اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تئوری حسابداری مدیریت و عملکرد آن اندازه گیری شکاف در کسب و کار ایالات متحده

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده مدیریت کسب و کار

مقالات ترجمه شده حسابداری مدیریت

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H271

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده):

نام مجله: Journal of Accounting – Business & Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۹ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۹۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : تئوری حسابداری مدیریت و عملکرد آن : اندازه گیری شکاف در کسب و کار ایالات متحده

عنوان انگلیسی:

Management Accounting Theory and Practice: Measuring the Gap in United States Businesses

چکیده فارسی:

ما در این مطالعه، اعضای موسسه حسابداران مدیریت (IMA) همه حسابداران خبره مدیریت (CMA) که در در ایالات متحده مشغول به کار هستند را برای تعیین این موارد، بررسی می کنیم: ۱) نرخ تصویب چهل و یک شیوه حسابداری مدیریت توسط سازمان های آن ها، ۲) بررسی درجه اهمیت برای بهره برداری کارآمد از کسب و کار خود که در CMA و برای هر عمل حسابداری مدیریت قرار داده شده است و ۳) اندازه گیری واریانس میان این دو مورد. یافته ها تفاوت زیاد بین آنچه حسابداران به عنوان ابزار حسابداری مدیریت موثر در نظر گرفته و از این ابزارها توسط شرکت های مربوطه استفاده کرده اند را نشان می دهد.

شواهد نشان می دهد که کسب و کار، بیشتر بر شیوه های حسابداری مدیریت سنتی به جای شیوه های «استراتژیک» به تازگی توسعه یافته مانند مدیریت مبتنی بر فعالیت های و استفاده از ارزیابی متوازن و متعادل، تکیه دارد. ما اندازه «فاصله» بین استفاده و اهمیت هر یک از ابزارهای حسابداری مدیریت را اندازه گیری کرده و این ابزار MA را تعیین می کنیم که تفکر CMA می تواند تاثیر قابل توجهی بر بهبود عملیات کسب و کار داشته باشد. این مطالعه، ادبیات حسابداری مدیریت در نرخ پذیرش چهل و یک شیوه MA توسط کسب و کار در ایالات متحده آمریکا را به روزرسانی می کند.

کلمات کلیدی: شیوه های حسابداری مدیریت، ابزارها و تکنیک های مدیریت در ایالات متحده، شیوه های حسابداری مدیریت استراتژیک، شکاف بین تئوری و عمل برای شیوه های حسابداری مدیریت.

مقدمه

این مقاله به دنبال اندازه گیری تفاوت بین نظریه کارایی ابزارهای حسابداری مدیریت توسعه یافته توسط دانشگاهیان مدیریت حسابداری و استفاده از این ابزارها توسط شرکت های تجاری در ایالات متحده می باشد. اسکاپنز (۱۹۸۳) برای اولین بار مورد آنچه به عنوان «فاصله» بین تئوری حسابداری مدیریت (کارشناسی ارشد) پرداخت؛ موضوعی که در کتاب های درسی حسابداری، مرسوم بوده و شیوه واقعی مفاهیم MA توسط کسب و کار می باشد. داگدال (۱۹۹۴) یک صد و چهل عضو فعال انجمن حسابداران خبره مدیریت (CIMA) در مورد استفاده آنها از تکنیک های حسابداری مدیریت، مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گرفت که به نظر می رسد بین تئوری و عمل به ابزارهای حسابداری مدیریت، شکاف وجود دارد. سوال در مورد شیوه های حسابداری مدیریت به بهره وری عملیات کسب و کار مطرح شده توسط توسط کاپلان و جانسون (۱۹۸۷) منجر شد. اسکاپنز مجددا در سال ۱۹۸۸، تحقیقی را برای ایجاد درک بهتر از رابطه بین شیوه های حسابداری مدیریت و عملیات کسب و کار انجام داد. تا به امروز، هیچ مطالعه ای میزان این شکاف را مشخص نکرده است.

Abstract

In this study, we surveyed members of the Institute of Management Accountants (IMA) all Certified Management Accountants (CMA) working in the United States to determine, 1) the adoption rate of forty-one management accounting practices by their organizations, 2) to examine the degree of importance for the efficient operation of their business that CMA’s placed on each management accounting practice and 3) to measure the variance between the two.

The findings indicated a large discrepancy between what accountants consider effective management accounting tools and the use of those tools by their respective companies. Evidence suggested that businesses rely more on the traditional management accounting practices rather than the recently developed “strategic” practices such as activity based management and the use of the balanced scorecards. We measured the size of the “gap” between the use and importance of each management accounting tool and highlighted those MA tools that CMA’s think could have a significant impact on improving business operations. This study updates the management accounting literature on the adoption rate of forty-one MA practices by businesses in the USA.

Keywords: management accounting practices, management tools and techniques in the United States, strategic management accounting practices, gap between theory and practice of management accounting practices