اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تحقیق کیفی در زمینه حسابداری مدیریتی: دلایل عقلانی، مشکلات و قابلیت

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h118

قیمت فایل ترجمه شده ۱۶۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۸

سال نشر: ۲۰۰۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۲ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده تحقیق کیفی در زمینه حسابداری مدیریتی: دلایل عقلانی، مشکلات و قابلیت (توان بالقوه)

عنوان انگلیسی:

Qualitative management accounting research: rationale, pitfalls and potentialg

چکیده فارسی:

هدف- هدف این مقاله، ارائه تفسیری در زمینه ” اصول کیفی پژوهش در حسابداری مدیریتی: دلایل عقلانی، مشکلات و قابلیت (توان بالقوه)” مقاله­ی نوشته شده توسط یوهانی وایویو است.

طراحی/ شناسایی روش/ رویکرد- راهکار مورد نظر، ترسیم الگوهای پژوهشی جایگزین برای گسترش تعریف و بررسی پژوهش کیفی در زمینه اصول حسابداری مدیریتی است.

یافته ها – این مقاله بسیاری از دستورالعمل های موجود در مقاله “وایویو” را تأیید می کند اما تعریف و بررسی پژوهش کیفی در زمینه اصول حسابداری مدیریتی به منظور تشخیص مرزهای مبهم، با استفاده از تحقیقات میدانی جامع­تر را گسترش می دهد تا شامل تحقیقات میدانی کیفی بیشتری از منظر مثبت / کارکردگرا بشود. به همین ترتیب، نیاز به تحقیق کیفی برای به چالش کشیدن کتاب درسی (رساله)، اقتصاد و نمایندگی هایی برای ارائه مشاوره در زمینه حسابداری مدیریتی تصدیق و تأیید شده، اما انتظار می رود که طیف وسیعی از واسطه ها بتوانند پتانسیل لازم برای ایجاد پژوهش کیفی در هر دو مورد تحقیقات کمی و کیفی موجود فعلی را مشخص نمایند. همچنین، این مقاله به دنبال گسترش بحث مطالعه ویژگی های طراحی مشروع و روش جمع آوری داده هاست و بر اهمیت تطبیق طرح پژوهشی با موضوع مورد تحقیق تاکید می کند.

اصالت / ارزش – این مقاله بر ارزش کثرت گرایی و جامعیت در انتخاب روش و شناخت آن تأکید دارد.

واژه های کلیدی : تحقیق کیفی، حسابداری مدیریتی

این توضیحات به بررسی جنبه های کیفی در حسابداری مدیریت که توسط واویو بیان شده است، می پردازد. مفاله هایی که به بررسی مبانی پایه، خطرات و پتانسیل ها در حسابداری مدیریتی می پردازند، فعالیت های زیادی را در این زمینه انجام داده اند. واویو نظریه هایی را بر مبنای تجارب و اندیشه های خود مطرح کرده است. این مفاهیم، دستورالعمل های قابل توجهی را برای محققانی که دارای تجربه کمتر می باشند و بر روی بررسی های کیفی کار می کنند، فراهم می کند. به هر حال واویو مبحث خاصی را در محدوده بررسی های کیفی مطرح کرده و چنین فلسفه ای در کل این مقاله، به طور ضمنی نشان داده شده است. از آنجایی که محققان در بررسی های کیفی دارای فلسفه های متفاوتی می باشند، من دلایل قابل توجهی برای موافقت در این حیطه ها، یعنی در بخش هایی که بحث های زیادی  به منظور انطباق این مجموعه روش ها و زمینه های تحقیق انجام گرفته است، دارم. بسط دادن این بحث ها به منطور انطباق بررسی های کیفی در حسابداری مدیریت که حاصل بحث های فلسفی زیادی می باشد، حائز اهمیت است. مبانی پایه، خطرات و پتانسیل های تحقیق به عنوان یک ضمانت اجرایی مهمی برای محققان بی تجربه می باشد. ایجاد تعادل و فراگیر بودن در به وجود آمدن اطمینان در محقق بسیار مهم می باشد تا از پرسش های مهم و چالش انگیز در فرایند تحقیق روی بر نگردانند.

This comment examines the perspective on qualitative research in management accounting conveyed in Vaivio (2008). Any paper claiming to address the rationale, pitfalls and potential of a substantial body of research in management accounting is a highly ambitious endeavour. Vaivio provides insight based on experience and reflection. These insights offer significant guidance for less-experienced researchers embarking on qualitative research. However, Vaivio does bring a particular epistemology to the qualitative research domain, and this epistemology is implicit throughout the paper. As a qualitative researcher from a different epistemological stance, I found much to agree with but also many areas where the discussion could be expanded to accommodate a broader range of fields and methods of inquiry. It is important to stretch the boundaries of the discussion to be more accommodating of the wealth of good qualitative research in management accounting that arises from a range of epistemological perspectives. The rationale, pitfalls and potential of research endeavours are fundamental considerations for inexperienced researchers. Balance and inclusiveness are critical in ensuring that researchers are not deterred from addressing interesting and challenging questions

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.