اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه حسابرسی داخلی در دولت محلی مالزی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابرسی

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی

مقالات ترجمه شده حسابداری دولتی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی 

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H395

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Accounting Forum

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۷ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۶۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۷ :  ناظران، حامیان یا محافظان؟ – حسابرسی داخلی در دولت محلی مالزی

عنوان انگلیسی:

Watchdogs, helpers or protectors? – Internal auditing in Malaysian Local Government

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی نقش حسابرسی داخلی در حمایت از حاکمیت عمومی در یک زمینه در حال توسعه، از طریق مصاحبه با مدیران ارشد حسابرسی در سراسر ۱۷ دولت محلی مالزی می‌پردازد. با توجه به نظریه انتقادی، تحقیق نشان می‌دهد که حسابرسان داخلی به دنبال تثبیت موقعیت خود از طریق حسابرسی (ناظر) و عملکرد (کمک‌کننده و حامی)هستند. در سطح خرد، در اجرای این نقش‌های دوگانه، حسابرسان داخلی تحت‌تاثیر قوانین دولت و نفوذ مدیریتی قرار نمی‌گیرند، بلکه به وسیله آنها برای انجام اقدامات ارتباطی فعال می شوند. با این وجود، این مساله توسط مسایل مالی و مدیریتی که چالشی در کشورهای در حال توسعه هستند، تحلیل شده‌است.

کلیدواژگان: تئوری انتقادی، حسابرسی عمومی، حسابرسی داخلی، اداره امور مالیاتی مالزی، کشورهای در حال توسعه

۱. مقدمه

به دنبال بحران مالی جهانی (GFC)از سال ۲۰۰۸، یک مساله مهم برای سازمان‌های خدمات عمومی اهمیت حاکمیت خوب است (فری & Ahrens، ۲۰۱۶). حاکمیت خوب به طور فزاینده‌ای به عنوان یک عنصر حیاتی برای توسعه پایدار (،Siddiquee ۲۰۰۶، ص. ۳۴۳) افزایش پاسخگویی قبلی، نگرانی‌های زیست‌محیطی و اخلاقی در مورد نهادها و سازمان‌ها (Burritt & Lehman، ۱۹۹۵ fiedler و Lehman، ۱۹۹۵) در نظر گرفته می‌شود. GFC  کاستی‌های فرآیند حکومت و ساز و کارهای نظارتی دولتی و نیاز به تغییر ساختاری در بخش دولتی را نشان داد (پیترز، پی‌یر، & Tiina، ۲۰۱۱). تمرکز این مطالعه، مربوط به کشورهای در حال توسعه مانند مالزی است که در آن شوک‌های سیستمی اغلب می‌تواند تاثیرات بیشتری بر اقتصاد و جامعه داشته باشد که منجر به آسیب‌پذیری در ظرفیت های مدیریت مالی و مدیریت می‌شود. هدف این مطالعه ارایه شواهد تجربی از توسعه در عملکرد حاکمیت بخش دولتی، از دیدگاه حسابرسی داخلی،در مالزی (مراجعه به فری، زکریا، & Schillemans، ۲۰۱۴) و چالش‌های پیش رو در یک زمینه در حال توسعه است.

ABSTRACT

This paper examines internal auditor roles to support public governance in a developing country context, through interviews with chief audit executives across 17 Malaysian Local Government Authorities. Drawing on critical theory, the research shows that internal auditors seek to legitimise their position through compliance (watchdog) and performance (helper and protector) audits. At the micro level of practices, in performing these dual roles, internal auditors are not colonised by governance rules and managerial influence, but instead are enabled by them to perform communicative action. Nevertheless, this was undermined by financial and managerial capacity issues that are a challenge in developing countries.

Introduction

Following the global financial crisis (GFC) of 2008, a significant issue for public service organisations is the importance of good governance (Ferry & Ahrens, 2016). Importantly, good governance has increasingly ‘come to be seen as a critical element for sustainable development’ (Siddiquee, 2006, p. 343), extending earlier accountability, environmental and ethical concerns regarding institutions and organisations (Burritt & Lehman, 1995; Fiedler and Lehman,1995). The GFC highlighted deficiencies of the process of governance and governmental regulatory mechanisms and the need for structural change in the public sector (Peters, Pierre, & Tiina, 2011). This is even more pertinent in developing countries such as Malaysia (the focus of this study), where systemic shocks can often have greater impacts on the economy and society, leading to vulnerability in managing financial and managerial capacity. Recognising this, and the increased concern with corporate governance and accountability in the public sector more generally (Ahrens & Ferry, 2015; Bovens, Gooding, & Schillemans, 2014; Ferry, Murphy, Zakaria, & Zakaria, 2015; Grossi & Pianezzi, 2016), this study aims to provide empirical evidence of the development in public sector governance practice, from an internal audit perspective, in Malaysia (see Ferry, Zakaria, & Eckersley, 2014), and the challenges faced, in a developing country context.