خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / حسابداری و اقتصاد / مقاله انگلیسی با ترجمه آیا همگرایی IFRS کیفیت حسابداری را افزایش می دهد

مقاله انگلیسی با ترجمه آیا همگرایی IFRS کیفیت حسابداری را افزایش می دهد

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده کیفیت حسابداری

مقالات ترجمه شده IFRS

مقالات ترجمه شده استانداردهای حسابداری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H464

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۸۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۳ صفحه WORD

سال نشر: ۲۰۱۹

مترجم: الهام منشى فر ( کارشناس ارشد حسابدارى)

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  آیا همگرایی IFRS واقعا کیفیت حسابداری را افزایش می دهد؟ شواهدی از بازارهای نوظهور

عنوان انگلیسی:

Does IFRS convergence really increase accounting qualities? Emerging market evidence

چکیده فارسی:

هدف: این مطالعه با هدف بررسی اینکه آیا فرآیند همگرایی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) ،ارزش افزوده برای ابعاد کیفیت حسابداری ایجاد می کند، از جمله کیفیت تعهدات، هموارسازی سود، شناسایی به موقع زیان و پایداری درآمد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: فرضیه ی  همگرایی پس از IFRS موجب تغییرات کیفیت حسابداری می شود، با استفاده از آمارهای چند متغیره و تک متغیره تجزیه و تحلیل می شود. به طور خاص، نویسندگان به تجزیه و تحلیل داده های پانل با استفاده از داده های شرکت های صنعتی از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴، شامل ۳۸۶۱ مشاهده سال شرکت در اندونزی، می پردازند.

یافته ها: نتایج نشان می دهد که هیچ شواهد قطعی وجود ندارد که تمام ابعاد کیفیت حسابداری، از جمله کیفیت تعهدات، هموارسازی سود، شناسایی یه موقع زیان و پایداری درآمد ،در همگرایی پس از IFRS افزایش یافته است.

مفاهیم عملی: یافته های این مطالعه ممکن است به سیاست گذاران و تدوین کننده های استاندارد برای در نظر گرفتن پذیرش IFRS در آینده کمک کند، بیشتر به منظور تشخیص بهترین فرمول برای افزایش سودمندی اطلاعات حسابداری در همگرایی پس از IFRS کمک می کند.

اصالت / ارزش: مطالعه حاضر به جای انجام کارهای تدریجی، بر روی همگرایی IFRS بر ابعاد وسیعی از کیفیت حسابداری تمرکز دارد. همچنین بر روند همگرایی IFRS به عنوان جایگزینی برای پذیرش کامل، متمرکز شده است که تمرکز بسیاری از مطالعات پژوهشی است.

کلمات کلیدی: همگرایی IFRS، کیفیت حسابداری،اقلام تعهدی، هموارسازی سود، شناسایی یه موقع زیان و پایداری درآمد

۱.مقدمه

جهانی سازی بازارهای مالی بین المللی و جریان های نقدی انگیزه های قوی برای سیاستگذاران برای هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری در سراسر جهان ایجاد کرده است. بیش از ۱۰۰ کشور، که IFRS را اتخاذ کرده اند یا بیان کرده اند که تمایل به اتخاذ آن دارند یا همگرایی به سمت آن دارند – (Zehri and Chouaibi, 2013) – بر این باورند که این امر موجب بهبود در شفافیت و کیفیت صورت های مالی در میان سایر کشورها خواهد شد  (Bryce et al., 2015; Gordon et al., 2010). انتظار می رود که اتخاذ IFRS سرمایه ها را افزایش دهد و جریان سرمایه گذاری ها بین المللی نیز افزایش یابد. علاوه بر این، تأکید بیشتر بر روی جهت گیری های ذینفعان  در IFRS صورت پذیرفته است، انتظار می رود که استاندارد جدید توسعه یافته در ایجاد سود و زیان اقتصادی و ارائه اطلاعات حسابداری قدرت بیشتری، نسبت به قوانین حسابداری مانند اصول کلی پذیرفته شده حسابداری (GAAP) داشته باشد…..

  1. نتیجه گیری

در این مقاله، ما به صورت تجربی بررسی می کنیم که آیا پس از فرآیند همگرایی IFRS کیفیت حسابداری بهبود می یابد یا خیر. ما از ۳۸۶۱ مشاهدات شرکت سال از ۴۲۳ نمونه نامتوازن استفاده کرده ایم و از آزمون های چند متغیره و تک متغیره برای آزمون فرضیه افزایش کیفیت حسابداری پس از همگرایی IFRS در اندونزی استفاده می کنیم. ما از چهار بعد کیفیت حسابداری استفاده می کنیم، یعنی:

  • کیفیت تعهدات؛
  • هموارسازی درآمد؛
  • شناسایی به موقع زیان؛ و
  • پایداری درآمد که به عنوان یکی از عناصر اصلی کیفیت در گزارشگری مالی تبدیل شده است.

