اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تخصص حسابداری کمیته حسابرسی ، مدیریت انتظارات و شگفتی های درآمد غیرمنفی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:h81

قیمت فایل ترجمه شده ۱۸۵۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۲

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۲۷ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده تخصص حسابداری کمیته حسابرسی ، مدیریت انتظارات و شگفتی های درآمد غیرمنفی

عنوان انگلیسی:

Audit committee accounting expertise, expectations management, and nonnegative earnings surprises

چکیده فارسی:

ما بررسی می کنیم که آیا وجود کارشناس حسابداری در کمیته حسابرسی  مدیریت انتظارات را  برای جلوگیری از شگفتی سود منفی محدود می کند. به منظور کنترل انتخاب درونی یک کارشناس حسابداری  ما مواردزیر را در یک شرکت با کارشناس حسابداری که در کمیته حسابرسی به خدمت گرفته می شود بررسی می کنیم : ۱ـ  مدیریت انتظارات کمتر برای جلوگیری از شگفتی سود منفی ۲ـ شگفتی های  درآمدی کمتر غیرمنفی از طریق مدیریت انتظارات. ۳ـ شگفتی های  درآمد نامنفی بیشتر که کمتر مستعد ابتلا به دستکاری درآمد و درآمد انتظارات  می باشد. با این حال،  گنجاندن یک کارشناس حسابداری در کمیته ی حسابرسی،  مدیریت انتظارات را  فقط در دوره های موقت. محدود می کند. در حالی که براون و Pinello (ـ۲۰۰۷) دریافتند که  ویرایشهای پایینی در پیش بینی های تحلیلگران در سه ماهه چهارم، اهمیت بیشتری دارد ، آنها نیز شگفتی درآمد نامنفی کمتری را کشف نمودند. به طور همزمان  نشان داده می شود که با یک متخصص حسابداری  کمیته های حسابرسی احتمالا  سه ماهه چهارم تجدید نظر رو به پایین را با هدایت بیشتر از طریق دستکاری کمتر مشاهده می کنند   و در نتیجه تمرکز این روند کاهشی تنها در مدیریت انتظارات در دوره های موقت عملی می باشد

مقدمه

 مدیران  برای جلوگیری از شگفتی سود منفی به دلیل از دست رفتن اهداف ناسازگار منفی درآمد ی  قیمت سهام شرکت برانگیخته می شوند.  برای جلوگیری از شگفتی سود منفی، اسناد و مقالاتی موجود است که مدیران به احتمال زیاد  درآمد را به سمت بالا دستکاری می کنند و / یا تحلیلگران درآمد را به انتظارات رو به پایین راهنمایی می کنند و اینها ، تاکتیک های هستند که اغلب به عنوان بازی شگفتی های درآمد، توسط سازمان تنظیم مقررات و مطبوعات مالی نامیده می شوند. در حالی که مطالعات اخیر نشان می دهد که بازار  در  مورد درامدهای شرکت که فقط انتظارات حسابداران را در دوره post-Sarbanes Oxley Act (ـSOX)  تحریک می کند،مرددتر است، مدیران مالی بااستفاده از بررسی گراهام و همکاران، نشان دادند که مواجهه یا غلبه بر انتظارات درامد بعنوان یک سیگنال مهم در بازار درمورد عملکرد اینده شرکت باقی می ماند. شواهد  متون قبلی نشان می دهد که کیفیت مواجهه و یا غلبه بر انتظارات درآمد  به عنوان یک سیگنال مهم در شرکت است که به احتمال زیاد بااختلالات تاکتیک های در معرض خطر برای جلوگیری از شگفتی سود منفی سازگار می باشد. بدارد و همکاران. (۲۰۰۴) و لین و هوانگ (۲۰۱۰) دریافتند که یک ارتباط منفی بین متخصصین حسابداری کمیته حسابرسی و مدیریت سود رو به بالا، وجود دارد که نشان می دهد که نظارت یک کارشناس حسابداری می تواند  اختلالات مواجهه و یا غلبه بر انتظارات  درآمد  مربوط به مدیریت سود را کاهش دهد. هدف از مقاله ما  بررسی این است که آیا شرکت با یک متخصص حسابداری می تواند  در کمیته ی حسابرسی به منظور کاهش اختلالات  محدود نمودن مدیریت انتظارات رو به پایین به کار گرفته شود. از آنجا که مسئولیت اصلی کمیته حسابرسی  نظارت بر فرایند گزارشگری مالی،می باشد،  کارشناس حسابداری در کمیته،  مدیریت سود پیش بینی شده را محدود می کند.

با این حال، مدیریت انتظارات، تنها یک استراتژی گزارش دهنده است و اثر مستقیمی بر کیفیت گزارشگری مالی ندارد. مدیریت انتظارات به طور معمول با پیش بینی های خوش بینانه شروع می شود که موضوعات را  در اوایل دوره پیش بینی تحلیل می کند ، به دنبال ان تجدید نظر رو به پایین به یک سطح قابل غلبه  یا قابل مواجهه به عنوان روش های اعلام درآمد دست می یابد. به منظور وادار نمودن پیش بینی های تحلیلگران  به تجدید نظر رو به پایین ، مدیران نیاز دارند تا انتظارات درآمدی تحلیلگران را  با صدور هدایت های درآمد ی و یا انتشارات مطبوعاتی به سمت پایین هدایت کنند. بنابراین، با توجه به انتظارات مدیریت، نمونه ای از مدیرانی که از اختیارات خود برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت سوء استفاده می کنند شناخته می شوند در حالی که ابهام در اطلاعات منتقل شده همراه با مواجهه و یا غلبه بر انتظارات درآمد ایجاد می شود. به عنوان مثال، بازار بورس نیویورک (NYSE) به صراحت نیاز به کمیته حسابرسی به منظور بحث در مورد آشکار سازی مباحث مدیریت شرکت و تجزیه و تحلیل ان (MD & A)، انتشارات مطبوعات درآمد، و هدایت درآمد ارائه شده به تحلیل گران مالی و نمونه های رتبه بندی را مشخص می سازد . علاوه بر این، هنگام ارائه راهنمایی برای پیاده سازی بخش ۳۰۲ از SOX، که  به شرکت های دولتی برای حفظ کنترل های افشای موثر و روش های ان اشاره دارد ، SEC توصیه می کند  (اما نیاز نیست) که شرکت  یک کمیته افشا ایجاد کند  که مسئول افشای اطلاعات عمومی شرکت می باشد. بسیاری از هیئت مدیره های شرکت های بزرگ ، مسئولیت نظارت کمیته افشا را به کمیته ی حسابرسی محول می کنند.

Abstract

We investigate whether accounting expertise on audit committees curtails expectations management to avoid negative earnings surprises. Controlling for the endogenous choice of an accounting expert, we find that firms with an accounting expert serving on the audit committee exhibit: (1) less expectations management to avoid negative earnings surprises; (2) less nonnegative earnings surprises through expectations management; and (3) more nonnegative earnings surprises that are less susceptible to manipulations of both realized earnings and earnings expectations. We find, however, that the inclusion of an accounting expert on the audit committee curtails expectations management only in the interim quarters. While Brown and Pinello (2007) find a greater magnitude of downward revisions in analysts’ forecasts in the fourth quarter, they also document a lower incidence of nonnegative earnings surprises. Together, this suggests that with an accounting expert, audit committees likely view the fourth quarter downward revisions as driven more by guidance than by manipulation, thus focusing on curbing only expectations management in interim quarters.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.