We explain this structural break in relation to Korea’s transition from a tightly managed exchange rate regime to a more market-oriented floating system after Korea’s foreign exchange crisis in 1997–۹۸. Furthermore, such fiscal policy effects from our post- 2000 sub-sample imply that expansionary fiscal policy can be effective in stimulating private sector economy in Korea.

۱. Introduction

This paper empirically investigates the effects of fiscal expansions on the trade account balance in Korea using an open economy vector autoregressive (VAR) model. Specifically, we study how the trade account balance responds to government spending shocks through the propagation mechanisms of the shock to other key macroeconomic variables such as consumption and the real exchange rate in Korea. We often discuss fiscal policy effects on the current account balance and the trade account balance interchangeably, since dynamic responses of these two series to the fiscal shock are qualitatively similar. This is because their business cycle components, which are relevant to VAR analysis, tend to exhibit very high correlation, even when the raw data show sizable differences over time.1 Standard economic theories (e.g.,) provide straightforward explanations for the so-called twin deficit hypothesis. When government spending increases with no matching increases in tax revenues (fiscal deficit), Ricardian consumers, rationally expecting a tax hike in the near future, reduce consumption (increase saving) and increase labor hours. As capital becomes more productive due to an increase in labor hours, investment rises which then offsets the increase in private saving. Therefore, the current account deteriorates (current account deficit), resulting in a twin deficit.