اطلاعیه

مقاله ترجمه شده کشف کردن ”Bay(دهنه)” در جستجوی ابعاد جدیدی برای استانداردها و تئوری حسابداری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:h107

قیمت فایل ترجمه شده ۱۸۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱

سال نشر:  ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۷ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده کشف کردن ”Bay(دهنه)” در جستجوی ابعاد جدیدی برای استانداردها و تئوری حسابداری

عنوان انگلیسی:

Exploring “Bay” in Search of New Dimensions for Accounting Theory and Standards

چکیده فارسی:

استانداردهای حسابداری که توسط سازمان حسابرسی و حسابداری برای امورمالی موسسات ­اسلامی(AAOIFI) تهیه و منتشر شده­ اند،به طور خاص هدفشان جهت انجام امورمالی موسسات اسلامی است وازاین رو در کاربرد محدودند.علاوه براین، در بسیاری از موارداین استانداردها در موسسات مالی اسلامی به تصویب نرسیدند و حسابهای این موسسات همچنان تحت عنوان استانداردهای IFR و GAAP و یااستاندارد ملی و یا ترکیبی از این استانداردها تهیه و گزارش شده ­است.براساس این شرایط نیاز به یک مجموعه کامل از استانداردهای مبتنی بر آموزه های اسلامی وجود دارد که می تواند جایگزین استانداردهای حسابداری مرسوم در جهان اسلام باشد.اهمیت موضوع “bay” بسیار وسیع وگسترده است .احادیث به طور عمده ،از جنبه­ ی­ ارزشگذاری معاملات تجاری،در مورد “bay” می پردازد. هر موضوع را می توان به یک استاندارد حسابداری مجزا تبدیل کرد. در این راستا اصول اسلامی “آمانا” (حضانت)(عامر،۲۰۰۷)،”شهادت”(شهادت)،(عامر، (۲۰۰۷)استقرار شده در”bay” (معامله تجاری)، “شورا” (مشاوره) (عامر، ۲۰۱۰) و “عادل و احسان” (عامر، ۲۰۱۳) می تواند یک بنیاد نظری خوب فراهم کند. علاوه بر این، به طور پیش فرض، این مفاهیم اسلامی بخش هایی از مفهوم یکپارچه”bay” هستند. هدف از این مقاله اکتشاف مفهومی برای مجموع ه­ای جدید از استاندارد های حسابداری است

مقدمه     

نقشهای اصلی که به حسابداری نسبت داده شده عبارتند از حفظ امنیت منافع همه سهامداران،اعطای گواهینامه ودیدگاه منصفانه و درست نسبت به تجارت و کسب وکار،ارائه اطلاعات واقعی وقابل اعتماد به ذی نفعان برای موفقیت در تصمیم گیری،وامکان پاسخگویی راقادر سازد.دراین راستا،بااین حال،موضوع اصلی ارزیابی دقیق و درست معاملات همچنان توسط استانداردها و تئوری حسابداری موجود رسیدگی می شود.در حال حاضر استاندارد های حسابداری معاملات و تئوری حسابداری متداول تنها به جنبه ارزشگذاری معاملات توجه می کند.بااین حال،در حال حاضر حسابداری باید به این مورد همچنان به جنبه پاسخگویی معامله کسب و کار توجه کند (به عنوان مثال کلوسون، ۲۰۰۵، ابراهیم، ۲۰۰۵، میلی، و جوزپ، ۲۰۰۵، عامر، ۲۰۱۲) که بدون آن ارزیابی صحیح از معامله ممکن نیست و این امر در حال حاضر درحال بحث وگفتگواست.حتی کلمه ی “اخلاق حسابداران” در پس زمینه آن استفاده می شود(کیرینی، ۲۰۰۵).تئوری حسابداری مبتنی بر اصول اسلامی  شامل “آمانا” (حضانت) (عامر، ۲۰۰۷)، “شهادت” (شهادت) (عامر، ۲۰۰۷) “شورا” (مشاوره) (عامر، ۲۰۱۰) و “عادل و احسان”هستند. (عامر، ۲۰۱۳) می تواند یک پایه ی اساسی برای توسعه مجموعه¬ای جدیدازاستاندارد های حسابداری ارائه کند که آن همچنان ارائه¬ی درست وصحیح ارزشگذاری معاملات راافزایش خواهد داد.نقش واقعی حسابداری با نقش مسئولیت در حفظ  منافع همه ذینفعان شروع می شود.دراسلام مفهوم “آمانا” بسیار وسیع وگسترده است و آن ارزشگذاری صحیح معاملات را تضمین می¬کند. اجازه بدهید ما به برخی از تعاریف مهم ازنظریات علمای دینی متفاوت نگاه کنیم.آمانا تنها آنچه ما نسبتا درک  میکنیم نیست، همه چیز که منوط به افرادراست ودرستکار وحفظ امنیت باشد”آمانا”(اسلام) است وآن الزامی است. در طرح کلی IIIE برای سیستم مالی اسلامی (۱۹۹۹) تنهاآن را به عنوان،”نگه داشتن چیزی در اعتماد ─ برای حفظ امنیت” تعریف می کردند.

Abstract

The accounting standards prepared and issued by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) are specifically meant for Islamic financial Institutions and hence limited in application. Moreover, in most of the cases the Islamic financial institutions   have not adopted these standards and their accounts are still being prepared and reported under IFRS or GAAP or National or a mix of these standards. Under the circumstances there is a need of a complete set of standards based on Islamic teachings which can replace the conventional accounting standards in the Islamic world. The subject matter of “bay” is very vast. The “Hadith” on “bay” mainly deals with the valuation aspect of business transactions. The topics covered under “bay” can be classified according to the nature of the transaction. Each topic can be converted into a separate accounting standard. In this respect the Islamic principles of “Amanah” (Custody) (Amer, 2007), “Shahadat” (Testimony) (Amer, 2007) settlement in “Bay” (business deal), “Shura” (Counseling) (Amer, 2010) and “Adal & Ihsan” (Amer, 2013) can provide a solid theoretical foundation. Moreover, by default, such Islamic concepts are integrated parts of concept of “bay”. The purpose of this paper is to explore the concept for a new set of accounting standards.

Key Words A new Accounting Theory, A new set of accounting Standards, Islamic teachings, “Bay”,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.