اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تغییرات اندازه‌گیری ارزش منصفانه: دلایل درآمد حسابداری

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده حسابداری ارزش منصفانه

مقالات ترجمه شده مدیریت درآمد

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H269

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:Accounting Forum

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۲ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۹۵۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : تغییرات اندازه‌گیری ارزش منصفانه: دلایل درآمد حسابداری

عنوان انگلیسی:

Changes in the measurement of fair value: Implications for accounting earnings

چکیده فارسی:

با مقاله‌های موقعیت شغلی کارکنان در ۲۰۰۹ مسائل هئیت استاندارد حسابداری مالی (FASB) و این تخفیفی که چگونه استانداردهای قیمت عادلانه بکار می‌رود، و شیوه‌ای که این قیمت عادلانه اندازه‌گیری می‌شود تغییری وجود دارد. از اینرو در مقاله‌های موقعیت شغلی کارکنان هئیت استاندارد حسابداری مالی (FASB) در ۲۰۰۹، اندازه‌گیری قیمت عادلانه توسط موسسات مالی بطور روز افزون بر فرضیه‌های مدیریتی تکیه کرد. این مطالعه تاثیر این تغییر را در کیفیت درآمد بررسی می‌کند. سازگاری با ویژگی تئوری جانشینی که بر اعتبار ارتباط تاکید دارد، ما فهمیدیم که افزایش آشکار اختیارات مدیریتی موقع اندازه‌گیری قیمت عادلانه با احتمال بیشتر مدیریت درآمد و حاوی اطلاعات آموزنده پایین‌تری از درآمد وابسته شده است. این نتایج نشان می‌دهد که امکان اختیارات بیشتر مدیریتی اندازه‌گیری قیمت عادلانه بطور معکوس کیفیت گزارشات مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مطالعه ما مسائل اندازه‌گیری معتبر در مذاکرات بین آکادمیکی و شرکت کنندگان روزافزون استفاده کننده قیمت عادلانه حسابداری را برجسته می‌کند.

مقدمه

طراحی بر طبق شواهد مورد انرون، جی ویلیام و جکسون (۲۰۰۸) ثابت کرد که بی اعتباری هدف در ارزشیابی بازار از تمایل مدیر به اداره ماهرانه درآمد سرچشمه می‌گیرد. اخیرا تغییری در شیوه‌ چگونگی اندازه‌گیری قیمت عادلانه بعد از تخفیف هئیت استاندارد حسابداری مالی برنامه استاندارد اندازه‌گیری قیمت عادلانه وجود داشته است (FASB,2009a,2009b). اندازه‌گیری قیمت عادلانه به طور فزاینده‌ای بر فرضیه‌های مدیریتی تکیه دارد، حتی مواردی که یک قیمت بازار وجود داشته باشد را هم شامل می‌شود. اینچین تغییری موضوع مذاکرات بیشتر بین قانون‌گذاران، اجرا کننده‌گان بانک و سرمایه‌گذاران خواهد بود (بوشمن و لندزمن،۲۰۱۰). حامیان این تغییر استدلال کردند که دادن اختیارات بیشتر به مدیران برای اندازه‌گیری قیمت عادلانه اطلاعات مناسب بیشتری را انتقال می‌دهد. برخلاف آن، منتقدان استدلال کردند که مدیران از فرصت انعطاف پذیری بیشتر اندازه گیری ارزش نامطلوب استفاده خواهند کرد و بطور معکوس اعتبار اندازه‌گیری قیمت عادلانه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

درحالیکه مدارک تحقیقات قبلی وجود مهارت اداره بالقوه قیمت عادلانه را برآورد کرد (دیچو، مایر، شکسپیر، ۲۰۱۰؛ فیچر و مایر ،۲۰۱۰؛ هوزینگاه و لاون، ۲۰۰۹؛ وی‌یاس،۲۰۱۰)، شواهد تجربی نسبتا کمی وجود دارد که مخصوصا اختیارات اضافی مدیریتی را بررسی ‌کند و استانداردهای حسابداری اندازه‌گیری قیمت عادلانه را ممکن سازد وبطور متوسط بیشتر اصول اقتصادی شرکت‌ها یا کاهش کیفیت درآمد را مشخص کند.

Abstract

With the FASB’s issue of staff position papers in 2009 and the relaxation of how fair value standards are applied, there has been a change in the practice of how fair value is measured. Since the FASB staff position papers in 2009, fair value measurement by financial institutions has increasingly relied on managerial assumptions. This study examines the impact of this change on the quality of earnings. Consistent with attribute substitution theory that emphasises reliability over relevance, we find that an apparent increase in managerial discretion in fair value measurement is associated with a higher probability of earnings management and lower earnings informativeness. The results indicate that allowing more managerial discretion in fair value measurement adversely affected the quality of financial reporting. Our study highlights the issue of reliable measurement in the debate among academics and practitioners of increasing the use of fair value accounting.