مقاله انگلیسی رابطه تعهد سهام سهامداران عمده و محافظه کاری حسابداری

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه وایلی مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۳ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H529

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): وایلی

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  رابطه بین مشارکت سهامداران عمده(کنترل کننده) در تعهد سهام و محافظه کاری حسابداری در چین

عنوان کامل انگلیسی:

Relationship Between Controlling Shareholders’ Participation in Share Pledging and Accounting Conservatism in China

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H529)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه به بررسی رابطه مشارکت سهامداران عمده (کنترل کننده) در تعهد سهام و محافظه کاری حسابداری در بورس سهام چینی می پردازد. تعهد سهام ، ریسک هایی را برای سهامداران عمده به وجود می آورد و منجر به عدم تقارن شدید اطلاعات بین سهامداران عمده و سهامداران اقلیت خارجی می شود. این به نوبه خود منجر به ایجاد انگیزه های رقابتی با توجه به گزارشگری مالی می شود. ما می دانیم که مشارکت سهامداران عمده در تعهد سهام اثر منفی بر محافظه کاری حسابداری دارد ، به ویژه برای شرکت هایی که در مناطقی با فشارهای قانونی ضعیف و حمایت های ضعیف از سرمایه گذاران قرار دارند. مطالعه ما نشان می دهد که رفتارهای تعهد سهام سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری شرکتها تأثیر منفی می گذارد ، خصوصاً در مناطقی که سیستم های قانونی ضعیفی دارند.

در اینجا ، ما رابطه بین محافظه کاری حسابداری و مشارکت سهامداران عمده در تعهد سهام را بررسی می کنیم که منجر به انگیزه های گزارشگری رقابتی برای سهامداران عمده می شود. نتایج اولیه ما رابطه منفی بین تعهد سهام سهامداران عمده و محافظه کاری را نشان می دهد ، و مطالعات بیشتر نشان می دهد که این رابطه منفی عمدتا توسط نمونه هایی که در  مناطقی با شاخص بازار پایین تر قرار دارند،  ایجاد می شود. اگرچه تعهد سهام کارمندان داخلی در بسیاری از کشورها متداول است ، اما در مورد پیامدهای اقتصادی آن اطلاعات کمی در دست است. مطالعه ما شواهدی از تأثیر منفی آن بر کیفیت گزارشگری شرکت ها ارائه می دهد…

نتایج

اگرچه تعهد سهام کارمندان داخلی در بسیاری از کشورها متداول است ، اما در مورد پیامدهای اقتصادی آن اطلاعات اندکی وجود دارد. چندین مطالعه ، مانند اندرسون و پولوئو (۲۰۱۵) ، وانگ و چو (۲۰۱۸) و سینگ (۲۰۱۸) ، بر تأثیر آن بر ارزش شرکت متمرکز شده آند و به نتیجه منفی دست یافتند ، به خصوص وقتی که تعهد سهام مربوط به سهامداران عمده باشد. مطالعه ما بر تأثیر تعهد سهام سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری شرکت ها با بررسی محافظه کاری حسابداری شرکت هایی که سهامداران عمده در تعهد سهام مشارکت می کنند. متمرکز شده است ،که بندرت مورد مطالعه قرار گرفته است …

Abstract

This study examines the relationship between controlling shareholders’ participation in share pledging and accounting conservatism in the Chinese stock market. Share pledging introduces risks to controlling shareholders and leads to severe information asymmetry between controlling shareholders and outside minority shareholders. This, in turn, results in competing incentives with regard to financial reporting. We find that controlling shareholders’ participation in share pledging negatively affects accounting conservatism, especially for firms located in regions with weak legal enforcement and poor investor protection. Our study shows that controlling shareholders’ share-pledging behavior negatively influences firms’ reporting quality, especially in areas with weak legal systems.

Here, we investigate the relationship between accounting conservatism and controlling shareholders’ participation in share pledging which leads to competing reporting incentives for controlling shareholders. Our initial result shows a negative relationship between controlling shareholders’ share pledging and conservatism, and further study reveals that this negative relationship is mainly driven by samples from regions with a lower market index. Although insiders’ share pledging is common in many countries, little is known about its economic consequences. Our study provides evidence of its negative impact on firms’ reporting quality. In addition, contrary to previous literature which claims that the agency problem between shareholders and managers is one of the key determinants of accounting conservatism (Watts 2003), our results demonstrate that agency problems between controlling shareholders and minority shareholders do not necessarily promote accounting conservatism, especially in an environment with weak investor protection and lax legal enforcement. There are two main motivations behind our study. First, although insiders’ share pledging is common in many countries, little is known about its economic consequences. This issue deserves attention especially when the insider is the controlling shareholder, who can exert significant influence on firms’ decisions. They have the incentive and the ability to use corporate resources to cope with the pressure share pledging induces, and thus may affect corporate decisions (Chan et al. 2018). Several studies focus on its impact on firms’ valuation, and find a negative effect (Anderson and Puleo 2015; Dou et al. 2016; Singh 2018; Wang and Chou 2018).

Conclusions

Although insiders’ share pledging is common in many countries, little is known about its economic consequences. Several working papers, such as Anderson and Puleo (2015),Wang and Chou (2018) and Singh (2018), focus on its impact on firm value, and find a negative result, especially when the share pledging relates to controlling shareholders. Our study focuses on the impact of controlling shareholders’ share pledging on firms’ reporting quality, which has rarely been studied, by examining the accounting conservatism of firms whose controlling shareholders participate in share pledging. Share-pledging controlling shareholders need ‘encouraging’ reports, which are not conservative, to secure stock prices to prevent margin calls. However, share pledging also introduces more information asymmetry, which calls for conservative reports to alleviate agency conflicts between controlling shareholders and outside minority shareholders. The reporting tension motivates our study, and makes the issue of the impact of controlling shareholders’ share pledging on firms’ reporting quality an empirical question. Using data from the Chinese A-share market from 2007–۲۰۱۶, we find a negative correlation between controlling shareholders’ share pledging and accounting conservatism, indicating controlling shareholders’ self-serving reporting incentive dominates.

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه

مقالات ترجمه شده کیفیت حسابداری

مقالات ترجمه شده محافظه کاری حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت سرمایه

مقالات جدید درباره بازار سهام

مقالات ترجمه شده گزارشگری مالی

مقاله حسابداری مالی با ترجمه