نتایج ما نشان می دهد که هیچ شواهد قطعی از این که کیفیت حسابداری پس از همگرایی IFRS افزایش می یابد ، وجود ندارد. به عنوان مثال، ما دریافتیم که تفاوت های آماری معناداری در کیفیت تعهدات و هموار سازی درآمد در قبل و بعد از IFRS وجود ندارد. ما همچنین با استفاده از آزمون های چندمتغیره، دریافتیم که IFRS بر روی شناسایی به موقع زیان شرکت ها حتی در سطوح متوسط معناداری تأثیر نمی گذارد. در همین راستا، این مطالعه یافته های Hung و Subramanyam (2007) را تأیید کرد و استدلال کرد که با تأکید بیشتر بر ارزش منصفانه، پایداری درآمد در دوره های قبل و بعد از همگرایی IFRS یکسان است…..

Abstract:

Purpose: This study aims to examine whether International Financial Reporting Standards (IFRS) convergence process adds value to the accounting quality dimensions, including accruals quality, earnings smoothing, timely loss recognition and earnings persistence.

Design/methodology/approach: It analyzes the hypothesis of accounting quality changes in post-IFRS convergence by using the univariate and multivariate statistics. Particularly, the authors rely on panel data analyses using industrial companies’ data from 2008 until 2014, comprising 3,861 firm-years observations, in Indonesia.

Findings: The results indicate that there is no conclusive evidence that all accounting quality dimensions including accruals quality, earnings smoothing, timely loss recognition and earnings persistence increased in post-IFRS convergence.

Practical implications: The findings of this study may help regulators and standard setters to consider future adoption of IFRS, mostly to figure out the best “formula” to increase the usefulness of accounting information in post-IFRS convergence.

Originality/value: Rather than doing piecemeal work, the current study focuses on IFRS convergence on a broader aspect of accounting quality dimensions. It also focuses on the convergence process of IFRS as an alternative of full adoption, which has been the focus of many research studies.

Keywords: IFRS convergence, Accounting quality, Accruals, Earnings smoothings, Timely loss recognition, Earnings persistence

Introduction

The globalization of international financial markets and cashflows have created strong incentives for regulators to harmonize accounting standards worldwide. With more than 100 countries have adopted or expressed their intention to adapt or converge to International Financial Reporting Standards – IFRS (Zehri and Chouaibi, 2013) – it is believed that it will bring about some improvement in the transparency and quality of financial statements among different countries (Bryce et al., 2015; Gordon et al., 2010). It is expected that IFRS adoption will enhance capitals and investments flow as multinational transactions increase as well. Moreover, stronger emphasis on stakeholders’ orientations embodied in IFRS have led to the expectation that the newly developed standard will be more capable in reflecting economic gains and losses and providing more powerful accounting information than accounting rules as in Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) (Ball and Shivakumar, 2006).

Considering the normative, positive consequences of IFRS, numerous researches have tried to investigate whether the regime change from one’s national GAAP to IFRS will bring about some improvements in the accounting quality. Nevertheless, researches were not conclusive. Although some studies have documented the increase in accounting quality (Barth et al., 2012; Bryce et al., 2015; Palea, 2014, among others), many have proved mixed, ambiguous or even negative findings (Ahmed et al., 2012; Hassan et al., 2009; Hung and Subramanyam, 2007; Jeanjean and Stolowy, 2008, among others). Many arguments were offered to provide the justification of the conflicting findings. Ball and Shivakumar (2006), for instance, argued that there are too many diverse dimensions in enterprises that even change to the IFRS regime may not provide the clarity in information and quality. Similarly, country-specific factors may become one of other important factors as Pelucio-Grecco et al. (2014) also implied the scarce research on IFRS implementation, particularly during the convergence process.

  1. Conclusion

In this paper, we empirically examine whether accounting quality is improved after the convergence process of IFRS. We use 3,861 firm-year observations from 423 unbalanced samples and use univariate and multivariate testing to test the hypothesis of accounting quality increase following IFRS convergence in Indonesia. We use four dimensions of accounting quality, namely:

  • accruals quality;
  • earnings smoothing;
  • timely loss recognition; and
  • earnings persistence that became the fundamental element of quality in financial reporting.

Our results indicate that there is no conclusive evidence that accounting quality increased following IFRS convergence. For instance, we found that there are no statistically significant differences of accruals quality and earnings smoothing during pre- and post-IFRS. Using multivariate statistics, we also found that IFRS does not affect firms’ timely loss recognition even at the moderate significant levels. In a similar vein, this study also confirmed the findings of Hung and Subramanyam (2007), arguing that by placing more emphasis on fair value, earnings persistence is identical in pre- and post-IFRS convergence periods.